Jesteś w: Home » Gdański Uniwersytet Medyczny » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Gdański Uniwersytet Medyczny » Podyplomowe

80-210 Gdańsk, Pomorskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, Zobacz na mapie
Tel: (58) 349-22-22
Fax: (58) 301-16-15
WWW: http://www.gumed.edu.pl
Email: info@gumed.edu.pl

Studia podyplomowe
Studia Podyplomowe w Zakresie Zarządzania Badaniami Klinicznymi Studia podyplomowe
Studia Podyplomowe w Zakresie Analityki Medycznej Studia podyplomowe
Studia Podyplomowe w Zakresie Farmacji Przemysłowej Studia podyplomowe
Studia Podyplomowe w Zakresie Psychologii Klinicznej Studia podyplomowe

O Uczelni


Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) jest największą w Polsce Północnej uczelnią medyczną, kształcącą ponaNasi studencid 5000 studentów i doktorantów na czterech wydziałach: Farmaceutycznym, Lekarskim, Nauk o Zdrowiu i Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed. Nauczanie w GUMed prowadzi niemal 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 100 profesorów. Uczelnia oferuje także studia medyczne w języku angielskim. Studenci korzystają z dogodnie zlokalizowanego osiedla studenckiego i nowoczesnej biblioteki naukowej.

Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w ranWizualizacja Akademickiego Centrum Medycyny Inwazyjnej (projekt)kingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne wyróżnienia pracowników, m.in. Polskie Noble - Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przyznane profesorom Romanowi Kaliszanowi w 2003 i Januszowi Limonowi w 2004 roku.

Gdański Uniwersytet Medyczny stale modernizuje bazę dydaktyczną i kliniczną. W 2007 roku rozpoczęła się wielka modernizacja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego finansowana z budżetu państwa kwotą 480 mln PLN.

GUMed prowadzi aktywną wymianę międzynarodową w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" i uczestniczy w pracach sieci uniwersytetów bałtyckich Baltic Sea Region University Network (BSRUN) i ScanBalt, od początku ich powstania.Władze


Prof. dr hab. Janusz MoryśProf. dr hab. Janusz Moryś

REKTOR
Prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś

e-mail: rektor@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1000, fax: (58) 520 4038

Prof. dr hab. Małgorzata SznitowskaProf. dr hab. Małgorzata Sznitowska

PROREKTOR DS. NAUKI
Prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska

e-mail: prorektor.nauka@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1001

Dr hab. Barbara KamińskaDr hab. Barbara Kamińska

PROREKTOR DS. STUDENCKICH
Dr hab. n. med. Barbara Kamińska

e-mail: prorektor.student@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1002

Prof. dr hab. Zbigniew ZdrojewskiProf. dr hab. Zbigniew Zdrojewski

PROREKTOR DS. KLINICZNYCH
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski

e-mail: prorklin@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1003

Prof. dr hab. Jacek BigdaProf. dr hab. Jacek Bigda

PROREKTOR DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Prof. dr hab. n. med. Jacek Bigda

e-mail: prodevel@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1161

Prof. dr hab. Janusz SiebertProf. dr hab. Janusz Siebert

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

e-mail: deanmed@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1006

PRODZIEKANI
Kierunek Lekarski
Prof. dr hab. Wojciech Biernat
Dr hab. Maria Dudziak, prof. nadzw.
Dr hab. Przemysław Kowiański
Dr hab. Waldemar Narożny, prof. nadzw.

Dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw.
Kierownik Oddziału Stomatologicznego

Dr hab. Wiesław Sawicki, prof. nadzw.Dr hab. Wiesław Sawicki, prof. nadzw.

