Jesteś w: Home » Studia podypomowe
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-32-61, (12) 634-17-04
Fax: (12) 617-32-63
WWW: http://www.agh.edu.pl
Email: dzn@agh.edu.pl

Studia podyplomowe
Aerologia górnicza
Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne użytkowanie energii
Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biomateriały - materiały dla medycyny
Biżuteria, ceramika, małe formy odlewnicze
Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska
Chemia z elementami ochrony środowiska (dla nauczycieli)
Diagnoza i przeciwdziałanie problemom społecznym
Drilling
e-Biznes: poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu technologii IT
Edukacja informatyczna - kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli
Edukacja techniczna - kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli
Efektywne użytkowanie energii
Eksploatacja urządzeń transportu linowego
Elektronika stosowana
Energetyka cieplna
Facility Management - zarządzanie budynkiem
Fizyka z elementami informatyki (dla nauczycieli)
Geoenergetyka i geoinżynieria
Geofizyka stosowana
Geologia górnicza
Górnictwo odkrywkowe
Górnictwo otworowe złóż węglowodorów
Gospodarka odpadami
Grafika komputerowa
Informatyka - projektowanie i eksploatacja systemów
Informatyka i zarządzanie (w tym moduł dla nauczycieli)
Informatyka stosowana
Informatyka w szkole (dla nauczycieli)
Instrumenty i techniki zarządzania środowiskiem
Inżynieria Gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria procesów odlewniczych
Jakość energii elektrycznej
Klimatyzacja kopalń
Komputerowe systemy sterowania i sterowanie cyfrowe
Kuźnictwo
Logistyka gospodarki odpadami
Lotniczy i naziemny skaning laserowy
Marketing i public relations
Master of Business Administration (MBA)
Matematyka finansowa:Inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem
Matematyka z elementami informatyki (dla nauczycieli)
Mechatronika w edukacji (dla nauczycieli)
Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
Menedżer jakości
Metody wytwarzania oprogramowania
Nowe technologie w automatyce
Nowoczesna grafika komputerowa
Nowoczesne kierunki w przemyśle i przetwórstwie szkła
Nowoczesne materiały i techniki w budownictwie
Nowoczesne materiały i techniki w budownictwie
Nowoczesne sieci i usługi telekomunikacyjne
Ochrona środowiska przed hałasem i drganiami
Ochrona terenów górniczych
Odnawialne Zasoby i Źródła Energii
Odpady w kopalniach - prawo, technologia, środowisko
Podstawy energetyki jądrowej
Podziemne magazynowanie gazu
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji
Przemysłowe systemy sterowania
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość
Rachunkowość międzynarodowa
Rachunkowość zarządcza i controlling
Socjologia marketingu - analiza rynku i zachowań konsumenckich w warunkach kryzysu
Solnictwo- rozpoznanie i zagospodarowanie złóż soli
Surowce dla przemysłu budowlanego i drogowego
Systemy baz danych
Systemy informacji geograficznej
Szacowanie nieruchomości
Technika z elementami informatyki (dla nauczycieli)
Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii
Transport gazu i energetyka gazowa
Wybrane zagadnienia wysokonapięciowych układów elektroenergetycznych
Wysokowydajne górnicze kompleksy ścianowe
Zaawansowane metody wytwarzania i badań cementów
Zamówienia publiczne
Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie personelem
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie systemami logistycznymi
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym
Zastosowania informatyki


Akademia Pomorska w Słupsku

76-200 Słupsk, Pomorskie
ul. Arciszewskiego 22a, Zobacz na mapie
Tel: (59) 840-53-28
Fax: (59) 840-54-75
WWW: http://www.apsl.edu.pl
Email: rektor@apsl.edu.pl

Studia podyplomowe
Archiwistyka
Edukacja zdrowotna i zdrowie publiczne
Filologia polska dla nauczycieli
Historia
Komunikacja językowa i dziennikarstwo
Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Języka Kaszubskiego
Kwalifikacyjne Pedagogiczno-Metodyczne Nauczania Języka Kaszubskiego
Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczyciel geografii i przyrody
Niekonwencjonalne formy edukacyjne w kształceniu polonistycznym
Pedagogiczno-Psychologiczna Profilaktyka w Placówkach Oświatowo - Wychowawczych
Pedagogika Opikuńczo-Wychowawcza z Resocjalizacją
Pedagogika Resocjalizacyjna z Opiekuńczo-Wychowawczą
Przygotowanie Pedagogiczne
Realizacja projektów społecznych i komunikacja społeczna
Terapia pedagogiczno-psychologiczna
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna


Bydgoska Szkoła Wyższa

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:  
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dermatologia w kosmetologii
Dietetyka i żywienie człowieka
Logistyka wojskowa
Organizacja i zarządzanie w administracji
Organizacja pomocy społecznej
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rehabilitacja psychomedyczna
Spa & wellness
Terapia manualna
Zamówienia publiczne
Zarządzanie logistyczne i transport w przedsię­biorstwie
Zarządzanie nieruchomościami
Zdrowie psychiczne i terapia uzależnień


Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg , Warmińsko-mazurskie
ul. Lotnicza 2, Zobacz na mapie
Tel: (55) 239-38-02
Fax: (55) 239-38-01
WWW: http://www.euh-e.edu.pl
Email: rektorat@euh-e.edu.pl

Studia podyplomowe
Andragogika
Doradca zawodowy
Oligofrenopedagogika
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalną
Przygotowanie pedagogiczne
Resocjalizacja
Socjoterapia
Terapia pedagogiczna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna


Gdański Uniwersytet Medyczny

80-210 Gdańsk, Pomorskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, Zobacz na mapie
Tel: (58) 349-22-22
Fax: (58) 301-16-15
WWW: http://www.gumed.edu.pl
Email: info@gumed.edu.pl

Studia podyplomowe
Studia Podyplomowe w Zakresie Analityki Medycznej
Studia Podyplomowe w Zakresie Farmacji Przemysłowej
Studia Podyplomowe w Zakresie Psychologii Klinicznej
Studia Podyplomowe w Zakresie Zarządzania Badaniami Klinicznymi


Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium

62-200 Gniezno, Wielkopolskie
ul. Pstrowskiego 3a, Zobacz na mapie
Tel: (61) 425-75-70
Fax: (61) 425-53-54
WWW: http://www.gwshm.edu.pl
Email: dziekanat@gwshm.edu.pl

Studia podyplomowe
Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac
Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne
Rachunkowość
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi


Studia podyplomowe
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego
Bankowość studium podstawowe
Europejski Certyfikat Bankowości
Informatyzacja Administracji Publicznej
Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi OZE
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja i zarządzanie projektami infrastrukturalnymi
Organizacja i zarządzanie sprzedażą
Prawo wykroczeń
Prawo własności intelektualnej
Prawo zamówień publicznych
Public Relations
Rachunkowość i podatki
Skuteczne zarządzanie jednostkami w ochronie zdrowia
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Wypadki drogowe. Aspekty prawno-karne, procesowe, kryminalistyczne
Zagospodarowanie przestrzenne i parwo budowlane
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami (w tym zarządzanie projektami unijnymi)
Zarządzanie projektami kulturalnymi i menadżment muzyczny
Zarządzanie projektami międzynarodowymi w Polsce
Zarządzanie rozwojem banku
Zarządzanie strategiczne małą i średnią firmą w praktyce


Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna

33-100 Tarnów, Małopolskie
Rynek 9, Zobacz na mapie
Tel: (14) 688-00-19
Fax: (14) 688-00-19 w. 70
WWW: http://www.mwse.edu.pl
Email: mwse@mwse.edu.pl

Studia podyplomowe
Administracja i zarządzanie finansami publicznymi
Controlling
Doradztwo zawodowe i personalne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Komunikacja społeczna i doradztwo personalne
Kwalifikacyjne studium pedagogiczne
Logopedia
Menedżer oświaty
Obsługa turystyczna dla nauczycieli szkół policealnych
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Wycena nieruchomości
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrona środowiska
Zarządzanie firmą
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie turystyką i rekreacją


Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

10-165 Olsztyn, Warmińsko-mazurskie
ul. Artyleryjska 3c, Zobacz na mapie
Tel: (89) 534-32-03, (89) 533-80-19
Fax: (89) 534-33-20
WWW: http://www.owsiiz.edu.pl
Email: owsiiz@owsiiz.edu.pl

Studia podyplomowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Informatyka stosowana
Menedżer Jakości
Podyplomowe studia pedagogiczne
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Praca socjalna z dziećmi i osobami uzaleznionymi
Public Relations
Readaptacja osób wykluczonych i nieprzystosowanych społecznie
Wycena nieruchomości
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie Programami i Funduszami UE


Politechnika Gdańska

80-233 Gdańsk, Pomorskie
ul. G. Narutowicza 11/12, Zobacz na mapie
Tel: (58) 348-67-00
Fax: (58) 347-27-06
WWW: www.pg.gda.pl
Email: rekrutacja@pg.gda.pl

Studia podyplomowe
Urbanistyka i gospodarka przestrzenna


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

22-400 Zamość, Lubuskie
ul. Akademicka 8, Zobacz na mapie
Tel: (84) 638-34-44, (84) 638-35-55
Fax: (84) 638-35-00
WWW: http://www.pwszzamosc.pl
Email: rektorat@pwszzamosc.pl

Studia podyplomowe
Artystyczna kreacja tańca i ruchu
Diagnostyka pojazdów samochodowych
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja zdrowotna i ekologiczna
Gimnastyka korekcyjna
Język angielski w biznesie
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Maszyny przemysłu drzewnego - bezpłatne
Maszyny sterowane numerycznie - bezpłatne
Matematyka - kwalifikacyjne
Materiały konstrukcyjne XXI wieku
Menadżer sportu i rekreacji
Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
Obrona cywilna i reagowanie kryzysowe na poziomie lokalnym
Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
Odnawialne źródła energii
Odnowa biologiczna z elementami rekreacji
Polityka lokalna i regionalna
Prawo zamówień publicznych
Public Relations
Regionalistyka
Rekreacja ruchowa
Szkoła tłumaczy języka angielskiego
Technika relaksacyjna
Technika z wychowaniem komunikacyjnym - kwalifikacyjne
Turystyka biznesowa
Turystyka i hotelarstwo
Turystyka międzynarodowa
Turystyka na obszarach wiejskich
Wiedza o społeczeństwie - kwalifikacyjne
Wychowanie fizyczne dla nauczycieli
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami europejskimi


Stargardzka Szkoła Wyższa STARGARDINUM

73-110 Stargard Szczeciński, Zachodniopomorskie
ul. Kazimierza Wielkiego 17, Zobacz na mapie
Tel: (91) 577-83-60
Fax: (91) 577-83-65
WWW: http://www.stargardinum.pl
Email: dziekanat@stargardinum.pl

Studia podyplomowe
Akademia sieci Komputerowych
Dziennikarstwo
Dziennikarstwo ekonomiczne
Ekonomia społeczna
Ekonomika i zarządzanie firmą
Ekonomika logistyki międzynarodowej
Ekonomika turystyki
Finanse i rachunkowość
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w biznesie
Komunikacja społeczna w ekonomii
Studium Rzeczników Prasowych
Technologie multimedialne
Technologie projektowania stron www


Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

40-085 Katowice, Śląskie
ul. Mickiewicza 29, Zobacz na mapie
Tel: (32) 207-27-00/ 05 - Dziekanat
(32) 207-27-10 - Rekrutacja

Fax: (32) 207-27-05
WWW: http://www.swsm.pl
Email: info@swsm.pl

Studia podyplomowe
Fizykoterapia i masaż kosmetyczny
Kosmetologia estetyczna
Kosmetologia lekarska
Podologia


Politechnika Koszalińska

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-83-99
Fax:  
WWW: http://www.tu.koszalin.pl/
Email: alina.szewczyk@tu.koszalin.pl

 
Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia
Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków
Europejska Integracja w Agrobiznesie
Gospodarka Nieruchomościami
Informatyka, Technika i Technologie Informacyjne
Nauczanie Fizyki z Astronomią i Techniki
Technologia Wody Ścieków i Odpadów
Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie - Menadżer Jakości w Przemyśle Spożywczym
Zastosowania Informatyki


Uniwersytet Gdański

80-952 Gdańsk, Pomorskie
ul. Bażyńskiego 1a, Zobacz na mapie
Tel: (58) 523-24-07
Fax: (58) 552-03-11
WWW: http://www.ug.edu.pl
Email: rekug@ug.edu.pl

Studia podyplomowe
Aktywizujące Metody Nauczania
Auditing Ekologiczny
Bankowość i Finanse
Biologia jako drugi nauczany przedmiot
Biologia sądowa
Biznes elektroniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach
Biznes Międzynarodowy (studium w języku angielskim)
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Człowiek-Środowisko
Dla kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia
Drama Pedagogiczna
Dziennikarstwo
Ekologia-Etyka-Technika
Emisja i Higiena Głosu
Etyka
Gedanistyka
Geologia stosowana dla administracji
Handel Zagraniczny
Historia
Historia Żydów
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
Innowacyjne praktyki public relations
Integracja Europejska. Pozyskiwanie i wdrażanie funduszy strukturalnych w perspektywie 2007 - 2013.
Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym
Komunikacja Społeczna i Kultura Medialna
Logopedia Medialna
Marketing Międzynarodowy
Marketing terytorialny - promocja miast i regionu
Matematyka Ekonomiczna
Matematyka z Informatyką
Małoletni - ofiara przemocy - w postępowaniu karnym i w sprawach przed sądem rodzinnym
Międzynarodowe Rynki Finansowe
Międzywydziałowe Podyplomowe Studium MBA
Międzywydziałowe Studia Podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej)
Nadzór korporacyjny
Ocena ryzyka dla nowych substancji chemicznych w kontekście europejskiego systemu
Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej
Organizacja badań i analiza danych
Organizacja Pomocy Społecznej
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
Podatki i Prawo Podatkowe
Podnoszenie Kwalifikacji Nauczycieli Języków Obcych
Podstawy Informatyki
Politologia
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Postępowanie administracyjne
Prawa Pracy
Prawo Działalności Gospodarczej
Prawo Rynku Finansowego Unii Europejskiej
Prawo Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii
Projekty Deweloperskie
Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej, distance learning
Przygotowania do Życia w Rodzinie
Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych
Przyroda
Psychologia Przywództwa w Organizacjach
Psychologia Sportu
Psychopedagogiczne przygotowanie nauczycieli języka angielskiego
Rachunkowość i Finanse
Reklama i Marketing Medialny
Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami
Studia Logopedyczne
Studia Neurologopedyczne
Studia Pedagogiczne
Studia Surdologopedyczne
Superwizja w Animacji i Współpracy Środowiskowej
Szkoła Menedżerów
Terapia Logopedyczna
Terapia Zaburzeń Czytania i Pisania
Translatoryka
Transport i Logistyka
Transregional Management
Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej
Wczesna Interwencja Logopedyczna
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju
Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej
Wycena Nieruchomości
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie Innowacyjnymi Technologiami
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


Uniwersytet Mikołaja Kopernika

87-100 Toruń, Kujawsko-pomorskie
ul. Gagarina 11, Zobacz na mapie
Tel: (56) 611 40 10
Fax: (56) 611 40 10
WWW: http://www.umk.pl
Email: kontakt@umk.pl

Studia podyplomowe
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Geografia
Ochrona środowiska


Uniwersytet Szczeciński

70-453 Szczecin, Zachodniopomorskie
al. Papieża Jana Pawła II 22, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-1-98, (91) 444-11-90, (91) 444-12-05
Fax:  
WWW: http://www.us.szc.pl
Email: rektorat@univ.szczecin.pl

Studia podyplomowe
Administrowanie Projektami Unii Europejskiej
Animacja społeczno - kulturalna zbiorowości lokalnych
Arbitraż i Mediacja
Archiwistyka i zarządzania dokumentacją współczesną
Bezpieczeństwo Europejskie
Dofinansowane z Unii Europejskiej
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Etyka
Historia
Komunikacja Społeczna
Matematyka
Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro
Mediacja
Ochrony Bezp. Państwa, Inf. Niejawnych i Danych Osobowych
Podyplomowe Studia Teologiczno - Katechetyczne
Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne
Prawo Administracyjne i Samorządowe
Prawo Pracy
Profilaktyka Zagrożeń Młodzieży
Psychologia w zarządzaniu
Public Relations
Rachunkowość - Słupsk
Rachunkowość - Zielona Góra
Rachunkowość zarządcza dla Poczty Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem kosztów ABC
Teologia
Wiedza o społeczeństwie
Wykorzystanie teleinformatyki w zarządzaniu
Wykorzystanie teleinformatyki w zarządzaniu organizacjami pocztowymi
Zarządzanie i marketing w łączności
Zarządzanie Kryzysowe w Regionie
Zarządzanie Logistyczne
Zarządzanie logistyczne usługami pocztowymi
Zarządzanie projektami Europejskimi
Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
Zarządzanie strategiczne w podmiotach łączności


Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy

26-600 Radom, Mazowieckie
ul. Mokra 13/19, Zobacz na mapie
Tel: (48) 385-13-14
Fax: (48) 385-11-16
WWW: http://www.wisbiop.pl
Email: wisbiop@wisbiop.pl

Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy - dla pracodawców
Alternatywne źródła energii
Audytor energetyczny
Audytor energetyczny uprawniony do sporządania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków.
Bezpieczeństwo i higiena pracy - dla kandydatów do pracy w słuzbie BHP
Bezpieczeństwo i higiena pracy - dla nauczycieli
Bezpieczeństwo i higiena pracy - dla pracowników służby BHP (warsztaty)
Bezpieczeństwo osób i mienia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Kalkulacja cen energii
Ochrona przeciwpożarowa
Planowanie energetyczne
Zarządzanie kryzysowe


Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

09-402 Płock, Mazowieckie
Al. Kilińskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (24) 366-41-00, (24) 366-41-50
Fax: (24) 366-41-00
WWW: http://www.wlodkowic.pl/
Email: rekrutacja@wlodkowic.pl

Studia podyplomowe
Administracja
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo - medialną
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka
Fizyka z astronomią
Gimnastyka korekcyjna
Historia i społeczeństwo
Historia muzyki
Informatyka i technologia informacyjna
Matematyka
Menedżer oświaty - zarządzanie oświatą
Menedżer sportu
Menedżer służby zdrowia - zarządzanie służbą zdrowia
Oligofrenopedagogika
Organizacja pomocy społecznej
Pedagogika korekcyjno- kompensacyjna i logopedia szkolna
Pedagogika lecznicza z terapią pedagogiczną
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagog szkolny
Pedagogika rewalidacyjno - terapeutyczna
Plastyka. Historia sztuki
Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda
Rachunkowość i podatki
Taniec i rytmika
Technika. Zajęcia techniczne
Terapia psychologiczno - pedagogiczna w szkole
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne
Wychowanie fizyczne
Wychowanie przedszkolne
Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Zarządzanie zdrowiem publicznym i edukacją zdrowotną


Wyższa Szkoła Administracji

43-300 Bielsko-Biała, Śląskie
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (33) 810-01-89
Fax: (33) 810-01-89 wew. 143
WWW: http://wsa.bielsko.pl
Email: wsa@wsa.bielsko.pl

Studia podyplomowe
Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
Administracja i zarządzanie procesami transgranicznymi.Specjalista ds. współpracy czesko-polskiej
Administracja publiczna i samorządowa
Andragogika z doradztwem zawodowym
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Profilaktyka i terapia wad postawy ciała u dzieci i młodzieży
Gospodarowanie nieruchomościami
Integracja europejska - urzędnik europejski
Integracja europejska - współpraca transgraniczna
Logopedia z elementami neurologopedii
Mediacje i negocjacje w pracy pedagogicznej
Metodyka nauczania przedmiotu: biologia
Metodyka nauczania przedmiotu: chemia
Metodyka nauczania przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa
Metodyka nauczania przedmiotu: edukacja zdrowotna
Metodyka nauczania przedmiotu: ekonomia w praktyce
Metodyka nauczania przedmiotu: etyka
Metodyka nauczania przedmiotu: fizyka
Metodyka nauczania przedmiotu: geografia
Metodyka nauczania przedmiotu: geografia
Metodyka nauczania przedmiotu: historia
Metodyka nauczania przedmiotu: historia i społeczeństwo z elementami prawa miedzynarodowego
Metodyka nauczania przedmiotu: informatyka
Metodyka nauczania przedmiotu: język polski
Metodyka nauczania przedmiotu: matematyka
Metodyka nauczania przedmiotu: przyroda
Metodyka nauczania przedmiotu: przyroda dla szkół ponadgimnazjalnych
Metodyka nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie
Metodyka nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie z elementami prawa międzynarodowego
Metodyka nauczania przedmiotu: zajęcia artystyczne
Metodyka nauczania przedmiotu: zajęcia techniczne
Oligofrenopedagogika
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej
Pedagogika (kwalifikacje pedagogiczne dla nauczycieli)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej
Terapia pedagogiczna
Turystyka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wychowanie przedszkolne
Zamówienia publiczne
Zarządzanie parafią
Zarządzanie projektami społecznymi i inwestycyjnymi - pozyskiwanie funduszy z UE


123następna >