Jesteś w: Home » Akademia Pomorska w Słupsku » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Akademia Pomorska w Słupsku » Podyplomowe

76-200 Słupsk, Pomorskie
ul. Arciszewskiego 22a, Zobacz na mapie
Tel: (59) 840-53-28
Fax: (59) 840-54-75
WWW: http://www.apsl.edu.pl
Email: rektor@apsl.edu.pl

Studia podyplomowe
Archiwistyka Studia podyplomowe
Kwalifikacyjne Pedagogiczno-Metodyczne Nauczania Języka Kaszubskiego Studia podyplomowe
Edukacja zdrowotna i zdrowie publiczne Studia podyplomowe
Filologia polska dla nauczycieli Studia podyplomowe
Historia Studia podyplomowe
Komunikacja językowa i dziennikarstwo Studia podyplomowe
Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Języka Kaszubskiego Studia podyplomowe
Nauczyciel geografii i przyrody Studia podyplomowe
Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu Studia podyplomowe
Nauczanie języka polskiego jako obcego Studia podyplomowe
Niekonwencjonalne formy edukacyjne w kształceniu polonistycznym Studia podyplomowe
Pedagogiczno-Psychologiczna Profilaktyka w Placówkach Oświatowo - Wychowawczych Studia podyplomowe
Pedagogika Opikuńczo-Wychowawcza z Resocjalizacją Studia podyplomowe
Pedagogika Resocjalizacyjna z Opiekuńczo-Wychowawczą Studia podyplomowe
Przygotowanie Pedagogiczne Studia podyplomowe
Realizacja projektów społecznych i komunikacja społeczna Studia podyplomowe
Terapia pedagogiczno-psychologiczna Studia podyplomowe
Wiedza o kulturze Studia podyplomowe
Wiedza o społeczeństwie Studia podyplomowe
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Studia podyplomowe

O uczelni


HISTORIA
Akademia Pomorska w Słupsku jest wyższą uczelnią publiczną o czterdziestoletniej tradycji. Powstała w 1969 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów (DzU Nr 18 poz.134) pod nazwą Wyższa Szkoła Nauczycielska. Bazą dla WSN było Studium Nauczycielskie istniejące od 1957 r.         

W trakcie wieloletniej działalności uczelni jej nazwa była kilkakrotnie zmieniana, co wynikało z wymogów formalnych i poszerzania oferty edukacyjnej.
Akademia Pomorska w Słupsku obecną nazwę przyjęła w 2006 r., wcześniej – w 1974 r. WSN przekształciła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 2000 r. WSP – w Pomorską Akademię Pedagogiczną.
Kolejnym etapem rozwoju jest zdobycie statusu uniwersytetu.
 

STRUKTURA
Obecnie na Akademii Pomorskiej w Słupsku istnieją trzy wydziały: Wydział Filologiczno-Historyczny, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i Wydział Edukacyjno-Filozoficzny.   W ich obszarze działa 9 instytutów i 3 katedry.

Uczelnia posiada także jednostki ogólnowydziałowe, tj.: Wydawnictwo Naukowe, Archiwum Uczelniane i Bibliotekę Główną oraz międzyuczelniane: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium WF i Sportu, Studium Informatyki.

Wydawnictwo Naukowe od kilku lat prężnie się rozwija, do 2009 r. wydało już 700 tytułów. Comiesięczne publikuje nowe pozycje, których autorami są zarówno pracownicy naukowi AP, jak i na badacze spoza uczelni.
Stałe publikacje to:
Baltic Costal Zone (4 pkt. na liście czasopism punktowanych), Słupskie Prace Biologiczne (2pkt.), Słupskie Prace Geograficzne, Słupskie Studia Historyczne, Słupskie Prace Filologiczne - Seria Filologia Polska oraz Słupskie Studia Filozoficzne.        

W 2008 r. powołano również Akademickie Centrum Czystej Energii
i Centrum
Nowoczesnych Metod Wychowania i Przeciwdziałania Patologiom, celem których jest przeprowadzanie badań na rzecz Regionu Środkowopomorskiego.
 
(zobacz >>> OFERTA >>> Oferta dla firm:
http://www.apsl.edu.pl/index.php/oferty-dla-firm)

NAUCZYCIELE AKADEMICCY i UPRAWNIENIA do nadawania stopni naukowych
Wydział Filologiczno-Historyczny i Matematyczno-Przyrodniczy posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, odpowiednio – w zakresie historii i biologii.
W ciegu najbliższych lat uczelnia planuje uzyskać kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i
 stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Na AP zatrudnionych jest 530 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 87 profesorów 200 doktorów. Zajęcia  prowadzone są także przez profesorów wizytujących z innych naukowych instytucji krajowych i zagranicznych, np. z Nieniec, Rosji , Turcji, Ukrainy, Węgier czy Wielkiej Brytanii. 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Na Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie 6000 studentów.
Proponujemy im kształcenie na 15 kierunkach i kilkudziesięciu specjalnościach zarówno w systemie studiów stacjonarnych (dziennych – bezpłatnych), jak i niestacjonarnych (zaocznych – płatnych).

Na poziomie I i II stopnia (licencjat i magister)  AP kształci na 6 kierunkach (filologia polska, filologia rosyjska, historia, biologia, geografia, pedagogika),
natomiast na poziomie I stopnia na 9 kierunkach (bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, filologia germańska, fizyka, matematyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, filozofia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej). 

W roku akademickim 2009/2010  planowane jest poszerzenie oferty edukacyjnej     o 5 nowych kierunków.        
(zobacz >>> OFERTA lub REKRUTACJA:
http://www.apsl.edu.pl/index.php/rekrutacja-k-t)

Akademia Pomorska, w obszarze prowadzonych przez siebie badań, proponuje także studia podyplomowe i kursy. Dla odbiorców grupowych, tj. instytucji i firm – uczelnia m.in. wykonuje ekspertyzy, przeprowadza badania ankietowe i prowadzi szkolenia. 
(zobacz >>> OFERTA: http://www.apsl.edu.pl/index.php/oferta)

WARUNKI STUDIOWANIA
Na terenie campusu przy ul. Arciszewskiego znajduje się Osiedle Akademickie z 3 domami studenckimi, stołówką, klubami oraz bazą sportową.
Ponadto studenci posiadają stały dostęp do Internetu poprzez łącza stałe i bezprzewodowe.

Akademia Pomorska posiada także największą bibliotekę na Pomorzu Środkowym.
Jej zasoby liczą 349.819 jednostek wydawnictw zwartych i ciągłych oraz 42.425 zbiorów specjalnych. Bieżąca prenumerata to  760 tytułów, w tym 47 czasopism zagranicznych.
W Bibliotece Głównej AP studenci posiadają nieograniczony dostęp do elektronicznych baz bibliotecznych – krajowych i zagranicznych.

Uczelnia  proponuje studentom  również dodatkowe formy rozwoju ich zainteresowań, m.in. poprzez działalność w kołach naukowych, organizacjach i stowarzyszeniach istniejących przy AP oraz Chórze Akademickim Iuventus Cantans czy zespole muzycznym Big Band.


DZIEJE UCZELNI:
Studium Nauczycielskie 1957 - 1969
Wyższa Szkoła Nauczycielska 1969 - 1974
Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1974 -2000
Pomorska Akademia Pedagogiczna 2000- 2006
Akademia Pomorska - obecnie (od 2006)


Władze uczelni


REKTOR AKADEMII POMORSKIEJ
Dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd

Główne kompetencje Rektora:
kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Uczelni.

Dyscyplina: nauki historyczne;
Specjalność: historia najnowsza, historia Polski po II wojnie światowej.

Kontakt:
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk
tel.: +48 (0)59 84 05 328
fax: +48 (0)59 84 05 328
mail: rektor@apsl.edu.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW
Prof. Joanna Bernagiewicz

Główne kompetencje:
nadzór i koordynacja procesu dydaktycznego i działań studenckich

Dyscyplina: nauki o sztukach pięknych
Specjalność: instrumentalistyka

KONTAKT:
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
tel.: + 48 (0)59 84 05 329
e-mail: joanna.rektor@apsl.edu.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.PROREKTOR DS. ROZWOJU I FINANSÓW
Prof. dr hab. inż. Antoni Drapella

Główne kompetencje:
planowanie budżetu i nadzór nad procesem rozwojowym uczelni

Dyscyplina: matematyka, informatyka

Specjalność: rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, techniki programowania

KONTAKT:
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
tel.: + 48 (0)59 84 05 205
e-mail:
biurokarier@apsl.edu.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.PROREKTOR DS. NAUKI
Prof. dr hab. Zbigniew Mudryk

Główne kompetencje:
nadzór i koordynacja rozwoju naukowo-badawczego uczelni

Dyscyplina: biologia
Specjalność: mikrobiologia, mikrobiologia morza

KONTAKT:
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
tel.: + 48 (0)59 84 05 428
e-mail: mudryk@apsl.edu.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.p.o. KANCLERZA
Mgr Zbigniew Głogowski

Główne kompetencje:
nadzór i koordynacja pracy administracji uczelni oraz realizacja inwestycji

KONTAKT:

ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk
tel.: +48 (0)59 84 05 327
e-mail: kanclerz@apsl.edu.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.