DZIEKAN WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
Dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki, prof. nadzw.

e-mail: dfarma@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 3200

PRODZIEKANI
Dr hab. Tomasz Bączek
Dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska, prof. nadzw.
Dr hab. Apolonia Rybczyńska, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Piotr LassProf. dr hab. Piotr Lass

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
Prof. dr hab. med. Piotr Lass

e-mail: dwnoz@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1216

PRODZIEKANI
Dr hab. Andrzej Basiński, prof. nadzw.
Dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska
Dr Rita Hansdorfer-Korzon

Prof. dr hab. Ewa ŁojkowskaProf. dr hab. Ewa Łojkowska

DZIEKAN MIĘDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UG-GUMed
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska

e-mail: dziekanat@biotech.ug.gda.pl
tel.: (58) 523 6320, fax: (58) 523 6430

PRODZIEKANI
Prof. dr hab. Igor Konieczny
Prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski

Mgr Marek LangowskiMgr Marek Langowski

KANCLERZ
Mgr Marek Langowski

e-mail: kanclerz@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1010, 349 1030, fax: (58) 344 7336


Misja


Akademia Medyczna w Gdańsku, powołana do życia w 1945 roku, nawiązując do XVI i XVII-wiecznej tradycji Atheneum Gedanense i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, za swoje posłannictwo przyjmuje kształcenie w zawodach medycznych, kształcenie podyplomowe oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie medycyny doświadczalnej i klinicznej, farmacji, epidemiologii i promocji zdrowia, oraz wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii medycznych służących diagnostyce i terapii.

Akademia, kierując się zasadami wolności nauki, humanizmu, etyki i umiłowania prawdy, w swojej działalności zespala nauczanie i wychowanie młodzieży, badania naukowe oraz usługi diagnostyczno-lecznicze.

Akademia aktywnie współuczestniczy w tworzeniu systemu ochrony zdrowia w regionie prowadząc ustawiczne kształcenie kadr medycznych, zapewniając wysokospecjalistyczne świadczenia diagnostyczno-lecznicze oraz dostarczając ekspertyz i opinii dla władz samorządowych i państwowych.

Akademia, realizując politykę państwa, uczestniczy w dziele wszechstronnego rozwoju nauki i kultury narodowej i pełni ważną rolę kulturotwórczą wobec społeczeństwa Pomorza.


Wydziały


Wydziały są jednostkami działalności podstawowej w Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Kierują nimi dziekani, którzy są przełożonymi wszystkich zatrudnionych na wydziale pracowników. Organami uchwałodawczymi w obrębie wydziałów, stanowiącymi o głównych kierunkach działalności jednostki są rady wydziału.

Nasza uczelnia kształci ponad 5000 studentów na czterech wydziałach: Farmaceutycznym, Lekarskim, Nauk o Zdrowiu i Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed


Instytuty


Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Dyrektor: dr hab. med. Bogdan Jaremin, prof. nadzw.
Adres: Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Tel.: (58) 349 3704 – sekretariat
Tel./Fax: (58) 622 3354
E-mail: mimmit@gumed.edu.pl
 
02_Krajowy_Osrodek_Medycyny_Tropikalnej.jpg

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni jest jedną z najstarszych placówek naukowo-badawczych w Polsce. Powstał w 1938 roku i nosił nazwę Instytut Medycyny Morskiej. Początkowo był filią Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, a od 1939 r. funkcjonuje jako samodzielna placówka. Po wojnie został reaktywowany w 1947 r. i włączony w struktury ówczesnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku, przy zachowaniu profilu prac naukowych i badawczych. W 1957 r. uzyskał samodzielność, stając się jednym z resortowych instytutów Ministerstwa Zdrowia. Jego bazą było kilka obiektów na terenie Trójmiasta (Gdańsk-Wrzeszcz, Gdynia). Od 1985 r. Instytut uzyskał siedzibę w Gdyni Redłowie, skupiającą wszystkie zakłady, laboratoria i kliniki w jednym miejscu oraz dysponując stosownym zapleczem usługowym. Pierwszego października 2003 r. został ponownie włączony w struktury Akademii Medycznej w Gdańsku jako Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej (MIMMiT). W ramach AMG poszerzył swą dotychczasową działalność szkoleniową poprzez wprowadzenie dydaktyki dla studentów (w tym w języku angielskim) i doktorantów wszystkich wydziałów tej uczelni oraz innych szkół wyższych Trójmiasta, a także dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, specjalizujących się w ramach zadań i misji CMKP w Warszawie.

Głównym kierunkami działalności MIMMiT są prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe dotyczące m.in. medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny hiperbarycznej, medycyny pracy, toksykologii i ochrony środowiska; działania legislacyjne dla potrzeb kodeksu pracy i przepisów dotyczących wymagań zdrowotnych wobec pracowników; diagnostyka i lecznictwo w dziedzinie patologii zawodowej, morskiej, tropikalnej oraz podwodnej. W ostatnim rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Instytut znalazł się w I kategorii jednostek prowadzących badania naukowe.

Od 56 lat w MIMMiT wydawany jest angielskojęzyczny periodyk naukowy International Maritime Health (dawny Bulletin of Maritime and Tropical Medicine), jedno z najstarszych w świecie czasopism w tej dziedzinie.

Strukturę MIMMiT tworzy 9 zakładów i klinik, w tym jedna katedra składająca się z dwóch zakładów i jednej kliniki. Ponadto działają tu trzy krajowe specjalistyczne ośrodki referencyjne: Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej, Krajowy Ośrodek Medycyny Morskiej i Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej, którego pracownicy sprawują merytoryczny nadzór nad Centrum Zdrowia im. Św. Łukasza w Kifangondo w Angoli.

Dzięki subwencji z MNiSW przeprowadzana jest modernizacja zakładów i laboratoriów, co pozwoli na ich akredytację. Powstanie również laboratorium BSL-3 (trzeciego stopnia hermetyczności), które umożliwi wykonywanie nowych badań naukowych i diagnostycznych, zgodnych z wymogami UE.

oprac. prof. Przemysław Myjak


Historia Uczelni


Akademia Lekarska w Gdańsku została utworzona 8 października 1945 roku. Jej historia nawiązuje do wielowiekowych tradycji uprawiania w Gdańsku medycyny przez chirurgów zrzeszonych w działającym od 1454 roku Cechu Chirurgów oraz nauczania i badań medyczno-przyrodniczych, zwłaszcza w założonym w 1558 roku Gdańskim Gimnazjum Akademickim (Atheneum Gedanense). Utworzono w nim katedrę nauk przyrodniczych i medycyny (physices et medicinae), którą kierowali wybitni znawcy przedmiotu. Najbardziej znanymi spośród wykładowców byli Joachim Oelhafius, rodowity gdańszczanin, który w 1613 roku jako pierwszy w północnej Europie przeprowadził publiczną sekcję zwłok noworodka oraz anatom i lekarz – Jan Adam Kulmus, autor wydanego w 1732 roku atlasu anatomicznego „Tabulae anatomicae”. Dzieło to doczekało się wielu wydań i było tłumaczone na wiele języków. Gimnazjum Akademickie prezentowało wysoki poziom, a jego absolwenci byli przyjmowani na trzeci rok studiów medycznych w uniwersytetach zachodnioeuropejskich. Po likwidacji Gimnazjum Akademickiego w początkach XIX wieku aż do pierwszych lat XX wieku nie istniała w Gdańsku żadna szkoła wyższa o akademickim charakterze.

Tradycje nauk farmaceutycznych w Gdańsku sięgają czasów Jana Placotomusa, autora wspaniałych książek i założyciela w 1527 roku pierwszej gdańskiej apteki oraz Jana Schmiedt’a alias Fabritiusa, współautora najstarszej w Polsce farmakopei wydanej w roku 1665.

W 1935 roku senat Gdańska, wówczas już niemal całkowicie opanowany przez niemieckich nacjonalistów (członków NSDAP), przystąpił do organizowania Akademii Medycyny Praktycznej (Die Staatliche Akademie für Praktische Medizin zu Danzig) na bazie szpitala miejskiego zbudowanego w latach 1907-1911. Nauczanie medycyny w nowo otwartej uczelni obejmowało przedmioty kliniczne. W 1940 r., po zorganizowaniu nauczania także przedmiotów przedklinicznych, nazwę uczelni zmieniono na Medizinische Akademie in Danzig, tworząc pełne, pięcioletnie studium medycyny.

Po zakończeniu II wojny światowej powstała Akademia Lekarska w Gdańsku, przemianowana w 1950 roku na Akademię Medyczną. W gronie profesorów nowo powstałej uczelni było wielu wybitnych polskich uczonych, wywodzących się z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, którzy przybyli do Gdańska po przyłączeniu Wilna do ówczesnego Związku Radzieckiego, a także garstka uczonych z innych przedwojennych polskich ośrodków akademickich. Początkowo Akademia Lekarska kształciła na dwóch kierunkach studiów: lekarskim i farmaceutycznym. W maju 1947 roku powołano Wydział Stomatologiczny Akademii Lekarskiej, przemianowany w styczniu 1950 r. na Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego. W 1975 r. Akademia Medyczna w Gdańsku utworzyła swą filię w Bydgoszczy, przekształconą w 1984 roku w samodzielną uczelnię. W 1993 roku powstał Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii jako jednostka wspólna Akademii Medycznej w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego. W roku akademickim 2005/2006 Akademia Medyczna w Gdańsku uruchomiła Wydział Nauk o Zdrowiu.

Od chwili swego powstania Uczelnia dba o stały rozwój bazy dydaktycznej i klinicznej. Utworzono w niej wiele nowych zakładów i klinik, unowocześniono wyposażenie, wzniesiono kilka budynków, skomputeryzowano i okablowano siecią komputerową wszystkie obiekty w tym osiedle studenckie. Obecnie AMG oferuje edukację w prawie wszystkich zawodach medycznych, w tym także w języku angielskim.


Organizacja uczelni


 • Władze
 • Senat
 • Stałe komisje senackie
 • Inne komisje
 • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG – GUMed
 • Instytuty
 • Jednostki międzywydziałowe
 • Jednostki ogólnouczelniane
 • ADMINISTRACJA UCZELNI
 • Kapituła Medalu "Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku"
 • Rada Biblioteczna
 • Zespół Redakcyjny "Annales Academiae Medicae Gedanensis"
 • Zespół Redakcyjny Gazety AMG
 • Niezależna Komisja Bioetyczna do Spraw Badań Naukowych przy GUMed
 • Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach nr 3
 • Zespół Koordynatorów Programu LLP/ERASMUS
 • Stowarzyszenie Absolwentów
 • Uczelniany Samorząd Studencki
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe
 • Klub Seniora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Pełnomocnicy Rektora
 • Kronikarz Uczelni
 • Rzecznik Prasowy Uczelni
 • Poczet Sztandarowy
 • Organizacje związkowe
 • Apteka Uniwersytecka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Samodzielne publiczne szpitale kliniczne

Kadra dydaktyczna


kadra.jpg

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym uczy 994 nauczycieli akademickich, w tym 64 profesorów tytularnych, 407 adiunktów, 300 asystentów, 135 starszych wykładowców i 20 wykładowców. Na jednego nauczyciela akademickiego przypada średnio mniej niż 5 studentów. Wśród kadry są badacze i klinicyści, eksperci w dziedzinach klinicznych i przedklinicznych cenieni zarówno w Polsce jak i w międzynarodowych kręgach medycznych. Będąc członkami rad naukowych międzynarodowych towarzystw i periodyków fachowych, uczestniczą oni aktywnie w rozwoju wiedzy, a ich kompetencje znajdują wyraz w realizowanych przez nich programach dydaktycznych oraz animowanej przez nich działalności kół naukowych.

Większość zajęć dydaktycznych realizowana jest przez nauczycieli akademickich w randze asystenta lub adiunkta, czyli przez osoby wciąż młode i dynamiczne, jednak zwykle o znaczących kompetencjach klinicznych i naukowych.

Grupy studenckie są małe. Nauczyciel-klinicysta pracuje tylko z 4-5 studentami. Takie warunki sprzyjają przyswajaniu przez studentów nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej.

Jakość kształcenia jest monitorowana za pomocą ankiet. Student ma możliwość oceny nauczyciela akademickiego z którym spotkał się na wykładzie lub ćwiczeniach.


Baza dydaktyczna


Nauczanie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oparte jest o własne i dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne. Studenci Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu uczą się nauk podstawowych w Collegium Biomedicum, budynku zlokalizowanym przy ulicy Dębinki oraz w niektórych jednostkach GUMed rozproszonych na terenie Trójmiasta. Natomiast praktyczne zajęcia kliniczne dla studentów GUMed realizowane są w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz w wybranych placówkach opieki zdrowotnej Trójmiasta.

Największy wielospecjalistyczny szpital – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne położony jest w rejonie ulic Dębinki i Smoluchowskiego. Większość jego budynków wzniesiono między 1908 i 1927 rokiem. Obiekty szpitala są systematycznie modernizowane, a kliniki i zakłady wyposażone w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną. Szpital Kliniczna znajdujący się przy ulicy Klinicznej zajmuje budynki powstałego w 1912 roku szpitala położnictwa i chorób kobiecych i obejmuje jednostki o profilu ginekologicznym, położniczym i urologicznym.

W 2004 roku GUMed przejął Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni i utworzył dysponujące 101 łóżkami Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Pozwoliło to na wzbogacenie dotychczasowej oferty nauczania o unikalne w skali kraju specjalności takie jak: medycyna hiperbaryczna, medycyna tropikalna, parazytologia czy medycyna pracy. Ponadto pięć uniwersyteckich klinik znajduje się także w różnych szpitalach Gdańska.

W ostatnich latach zakończono szereg inwestycji budowlanych poprawiających bazę dydaktyczno-naukową GUMed, takich jak: Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna. W 2006 roku zakończono prace budowlane w budynku tzw. „Starej Anatomii” przy al. Zwycięstwa. Dziś obiekt jest nowoczesnym centrum dydaktycznym naszej Uczelni, posiadającym liczne sale seminaryjne. Mieści się w nim również główna, reprezentacyjna sala wykładowa na 350 miejsc – Auditorium Primum.

Bazę dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego stanowi kompleks budynków przy ulicy Hallera. Zlokalizowane w nim są sale wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne oraz zaplecze naukowe Wydziału. W sąsiedztwie budynków naukowo-badawczych mieści się ogród botaniczny, szklarnia oraz kompleks sportowy ogólnouczelnianego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Studenci Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed odbywają zajęcia głównie w budynku uniwersyteckim zlokalizowanym przy ulicy Kładki w Gdańsku, a także w Collegium Biomedicum przy ul. Dębinki. Ważnym przedsięwzięciem dla Wydziału było uruchomienie Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej – TAZD – zaplecza dydaktycznego i badawczego dla zespołów MWB należących do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a jednocześnie stanowiącego ważny element infrastruktury badawczej dostępnej dla wszystkich jednostek naukowych Trójmiasta.

Istotną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa systematycznie modernizowana Biblioteka Główna, która gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych, tj. chemii, biologii, fizyki, psychologii itp. Na księgozbiór Biblioteki składają się zasoby Biblioteki Głównej, zlokalizowanej przy ulicy Dębinki, a także Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego, Biblioteki Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz bibliotek poszczególnych klinik i zakładów.


Kampus studencki


Osiedle studenckie GUMed przy ul. Dębowej zlokalizowane jest w odległości 100 m od głównego budynku dydaktycznego – Collegium Biomedicum i Biblioteki Głównej. Bliskość większości budynków dydaktycznych i klinicznych umożliwia studentom szybkie i punktualne dotarcie na zajęcia. Jednocześnie kampus oddalony jest od głównych ulic Gdańska, dzięki czemu jego mieszkańcy nie cierpią z powodu nadmiernego hałasu.

Kampus tworzą cztery domy studenckie, które mogą pomieścić 1000 osób, klub studencki „Medyk”, sklepik oraz ksero. Tu też znajduje się także główne biuro Uczelnianego Samorządu Studenckiego. Na terenie kampusu znajduje się też stołówka serwująca posiłki za atrakcyjną cenę. Akademiki są podłączone do ogólnouczelnianej sieci internetowej.

Po trudach nauki studenci mogą znaleźć wytchnienie w klubie studenckim „Medyk”, który czynny jest od wtorku do soboty.

„Medyk” tradycyjnie jest także miejscem „Otrzęsin” i imprez towarzyszącym „Medykaliom” – Dniom Kultury i Nauki Studentów GUMed. W maju kampus przeżywa oblężenie. Odbywają się tu bowiem Medykalia. Liczne koncerty, zawody sportowe „wyścig łóżek szpitalnych” oraz „white fartuch party” przyciągają na ulicę Dębową studentów nie tylko z naszej Uczelni.


Stypendia


Gdański Uniwersytet Medyczny przeznacza środki na następujące stypendia:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium za wyniki w nauce i sporcie,
 4. stypendium mieszkaniowe,
 5. stypendium na wyżywienie,
 6. stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce,
 7. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
 8. zapomogi.

Od roku akademickiego 1998/1999 studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mogą uczestniczyć w Programie SOCRATES/Erasmus (od roku 2007/2008 The Lifelong Learnig Programme) w ramach którego mają możliwość odbycia części studiów na uczelniach zagranicznych. W Programie uczestniczyć mogą studenci, doktoranci i pracownicy naukowi Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmacji, Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii.

Aktualnie podpisanych jest 37 umów dwustronnych z uczelniami wyższymi na całym świecie. W ciągu ośmiu lat trwania wymiany na stypendia zagraniczne wyjechało około 430 studentów. Każdy uczestnik wymiany otrzymuje grant, który jest gwarantowany przez Agencję Narodową Programu SOCRATES/Erasmus i ma na celu do pokrycie różnic w kosztach utrzymania pomiędzy Polską a krajem, w którym znajduje się uczelnia partnerska. Uczestnictwo w Programie cieszy się wśród studentów wielkim zainteresowaniem, daje możliwość zarówno uzyskania korzyści naukowych, doskonalenia języków obcych jak i poznania specyfiki kulturowej innych państw europejskich.

Od roku akademickiego 2004/2005 Uczelnia realizuje projekty w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Dzięki współpracy z Nagoya University School of Medicine w ramach Programu NUPACE studenci Wydziału Lekarskiego i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii mają również możliwość odbycia części studiów na Uniwersytecie w Nagoya (Japonia). W latach 2001-2004 na stypendiach programu NUPACE w przebywało sześcioro studentów naszej Uczelni.

Studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mogą korzystać z szerokiej oferty stypendialnej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (www.buwiwm.edu.pl). Oferta stypendialna zawiera informacje o możliwości wyjazdów na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe.


Wydawnictwa


Gazeta AMG – miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gazeta_AMG_2007_10.jpg

Jest jednym z najstarszych pism akademickich ukazujących się w Polsce. Ukazuje się od stycznia 1991 roku. Powstała z inicjatywy prof. Stefana Angielskiego, ówczesnego rektora Uczelni. Jest stałym wydawnictwem Uczelni, umocowanym w statucie (§126 Statutu Uczelni). Od 1999 roku ma nadany numer ISSN 1506-9745 i jest drukowana w nakładzie 700 egzemplarzy o objętości 28-32 strony formatu A4. Twórcą pisma i pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Jerzy Rogulski. Jego następcą od października 1993 roku do sierpnia 1994 roku był prof. Marek Latoszek. We wrześniu 1994 roku funkcję redaktora naczelnego objął prof. Brunon L. Imieliński. Aktualnie funkcję redaktora naczelnego, od końca 2005 r., sprawuje prof. Wiesław Makarewicz. Redaktorem technicznym jest od początku mgr Tadeusz Skowyra. Gazeta AMG od 1996 roku jest dostępna w Internecie pod adresem www.gazeta.gumed.edu.pl, obecnie w formacie pdf. Można w niej znaleźć informacje o bieżącym życiu Uczelni, działalności władz, jak i wspomnienia i komentarze. Autorami artykułów są pracownicy akademiccy, administracyjni, jak i studenci.

 

Annales Academiae Medicae Gedanensis

Annales_2006_okladka_1pxstroke.jpg

Redakcję czasopisma zawiązano w 1970 roku z inicjatywy ówczesnego prorektora ds.nauki, prof. Stefana Raszeji. Pierwszy numer został wydany w 1971 roku. Od samego początku działalności czasopisma obowiązuje w nim układ działów obejmujący kolejno prace oryginalne, wydarzenia z życia uczelni oraz wspomnienia pośmiertne. Czasopismo to daje możliwość publikowania oryginalnych prac naukowych w możliwie krótkim cyklu wydawniczym. Istotnym elementem działu „Z życia uczelni” jest kronika, szczegółowo dokumentująca działalność Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Redakcja często zwraca się także do klinik i katedr z prośbą o przygotowanie prac ukazujących dorobek naukowy danej jednostki bądź opracowań o charakterze historycznym. W ramach „Annales” ukazują się także suplementy zawierające m.in. materiały z ważnych międzynarodowych konferencji, jak również pełne wersje rozpraw habilitacyjnych. „Annales” dostarczane jest do około 70 instytucji i redakcji czasopism na całym świecie, często na zasadzie wymiany czasopism. Roczniki te referowane są w światowych biuletynach, takich jak Biological Abstracts, Chemical Abstracts czy też Excerpta Medica.
www.annales.gumed.edu.pl


Biblioteki


Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dostępne są dla wszystkich zainteresowanych literaturą medyczną. Z ich usług i zasobów korzysta przeszło 8000 użytkowników.

Zbiory Bibliotek to:

 • ponad 366 tys. książek naukowych, w tym kolekcja e-książek,
 • ponad 104 tys. tomów czasopism drukowanych,
 • 106 tys. jednostek zbiorów specjalnych,
 • 30 baz danych,
 • ok. 20 tys. czasopism w wersji elektronicznej

Biblioteki udostępniają swoje katalogi w Internecie, a z bogatych zasobów cyfrowych uprawnieni użytkownicy mogą korzystać także z komputerów domowych.

Do dyspozycji czytelników jest 119 miejsc w czytelniach oraz 28 stanowisk internetowych. Odwiedzający czytelnie mają wolny dostęp do zgromadzonych w nich księgozbiorów. Dla korzystających z własnego sprzętu komputerowego zainstalowano bezprzewodowy punkt dostępu do tego medium.

Użytkownicy Bibliotek mogą korzystać z bezpłatnych szkoleń z zakresu naukowej informacji medycznej, a zajęcia dydaktyczne ze studentami są realizowane za pomocą e-learningu.

W planach jest rozwój oferty szkoleniowej metodami zdalnego nauczania, stworzenie centrum informacji medycznej dla pracowników ochrony zdrowia z województwa pomorskiego oraz modernizacja Bibliotek uwzględniająca zmieniające się potrzeby użytkowników.


Badania naukowe


Uczelnia przykłada dużą uwagę do wspierania rozwoju aktywności naukowej. Od momentu powstania systemu rankingowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej Komitetu Badań Naukowych) nasza Uczelnia wprowadziła i stale doskonali wewnętrzny system oceny parametrycznej poszczególnych jednostek naukowych. Dzisiaj trzy wydziały GUMed – Farmaceutyczny, Lekarski i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed posiadają najwyższą kategorię w ministerialnym rankingu, podobnie jak unikatowy Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Natomiast Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

Głównymi źródłami finansowania badań są działalność statutowa (124 tematy badawcze), projekty zamawiane, rozwojowe, własne, promotorskie i habilitacyjne (ogółem 87 projektów), badania własne (215 tematów badawczych), a także działalność wspomagająca badania (33 zadania). Ponadto pracownicy będący nauczycielami akademickimi prowadzą badania naukowe w ramach umów z podmiotami zewnętrznymi, przede wszystkim przedsiębiorstwami farmaceutycznymi (13 prac usługowo-badawczych). Pracownicy Uczelni uczestniczą w projektach Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz realizują projekty finansowane z programów ramowych Unii Europejskiej i innych inicjatyw wspólnotowych, a także funduszy strukturalnych m.in. Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Prowadzenie zaawansowanych badań naukowych wymaga najnowocześniejszej aparatury naukowo-badawczej. Do niej można zaliczyć zakupy dokonane ostatnio przez GUMed przy wydatnym finansowaniu z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • syntezator mikrofalowy firmy CEM
 • Instrument FACSArray™ (Becton Dickinson)
 • aparat do preparatywnej HPLC (system Waters prep LC 150 mL z dwufalowym detektorem UV-Vis)

oraz przyznane nowe decyzje na zakup aparatury w roku 2009:

 • zestaw do oceny czynności komórek za pomocą biosensor?w elektrochemicznych i badań cytochemicznych
 • zestaw do ultra-szybkiej chromatografii cieczowej

Ważnym elementem infrastruktury są przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacje na inwestycje budowlane:

 • nadbudowa 1 kondygnacji Centrum Naukowo–Badawczego Medycyny Laboratoryjnej na lata 2009–2010,
 • laboratorium badawczo–rozwojowe analizy leków w katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki na lata 2008-2009.

Nadzór nad działalnością naukową Uczelni pełni Dział Nauki podlegający Prorektorowi ds. Nauki.


Uczelnia dla społeczeństwa


Obok wypełniania swoich podstawowych zadań – kształcenia wysoko kwalifikowanych kadr medycznych i prowadzenia społecznie użytecznych badań naukowych, Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) uczestniczy również w sprawowaniu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami Pomorza i sąsiadujących regionów jako organ założycielski szpitali klinicznych i innych zakładów opieki zdrowotnej oferujących unikatowe, wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne.

Nasza Uczelnia wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem władze samorządowe i państwowe, uczestnicząc aktywnie w pracach eksperckich na rzecz organów władzy publicznej. Przykładem szczególnego zaangażowania GUMed jest współpraca z samorządem wojewódzkim w ramach strategicznego programu Zdrowie dla Pomorzan służącego poprawie zdrowotności mieszkańców naszego regionu. Uczelnia uczestniczy aktywnie w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego, Regionalną Strategią Innowacji oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego.

Działalność naszej Uczelni na rzecz społeczeństwa wyraża się także organizacją inicjatyw służących szerzeniu wiedzy z zakresu profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia np. Pikniku na Zdrowie oraz realizacji znanych ogólnopolskich programów profilaktycznych np. Program 400 Miast. Uczelnia uczestniczy również aktywnie w Bałtyckim Festiwalu Nauki, przedsięwzięciu przybliżającemu społeczeństwu tematykę prowadzonych badań naukowych i zwracającemu uwagę na społeczną przydatność badań prowadzonych w naszych laboratoriach.


Współpraca z zagranicą


Uczelnia przywiązuje dużą wagę do rozwoju współpracy międzynarodowej i odnosi w tej dziedzinie istotne sukcesy. GUMed współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i na świecie w ramach umów międzyuczelnianych, międzyrządowych, programów i inicjatyw Unii Europejskiej, sieci tematycznych, członkostwa w organizacjach międzynarodowych, wspólnych studiów licencjackich i doktoranckich, wymiany nauczycieli akademickich, wspólnych publikacji oraz organizacji licznych konferencji i sympozjów naukowych.

Od 1998 roku Uczelnia aktywnie uczestniczy w Programie SOCRATES/Erasmus co roku wysyłając za granicę coraz większą liczbę studentów medycyny, farmacji i biotechnologii do blisko 50 uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej. Przyjmuje także rosnącą liczbę studentów z zagranicy, którzy odbywają u nas część swoich studiów w języku angielskim. GUmed uczestniczy również w programach Leonardo da Vinci, CEEPUS, NUPACE, w ramach których nasi studenci i młodzi naukowcy wyjeżdżają za granicę w celu odbycia części studiów, praktyki zawodowej lub pracy naukowej.

Doceniając wagę regionalnego wymiaru współpracy europejskiej GUMed jest członkiem założycielem Baltic Sea Region University Network, sieci koordynowanej przez Uniwersytet w Turku, Finlandia. Uczestniczy także w pracach organizacji regionalnej ScanBalt, mającej na celu wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju transferu technologii w medycynie i biotechnologii w obszarze Morza Bałtyckiego.

Całokształt spraw związanych z współpracą międzynarodową prowadzi Dział Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych, podlegający Prorektorowi ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej.