Jesteś w: Home » Bydgoska Szkoła Wyższa » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Bydgoska Szkoła Wyższa » Podyplomowe

85-059 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
ul.Unii Lubelskiej 4C, Zobacz na mapie
Tel: (52) 584-11-43
Fax:  
WWW: http://bsw.edu.pl
Email: uczelnia@bsw.edu.pl

Studia podyplomowe
Dietetyka i żywienie człowieka Studia podyplomowe
Zarządzanie nieruchomościami Studia podyplomowe
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studia podyplomowe
Organizacja i zarządzanie w administracji Studia podyplomowe
Zamówienia publiczne Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studia podyplomowe
Organizacja pomocy społecznej Studia podyplomowe
Zdrowie psychiczne i terapia uzależnień Studia podyplomowe
Spa & wellness Studia podyplomowe
Dermatologia w kosmetologii Studia podyplomowe
Terapia manualna Studia podyplomowe
Rehabilitacja psychomedyczna Studia podyplomowe
Zarządzanie logistyczne i transport w przedsię­biorstwie Studia podyplomowe
Logistyka wojskowa Studia podyplomowe

Informacje


Bydgoska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną, istniejącą od 2004 roku, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MEN-DSW-3-4001-731/JG/04 została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 163.

Prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia na kierunkach Administracja, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Logistyka, Kosmetologia oraz Dietetyka zapewniają studentom status wyższego wykształcenia zawodowego. Na kierunkach Administracja, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Dietetyka i Kosmetologia uzyskują tytuł zawodowy licencjata, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka tytuł zawodowy inżyniera.

Oprócz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzi także studia podyplomowe i kursy oraz umożliwia uzyskanie dodatkowych certyfikatów. Bydgoska Szkoła Wyższa zatrudnia uznanych nauczycieli akademickich z niekwestionowanym dorobkiem naukowym. W uczelni prowadzą zajęcia między innymi naukowcy zatrudnieni w sądach, prokuraturze, izbach skarbowych czy służbach mundurowych.

Studia podyplomowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej są organizowane dla absolwentów uczelni posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Celem studiów jest podnoszenie posiadanych już kwalifikacji oraz zdobywanie nowych. Na każdym kierunku realizujemy program obejmujący wymogi i procedury stosowane w Unii Europejskiej.


Misja


 • Bydgoska Szkoła Wyższa stanowi akademicką wspólnotę pracowników i studentów.
 • W swojej działalności edukacyjnej i naukowo-badawczej, Bydgoska Szkoła Wyższa łączy potrzebę kształtowania nowoczesnej myśli wobec przemian społeczno-ekonomicznych i perspektyw rozwoju kraju, z tworzeniem wartości etycznych i zasadą jedności nauki, dydaktyki i wychowania.
 • Za przewodnie idee działalności, Bydgoska Szkoła Wyższa przyjmuje obiektywizm, szacunek dla wiedzy i rzetelność jej upowszechniania.
 • Bydgoska Szkoła Wyższa nawiązuje w swej aktywności do wielowiekowych polskich i europejskich tradycji akademickich.
 • Bydgoska Szkoła Wyższa prowadzi działalność dla dobra powszechnego oraz wszechstronnego rozwoju Miasta Bydgoszczy i Regionu Kujawsko-Pomorskiego.

Wyposażenie


Bydgoska Szkoła Wyższa od samego początku swojego istnienia inwestuje we własną bazę lokalową. Są to obiekty należące do BSW, doskonale przygotowane do potrzeb dydaktyki, wyposażone w sprzęt audiowizualny, nagłaśniający, komputerowy i laboratoryjny. Baza lokalowa i dydaktyczna obejmuje trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny, w którym znajdują się:

 • aula na 300 miejsc,
 • trzy sale wykładowe każde na 160 miejsc,
 • sale dydaktyczne ćwiczeniowe,
 • sale do nauki języków obcych i specjalistyczne laboratorium do nauki języka,
 • cztery sale komputerowe,
 • laboratorium chemiczno-fizyczne
 • pomieszczenia biblioteki wraz z czytelnią.

Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i informatyczny.

Budynek wyposażony jest w sieć komputerową z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Zainstalowane są również kioski internetowe oraz działa uczelniany system bezprzewodowego dostępu do Internetu, z których mogą korzystać studenci uczelni w sposób nieograniczony. W pomieszczeniach Rektoratu siedzibę mają władze uczelni i administracja. W budynku działa bar szybkiej obsługi, zakład małej poligrafii, punkt sprzedaży książek, skryptów i wydawnictw naukowych. Obiekt posiada centralną klimatyzację. Łączna powierzchnia budynku zajmowanego przez Bydgoską Szkołę Wyższą wynosi 3000 m2.

W roku 2007 uczelnia zakupiła kolejny budynek o pow. 3000 m2 przy ulicy Zygmunta Augusta 2 od Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy. Obecnie trwa adaptacja budynku na potrzeby uczelni: pracownie, laboratoria i sale dydaktyczne.

Studenci i pracownicy uczelni mają do dyspozycji zamknięty bezpłatny parking.

Na potrzeby studentów i pracowników uczelnia utworzyła bazę sportowo rekreacyjną w ośrodku Bachorze nad Jeziorem Charzykowskim, wyposażoną między innymi w quady i sprzęt do pływania (kajaki, żaglówki, windsurfing).

Przyjazna szkoła: Budynek oraz pomieszczenia dydaktyczne i socjalne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (specjalne windy i podjazdy, szerokie korytarze, toalety, ergonomiczne stanowiska komputerowe i dydaktyczne).


Kadra


W gronie nauczycieli akademickich są zarówno naukowcy, jak i praktycy życia gospodarczego. Zajęcia prowadzone są przez cenionych praktyków z doświadczeniem dydaktycznym oraz pracowników naukowych wyższych uczelni posiadających bogate doświadczenie praktyczne. Oprócz kadry własnej zajęcia prowadzą wykładowcy rekrutujący się między innymi z takich uczelni i instytucji, jak:

 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Warszawska
 • Centrum Technologii Medycznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia

oraz wysokiej klasy specjaliści z doświadczeniem dydaktycznych z:

 • izb skarbowych
 • banków i biur maklerskich
 • firm doradztwa prawnego i podatkowego
 • urzędów administracji państwowej i samorządu terytorialnego

Kierunki kształcenia


Stacjonarne i niestacjonarne

 • Administracja
 • Zdrowie publiczne
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Logistyka
 • Kosmetologia
 • Fizjoterapia
 • Dietetyka

Studium podyplomowe

 • Administracja
 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia
 • Zdrowie publiczne
 • Logistyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji