Jesteś w: Home » Uczelnia Łazarskiego » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Uczelnia Łazarskiego » Podyplomowe

02-662 Warszawa, Mazowieckie
ul. Świeradowska 43, Zobacz na mapie
Tel: (centrala): (22) 543-54-30
infolinia 801-333-339

Fax: (22) 543-54-07
WWW: http://www.lazarski.pl
Email: uczelnia@lazarski.edu.pl

Studia podyplomowe
MBA - Zarządzanie Studia podyplomowe
MBA - w ochronie zdrowia Studia podyplomowe
MBA w sektorze farmaceutycznym Studia podyplomowe
Studia podyplomowe dla producentów filmowych i telewizyjnych Studia podyplomowe
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studia podyplomowe
Szkolenia i Coaching Studia podyplomowe
Biznes na rynkach wschodnich Studia podyplomowe
Negocjacje i mediacje Studia podyplomowe
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studia podyplomowe
Prawo przewozowe Studia podyplomowe
Prawo UE w praktyce Studia podyplomowe
Prawo własności intelektualnej Studia podyplomowe
Prawo wykroczeń Studia podyplomowe
Prawo zamówień publicznych Studia podyplomowe
Wypadki drogowe. Aspekty prawno-karne, procesowe, kryminalistyczne Studia podyplomowe
Zagospodarowanie przestrzenne i parwo budowlane Studia podyplomowe
Rachunkowość i podatki Studia podyplomowe
Europejski Certyfikat Bankowości Studia podyplomowe
Zarządzanie rozwojem banku Studia podyplomowe
Bankowość studium podstawowe Studia podyplomowe
Zarządzanie nieruchomościami Studia podyplomowe
Zarządzanie projektami (w tym zarządzanie projektami unijnymi) Studia podyplomowe
Zarządzanie strategiczne małą i średnią firmą w praktyce Studia podyplomowe
Organizacja i zarządzanie sprzedażą Studia podyplomowe
Organizacja i zarządzanie projektami infrastrukturalnymi Studia podyplomowe
Informatyzacja Administracji Publicznej Studia podyplomowe
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Studia podyplomowe
Zarządzanie projektami międzynarodowymi w Polsce Studia podyplomowe
Zarządzanie projektami kulturalnymi i menadżment muzyczny Studia podyplomowe
Organizacja i zarządzanie oświatą Studia podyplomowe
Public Relations Studia podyplomowe
Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi OZE Studia podyplomowe
Skuteczne zarządzanie jednostkami w ochronie zdrowia Studia podyplomowe
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego Studia podyplomowe

O Uczelni


Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych polskich uczelni niepublicznych, zalicza się do wiodących w obszarze nauk ekonomicznych i prawnych. Na dwóch wydziałach – Prawa i Administracji oraz Ekonomi i Zarządzania - 250 wykładowców-kształci przyszłych prawników, menadżerów, dyplomatów, polityków, pracowników administracji, marketingowców, ekonomistów, finansistów, ludzi biznesu. Wydział Prawa i Administracji, jako pierwszy wśród Uczelni niepublicznych, otrzymał prawo do nadawania tytułu doktora nauk prawnych. Liczne specjalizacje i stale rozwijany warsztat naukowy służy ciągłemu dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku.

Oprócz programów oferowanych w języku polskim, prowadzimy studia w języku angielskim, które jako jedne z nielicznych w Polsce, dają możliwość zdobycia obok polskich dyplomów licencjackie i magisterskie również brytyjskich degree Bachelor of Arts, Master of Arts i Master of Science. Łazarski jest jedyną Uczelnią w Polsce, której dyplomy sygnowane są przez Departament Edukacji Stanu Delaware USA. Dzięki temu jesteśmy Uczelnią, która umożliwia swoim absolwentom studiów angielskojęzycznych zdobycie jednocześnie trzech dyplomów! Cenią to nie tylko polscy pracodawcy, to również przepustka do sukcesów na międzynarodowych rynkach pracy.

Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z licznymi instytucjami szkolnictwa wyższego na całym świecie oraz posiada prestiżowe zagraniczne akredytacje programów dydaktycznych. Z roku na rok w procesie nauczana zwiększa się udział profesorów wizytujących ze Stanów Zjednoczonych i Europy. O międzynarodowym charakterze Łazarskiego świadczy również najwyższy w Polsce udział studentów zagranicznych w stosunku do ogólnej liczby studentów, jak również niezwykle wysoka liczba studentów wyjeżdżających na semestr studiów za granicę.

W ramach działalności instytutów obok prowadzonych własnych badań, realizowane są zamówienia na analizy, ekspertyzy oraz szereg projektów dla otoczenia gospodarczego i instytucji życia publicznego. Z tej coraz intensywniejszej współpracy z biznesem korzyści czerpią nasi studenci, gdyż pozwala ona na kształtowanie oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami gospodarki, jak również definicje szeregu studiów podyplomowych, umożliwiających zdobywanie wiedzy przez cały okres aktywności zawodowej.

Cieszy nas, że zaufało nam ponad 20 000 naszych absolwentów, jak również ich często spektakularne kariery, które przysparzają uznania pracodawców. To zaufanie zobowiązuje nas i jest podstawą dalszego rozwoju. Dziękujemy.


Władze Uczelni


Juliusz Madej

Prezydent Uczelni Łazarskiego

dr Mieczysław Błoński

Wiceprezydent ds. Operacyjnych i Finansowych

Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Bieńkowski

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania 

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Lasocik

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 

Sędzia Jerzy Stepień

Dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej

Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego

 

mgr Agnieszka Sycińska

Dyrektor Studium Języków Obcych

 

mgr Krystyna Fórmaniak

Sekretarz Uczelni


Misja


Celem Uczelni jest stworzenie zorientowanej na studenta wielokulturowej szkoły międzynarodowej, kształcącej polityków, dyplomatów, prawników, administratorów, ekonomistów, finansistów i biznesmenów.

Uczelnia Łazarskiego zapewnia najwyższy poziom kształcenia akademickiego, wspartego zajęciami praktycznymi, prowadzonego w atmosferze tolerancji, wzajemnego szacunku i wszechstronnej pomocy studentom. Tworzy również warunki do rozwoju intelektualnych zainteresowań, rozbudza potrzebę kształcenia się przez całe życie i uczy młodzież umiejętności samodzielnego myślenia.

Absolwenci Uczelni Łazarskiego są przygotowani do uczciwej rywalizacji o sukcesy na globalnym rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym.


Historia


Lipiec 1993 r.

Na podstawie zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej i wpisu do rejestru szkół niepaństwowych Ministerstwa Edukacji (pod numerem 22) powstała Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa.

1997 r.

Uzyskane pozwolenie na uruchomienie Wydziału Prawa wygenerowało nową nazwę – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa

Czerwiec 2000 r.

W uznaniu zasług oraz ogromnego dorobku zawodowego dla dr Ryszarda Łazarskiego – założyciela i pierwszego rektora szkoły – Minister Edukacji Narodowej podjął uchwałę o nadaniu uczelni Jego imienia. Dzięki temu dzisiaj szkoła znana jest pod nazwą Uczelnia Łazarskiego.

 

Lipiec 2010 r.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia zmieniła oficjalną nazwę na Uczelnia Łazarskiego.

Decyzją Założyciela Wydział Prawa został przemianowany na Wydział Prawa i Adminsitracji.

 

Rektorzy Uczelni

1993 – 1994 r. dr Ryszard Łazarski

1994 – 1995 r. prof. dr hab. Stefan Kurowski oraz prof. dr hab. Zbigniew M. Klepacki

1995 – 2000 r. dr Ryszard Łazarski

2000 – 2003 r. dr hab. prof. nadzw. Lech Falandysz 

2003 – 2005 r. prof. dr hab. Dariusz Rosati

2005 – 2008 r. dr hab. prof. nadzw. Teresa Gardocka 

Od 2008 r. – prof. n. dr hab. Daria Nałęcz

Rozwój Uczelni

1993 r.

Pierwszym kierunkiem uruchomionym na Uczelni na poziomie licencjackim była ekonomia.

1994 r.

Utworzenie Wydziału Handlu Zagranicznego oraz Wydziału Menedżerskiego, a także 7 katedr oraz Studium Języków Obcych. 
Powstanie biblioteki i laboratorium komputerowe.

1996 r.

Minister Edukacji Narodowej wydał decyzję uprawniającą Uczelnię do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku ekonomia. 

1997 r.

Szkoła otrzymała decyzję MEN uprawniającą do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku prawo oraz zezwolenie na przekształcenie Prywatnej Wyższej Szkoły Handlowej w Wyższą Szkołę Handlu i Prawa.
Utworzono Wydział Ekonomiki Turystyki, po 4 latach został przekształcony w Wydział Gospodarki Światowej.

2003 r.

Poszerzono ofertę o studia licencjackie na kierunku administracja.
W związku z nawiązaniem współpracy z University of Wales na Wydziale Ekonomii i Zarządzania pojawiła się możliwość podjęcia studiów na anglojęzycznym programie Master of Science in International Business Economics, 

2004 r.

Uczelnia uzyskała kolejne uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunkach: zarządzanie i marketing, finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe.
W związku z rozszerzeniem oferty oraz koniecznością usprawnienia obsługi studentów nastąpiło połączenie wydziałów Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej oraz późniejsze ich przekształcenie w Wydział Ekonomii i Zarządzania, który obecnie oferuje kierunki: ekonomia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość na poziomie licencjackim oraz kierunek ekonomia i stosunki międzynarodowe na poziomie magisterskim.
Uczelnia uruchomiła Centrum Kształcenia Podyplomowego, które oferuje studia podyplomowe, cieszące się coraz większym zainteresowaniem wśród absolwentów wielu wyższych uczelni. Obecnie CKP Uczelni Łazarskiego oferuje 29 kierunków studiów podyplomowych oraz studia MBA – zarządzanie.

2006 r.

Dzięki dobrze układającej się współpracy z University of Wales uruchomiono kolejne dwa programy licencjackie: Bachelor of Arts in Business Economics oraz Bachelor of Arts in International Relations and European Studies

2008 r.

Sukces międzynarodowej współpracy sprowokował do stworzenia magisterskich programów Master of Arts in International Relations i American MBA, który prowadzony jest we współpracy z University of Wisconsin-La Crosse.
Na Wydziale Prawa dostępne są dwa kierunki: prawo i administracja. Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego od 3 lat zajmuje I miejsce wśród Wydziałów Prawa Uczelni Niepublicznych prestiżowego Rankingu Gazety Prawnej.
Wydział Ekonomii i Zarządzania prowadzi dwa prestiżowe programy MBA, MBA w Ochronie Zdrowia oraz MBA w Sektorze Farmaceutycznym.
 
Władze Uczelni dbają o ciągły rozwój szkoły, uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej, wprowadzanie nowych kierunków i specjalności oraz rozwój współpracy międzynarodowej z uczelniami partnerskimi. Chcąc zaoferować studentom możliwość nauki na najwyższym światowym poziomie, Uczelnia Łazarskiego nawiązała ścisłą współpracę programową z prestiżowymi uniwersytetami amerykańskimi: Georgetown University w Waszyngtonie, University of Kentucky w Lexington i University of Wisconsin w La Crosse. Polscy studenci mają możliwość uzyskania zagranicznych dyplomów: Delaware Department of Education, University of Wales, University of Wisconsin-La Crosse, Center of International Legal Studies in Salzburg, Akademickiego Uniwersytetu Prawnego w Moskwie. Realizowane są również różne formy współpracy badawczej oraz wymiany studentów. Uczelnia pozyskała również akademicką akredytację amerykańskiego Departamentu Edukacji Stanu Delaware, a anglojęzyczny Program MBA posiada renomowaną akredytację Association to Advance Collegiate Schools of Business.
 

Kampus

Pierwsza siedziba Uczelni mieściła się przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie. W maju 1996 r. rozpoczęto budowę kampusu przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie, w którym rok później odbyły się pierwsze zajęcia. W czerwcu 2000 r. został zakończony kolejny etap budowy Uczelni - czteropiętrowy gmach, w którym obecnie mieści się rektorat, wydawnictwo, sale wykładowe, komputerowe i konferencyjne. Ostatni etap budowy – dziesięciopiętrowy nowoczesny budynek dydaktyczny został oddany w październiku 2002 r.

Uczelnia Łazarskiego, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce, dysponuje nowoczesnym kampusem, specjalnie zaprojektowanym na potrzeby wyższej uczelni i przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w przestronnych salach ćwiczeniowych i klimatyzowanych aulach, wyposażonych w najnowszy sprzęt audiowizualny i komputerowy. Do dyspozycji studentów oraz wykładowców jest także biblioteka i czytelnia, księgarnia i Centrum Informatyczne, które dysponuje ok. 380 komputerami, w tym ponad 216 z nieograniczonym dostępem dla studentów. Na terenie całego Campusu studenci oraz wykładowcy mają dostęp do bezprzewodowego Internetu.


Nagrody i rankingi


Uczelnia Łazarskiego jest niekwestionowanym liderem w rankingach wydziałów prawa wśród uczelni niepaństwowych – od 3 lat niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu wydziałów prawa Gazety Prawnej.

Bardzo dobrze oceniany jest również Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, który znajduje się w dziesiątce najlepszych w Polsce.

W roku 2010 Uczelnia Łazarskiego została wybrana jako "Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce" wśród uczelni niepublicznych, w konkursie zorganizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne i portal Edunews.  Celem ogólnopolskiego konkursu było zwrócenie uwagi na znaczenie i rolę nowych technologii w procesie kształcenia. Według organizatorów konkursu - jest szczególnie ważne, aby weryfikować, w jakim stopniu uczelnie wyższe wykorzystują najnowsze rozwiązania, wzmacniając w ten sposób rozwój społeczeństwa informacyjnego. Odpowiednie przygotowanie studentów do przyszłego życia zawodowego oznacza także przekazanie im wiedzy i nawyków związanych z korzystaniem z postępu techniki i nowych środków komunikacji.

ROK 2009

 • I miejsce wśród wydziałów prawa w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych Gazety Prawnej – 3 rok z rzędu
 • II miejsce w rankingu szkół biznesowych miesięcznika Home&Market
 • II miejsce wśród szkół niepublicznych w rankingu dziennika Polska The Times – ACI
 • Perspektywy - Ranking uczelni wyższych
  • 6 miejsce w ogólnopolskim rankingu niepublicznych uczelni magisterskich (na 100 uczelni)
  • 7 miejsce wśród uczelni ekonomicznych publicznych i niepublicznych z całej Polski

Serwis Plagiat.pl, doceniając zasługi Uczelni w zapobieganiu plagiatom, przyznał Uczelni Łazarskiego w Warszawie Certyfikat „Uczelnia walcząca z plagiatami”.

Gdyby przydzielić, za każde miejsce uzyskane w rankingach w pierwszej dziesiątce, punkty w skali 1-10, okaże się, że w 2008 r. Uczelnia Łazarskiego uzyskała oceny o ponad 50% lepsze niż rok wcześniej.

Uczelnia Łazarskiego w rankingach


Akredytacje zagraniczne


W czerwcu 1999 roku przedstawiciele 29 państw europejskich podpisali deklarację stworzenia do 2010 roku wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Harmonijny system szkolnictwa wyższego w Europie wymaga certyfikacji wysokiej jakość oferty edukacyjnej, stąd niezwykle ważne są akredytacje uczelni.

Uczelnia Łazarskiego posiada miedzynarodowe akredytacje instytucji, będących gwarantami jakości programów nauczania, prowadzonych na Uczelni.

 • Akredytacja Departamentu Edukacji Stanu Delaware dla wszystkich programow anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego, pozwalajaca na automatyczną nostryfikację dyplomów Uczelni w USA
 • Jedyna w Polsce pełna akredytacja University of Wales z Wielkiej Brytanii dla anglojęzycznych programów na poziomie studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach ekonomia i stosunki miedzynarodowe, pozwalająca absolwentom uzyskać dwa dyplomy – Uczelni Łazarskiego i Uniwersytetu Walijskiego
 • Jedyna w Polsce prestiżowa akredytacja wydana przez najstarszą instytucję tego typu – Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) dla programu MBA
 • Akredytacja Center for International Legal Studies w Salzburgu dla programu International Legal Skills

Realizacja licznych bilateralnych umów międzynarodowych o współpracy naukowej i dydaktycznej w tym m. in. z prestiżowymi uniwersytetami amerykańskimi – University of Wisconsin w La Crosse , Georgetown University w Waszyngtonie, University of Kentucky w Lexington, rosyjskimi – Akademickim Prawnym Uniwersytetem w Moskwie, Uniwersytetem w Petersburgu i wieloma innymi


Współpraca międzynarodowa


Współpraca międzynarodowa jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju Uczelni Łazarskiego. W obliczu harmonizacji systemu szkolnictwa wyższego w Europie oraz podniesienia prestiżu europejskich szkół wyższych w porównaniu z amerykańskimi, Uczelnia współpracuje z uniwersytetami ze światowej czołówki - Georgetown University, University of Kentucky, przyjmując rocznie ponad 30. Visiting Professors. Oferuje ponadto unikatowy magisterski program American MBA, realizowany we współpracy z University of Wisconsin La Crosse, posiadający prestiżową akredytację AACSB oraz 4 programy licencjackie i magisterskie w języku angielskim walidowane przez University of Wales. Wszystkie dyplomy studiów anglojęzycznych na Uczelni Łazarskiego są automatycznie uznawane w Stanach Zjednoczonych, dzięki akredytacji Delaware Department of Higher Education.

Od roku 2003/2004 Uczelnia Łazarskiego realizuje wymianę studentów z uczelniami partnerskimi w Unii Europejskiej oraz z uczelniami kraju kandydującego-Turcji, z którymi podpisane zostały umowy o współpracy. Uczelnia pracuje nad ciągłym poszerzaniem oferty wyjazdowej dla studentów tak, aby każdy zainteresowany student, który osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobrze zna język obcy miał szansę skorzystać z możliwości realizacji części studiów w jednej z uczelni partnerskich.

W chwili obecnej Biuro Programów Międzynarodowych oferuje możliwość wyjazdu do uczelni partnerskich w krajach takich jak: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.


Zasady rekrutacji


Punkt rekrutacyjny Uczelni Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
sektor E, pok. 39
Tel. (0-22) 543-55-55
Fax. (0-22) 543-55-06
rekrutacja@lazarski.edu.pl

Proces rekrutacji na Uczelni Łazarskiego jest prosty i posiada jasne, łatwe do wypełnienia zasady (regulamin). Zapraszamy kandydatów z nową i starą maturą – dla każdej z nich stosujemy odrębne metody naliczania punktów.

 
Studia w języku polskim
Krok 1. Wybierz kierunek najlepszy dla Twojej planowanej kariery
Krok 2. Zarejestruj się (rekrutacja online)
Krok 3. Wpłać wpisowe
Krok 4. Dostarcz komplet dokumentów łącznie z formularzem rekrutacyjnym, w formie dla Ciebie najwygodniejszej (osobiście, pocztą lub przez osoby trzecie)


Studia w języku angielskim
Krok 1. Wybierz kierunek najlepszy dla Twojej planowanej kariery
Krok 2. Zarejestruj się (rekrutacja online)
Krok 3. Wpłać wpisowe
Krok 4. Dostarcz komplet dokumentów łącznie z formularzem rekrutacyjnym, w formie dla Ciebie najwygodniejszej (osobiście, pocztą lub przez osoby trzecie)

Jeżeli chcesz się przenieść z innej uczelni:
Krok 1. Złóż podanie do dziekana wybranego wydziału
Krok 2. Dostarcz swój dotychczasowy indeks oraz plan przebiegu studiów wraz z liczbą godzin z poszczególnych przedmiotów
Krok 3. Poczekaj na wynik rozpatrzenia Twojego podania i analizy dotychczasowego przebiegu Twojej nauki
Krok 4. Dostarcz dokumenty do punktu rekrutacyjnego

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do dyzpozycji pod numerem telefonu 022 54 35 555 lub adresem e-mail rekrutacja@lazarski.edu.pl


Stypendia i zniżki


Stypendia i zniżki w opłatach za studia Uczelni Łazarskiego umożliwiają kształcenie najzdolniejszej i najbardziej ambitnej młodzieży, niezależnie od jej aktualnego statusu materialnego.

 

 • Stypendia socjalne są udzielane na podstawie stosownych przepisów. O ich przyznanie mogą się ubiegać studenci znajdujacy się w trudnej sytuacji finansowej. Studencki korzystający ze stypendiów socjalnych maja mozliwość uzyskania doplat do posiłków i zakwaterowania.
 • Stypendia sportowe są przyznawane studentom studiów dziennych i zaocznych za wybitne osiągnięcia sportowe, poparte medalami i wyróznieniami.
 • Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu
 • Stypendia naukowe dla studentów o najwyższej średniej z toku studiów.
 • Stypendium Rektora dla najlepszych absolwentów szkół średnich. Wyrózniający się absolwenci szkół średnich, laureaci konkursów organiozwanych przez Uczelnię Łazarskiego, finaliści olimpiad i kandydaci o znaczących osiągnięciach, ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Łazarskiego, otrzymują zniżki w opłatach za pierwszy rok nauki
 • Stypendium Marka Madeja - mogą ubiegac się o nie studenci łączący wysokie wyniki w nauce z obywatelskim stosunkiem do zycia i umiejętnością niesienia pomocy innym. Głównym celem tego stypendium jest umozliwienie studentom Uczelni Łazarskiego odbucia studiów magisterskich w renomowanej uczelni w USA. Uczelnia Łazarskiego gwarantuje, że studenci będą zwolnieni z wysokości czesnego oraz kosztów zakwaterowania
 • Zniżki w opłatach za studia dla studentów uczestniczących w programie Erasmus. studenci, którzy w ramach programu Erasmus realizują część studiów za granicą, korzystają ze zniżki w opłatach za studia.
 • Zniżki w opłatach za studia z tytułu aktywności społecznej otrzymują Studenci, którzy aktywnie uczestniczą w zyciu Uczelni, pomagając w pracy Działów: Rekrutacji, Praktyk i Karier, Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych, Samorządu Studenckiego, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Uczelni Łazarskiego, Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, działając w kołach naukowych, uczestnicząc w akcjach promocyjnych szkoły. Wysokość zniżki w czesnym jest uzalezniona od stopnia zaangazowania studentów w działalność społeczną
 • Praca na rzecz Uczelni. Studenci Uczelni Łazarskiego mają możliwość skorzystania z ofert pracy na umowę zlecenie, proponowanych przez poszczegolne komórki organizacyjne szkoły. stawki, ktore oferuje Uczelnia, zachęcają coraz wiekszą liczbę studentów do wykonywania prac na jej rzecz.
 • Zapomogi udzielane są w sytuacjach losowych.

Zakwaterowanie


Uczelnia Łazarskiego dysponuje miejscami do zakwaterowania w "Domu na Modrej", Domach Studenta: "Rogaś", "Sarna", "Jelonek", które znajdują się na Osiedlu "Przyjaźń" oraz Bursie Szkolnej nr 4" w Warszawie a także pomaga studentom w zakwaterowaniu, udostępniając bazę mieszkań, pokoi i stancji do wynajęcia, które znajdują się w pobliżu Uczelni Łazarskiego lub przy linii metra.
O miejsce w domach studenta i akademikach może ubiegać się każdy student Uczelni Łazarskiego.

O przyznaniu miejsca w domach studenta decyduje limit miejsc oraz kolejność zgłoszenia.

Nowo przyjęci studenci którzy poszukują dla siebie miejsca zamieszkania powinni wysłać wypełniony Accommodation Aplication Form na adres e-mailowy: accommodation@lazarski.edu.pl od połowy maja do połowy września.


Wydziały


Uczelnia Łazarskiego na dwóch Wydziałach kształci studentów kładąc szczególny nacisk nie tylko na przyswojenie teorii, ale także na rozmaite aspekty wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Wykładowcami są naukowcy polscy i zagraniczni, teoretycy z doskonałym przygotowaniem zawodowym. Dzięki temu możemy zaoferować uczniom system nauczania, który pozwoli im na podjęcie pracy zawodowej zaraz po skończeniu studiów, a nawet w ich trakcie.

Wydział Prawa i Administracji oferuje możliwość podjęcia studiów prawniczych w ramach specjalizacji karnej, cywilnej i gospodarczo-handlowej, a w ramach Kolegium Administracji Publicznej kształci na nowoczesnym i interdyscyplinarnym kierunku administracja.

Wydział Ekonomii i Zarządzania ma w ofercie studia na kierunkach ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe. Stwarza studentom możliwość wyboru innowacyjnej ścieżki studiów w zakresie e-marketingu, finansów osobistych, zarządzania projektami w sektorze energii odnawialnej i ekonomii ochrony zdrowia.


Biblioteka


Biblioteka Uczelni Łazarskiego,
02-662 Warszawa ul. Świeradowska 43, sektor F

 

 e-mail

biblioteka@lazarski.edu.pl

czytelnia@lazarski.edu.pl

 

Gadu-gadu 2754819

 

Telefony:

+48 22 54 35 392 (dyrektor)

+48 22 54 35 390 (Wypożyczalnia i Czytelnia)

+48 22 54 35 391 (Pracownia i Magazyn)

 

Biblioteka czynna:

od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 19.00 (1)

(w niedzielę od 9.00 - 17.00)

(1) Z wyjątkiem świąt

 Biblioteka gromadzi i udostępnia materiały z dziedzin:

01 FILOZOFIA. RELIGIA
02 SOCJOLOGIA
03 PSYCHOLOGIA
04 EKONOMIA
05 ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE
06 PRAWO
07 RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI
08 FINANSE. BANKOWOŚĆ
09 MARKETING
10 HANDEL ZAGRANICZNY. TRANSPORT. LOGISTYKA
11 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
12 MATEMATYKA. EKONOMETRIA
13 STATYSTYKA
14 INFORMATYKA
15 HISTORIA
16 GEOGRAFIA
17 TURYSTYKA
18 BIUROWOŚĆ
19 JĘZYK I LITERATURA
20 ENCYKLOPEDIE. SŁOWNIKI. LEKSYKONY. INFORMATORY. PORADNIKI. BIBLIOGRAFIE
21 POLITYKA
22 EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO
23 ARCHITEKTURA. SZTUKI PIĘKNE. MUZYKA
24 NAUKI PRAKTYCZNE

W postaci książek, czasopism drukowanych, czasopism i książek elektronicznych oraz baz danych.Do dyspozycji czytelników jest 100 miejsc, 40 stanowisk komputerowych z Internetem,
Czytelnia ze stałym księgozbiorem prezencyjnym i aktualnym rocznikiem czasopism bieżących, Wypożyczalnia.

 Pracownicy:

Dr Henryk Hollender, dyrektor
Urszula Marczak
Mgr Monika Markiewicz
Lic. Dominika Stepanajtys
Mgr Justyna Stępień
Mgr Kamila Wosińska
Mgr Anna Zielińska


Kontakty


Uczelnia Łazarskiego

 

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

infolinia: 0 801 333 339
e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

tel.: (centrala): (+48 22) 54 35 430
wybór numeru: (+48 22) 5435 + numer wewnętrzny

Rektor

  e-mail pokój tel
REKTOR
dr hab. prof. nadzw. Daria Nałęcz

d.nalecz@lazarski.edu.pl
 
127 403
Sekretariat Rektora
Renata Załęcka

r.zalecka@lazarski.edu.pl

127 403
(fax) 407
Pełnomocnik Rektora ds. studenckich
Ryszard Grupiński
  44

316


Wydział Ekonomii i Zarządzania

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 19.06.2010 do 18.09.2010 Dziekanat w soboty będzie nieczynny.

 

Od 2.08.2010 do 13.08.2010 Dziekanat nieczynny.

 

   email, terminy pokój tel
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
prof.nadzw.dr hab. Wojciech Bieńkowski


w.bienkowski@lazarski.edu.pl


363b


305
Sekretariat Dziekana Wydziału EiZ
Paulina Krzeszycha

sekretariat_ekonomia@lazarski.edu.pl

363

326
Prodziekani Wydziału EiZ      
dr Małgorzata Gałązka – Sobotka m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl 363a 327
dr Bogna Gawrońska-Nowak   363a 328
dr Krzysztof Łazarski k.lazarski@lazarski.edu.pl 451 353
dr Edward Loth e.loth@lazarski.edu.pl 452 327
Kierownik Dziekanatu Wydziału EiZ
Jolanta Główka

j.glowka@lazarski.edu.pl

363c

302
Dziekanat EiZ – Obsługa Studentów PONIEDZIAŁEK 10:00 - 18:00
WTOREK 10:00 - 16.00
CZWARTEK 10:00 - 16:00
SOBOTY (w dniu zjazdów) 9:00 - 17:00
362
(sektor F III piętro)
320
Studia Walidowane – dziekanat   362 369
Katedra – Wydział Ekonomii i Zarządzania   453 563
E-mail: ekonomia.zarzadzanie@lazarski.edu.pl

ARCHIWUM (pokój 08)

Odbiór dyplomów

poniedziałki 10:00 - 18:00

od wtorku do piątku 8:00 - 16:00
08 483

Wydział Prawa i Administracji

   e-mail, terminy
 pokój  tel

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Lasocik

z.lasocik@lazarski.edu.pl  361a 309 
Gabinet Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
     
Monika Tkaczyk, Asystentka Dziekana m.tkaczyk@lazarski.edu.pl  361 309 
     fax 304
Małgorzata Gajewska-Prekurat, Asystentka Dziekana ds. prawnych m.gajewska-prekurat@lazarski.edu.pl   314
Prodziekani Wydziału Prawa      
dr Anna Konert

a.konert@lazarski.edu.pl

Dyżury:
Poniedziałki
16.00 – 17.00
Soboty zjazdowe
15.50 – 16.50

 361b 307
dr Jerzy Rychlik

j.rychlik@lazarski.edu.pl

Dyżury w miesiącu lipcu:
wtorek
13.00 - 14.00
czwartek
13.00 - 14.00

 361b 307
Pełnomocnik Dziekana
ds. toku studiów
mgr Jacek Kośla

j.kosla@lazarski.edu.pl

Dyżury we wrześniu:
poniedziałki i środy  10.00 - 12.00

 268 317 
Kierownik Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji
Bożenna Brzozowska
b.brzozowska@lazarski.edu.pl  362 313
Koordynator ds. międzynarodowych
Iwona Wojtalik
i.wojtalik@lazarski.edu.pl  269  319
Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji -
obsługa studentów

dziekanat.pd@lazarski.edu.pl

Obsługa Studentów w dniach
01 lipca - 11 września 2010r.:

PONIEDZIAŁEK
10.00 - 18.00
WTOREK
10.00 - 16.00
CZWARTEK
10.00 - 16.00
  311
312
     fax 310
       
Katedra - Wydział Prawa i Administracji
  270
271
570
571
Pracownia Kryminalistyki
dr Bogusław Zając
   O1 303
Informacje dla Kandydatów prawo@lazarski.edu.pl   505

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego

  e-mail pokój tel
Dyrektor CKP
prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki
j.kisielnicki@lazarski.edu.pl 56 451
Sekretariat CKP
Olga Ciesielska
o.ciesielska@lazarski.edu.pl 56 450

 

Dział Marketingu i Rekrutacji

 

  e-mail pokój tel
Rekrutacja

rekrutacja@lazarski.edu.pl

39

555

501-505

fax 506

Marta Chmielewska m.chmielewska@lazarski.edu.pl 39 510

Koordynator zadaniowy ds. rekrutacji krajowej  i WKU
Grażyna Sydor

 

g.sydor@lazarski.edu.pl

41 503

Koordynator marktingu i rekrutacji na rynkach zagranicznych
Veranika Kaleyeva

 

v.kaleyeva@lazarski.edu.pl

63 378
Rektrutacja studentów zagranicznych
Parichart Nittayaprapa
  63 368
Rekrutacja studentów z Białorusi
Serge Kaleyeu
  63 377
Rekrutacja studentów z Ukrainy
Yuliya Oprunenko
  63 550

Rekrutacja studentów z Chin i Wietnamu
Jingjing Zhang

  63 368

Koordynator ds. studentów międzynarodowych
Martyna Zakrzewska

 

m.zakrzewska@lazarski.edu.pl

63 516
       
Marketing (tel/fax) marketing@lazarski.edu.pl 301 511

Koordynator projektów
Agata Jankowska

a.jankowska@lazarski.edu.pl

301 513

Komunikacja wewnętrzna i PR
Aleksandra Kobus

a.kobus@lazarski.edu.pl

301 511

Grafik
Kryspin Waliszewski

grafik@lazarski.edu.pl

301 512

 

Biuro Prezydenta

  email pokój tel
Sekretarz Uczelni
Krystyna Fórmaniak
k.formaniak@lazarski.edu.pl 208 406
Asystentka Prezydenta
Katarzyna Kowalczuk
k.kowalczuk@lazarski.edu.pl 403 400
Doradca Prawny Biura Prezydenta
Jerzy Aleksandrowicz
j.aleksandrowicz@lazarski.edu.pl 403  400
Konsultant ds. międzynarodowych
Jan Ledóchowski
j.ledochowski@lazarski.edu.pl 403  549
Koordynator ds. Finansowania Zewnętrznego
Klaudia Jabłońska
k.jablonska@lazarski.edu.pl 305  451
Koordynator ds. Inwestycji
Włodzimierz Pietrzak
w.pietrzak@lazarski.edu.pl O26  484
Pełnomocnik Prezydenta ds. Klubu Absolwenta
Gracjan Krupski
g.krupski@lazarski.edu.pl 308a  386

 

Instytut Przestrzeni Obywatelskiej

  e-mail pokój tel
Dyrektor Zarządzający
Eulalia Łazarska
e.lazarska@lazarski.edu.pl IX p. - 1 551
Dyrektor Instytutu
Sędzia Jerzy Stępień
  IX p. - 2 552
Sekretariat Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej
Marta Półkoszek
Office@civicspaceinstitute.org.pl IX piętro 559

 

Kwestura

  e-mail pokój tel
Kwestor
Iwona Żuchowska

i.zuchowska@lazarski.edu.pl
201a 460
Kwestura      
Monika Wyra m.wyra@lazarski.edu.pl 201 461
Joanna Jaworska j.jaworska@lazarski.edu.pl 201 461
Kwestura – płace      
Bogumiła Gralik b.gralik@lazarski.edu.pl 202 462
Anna Sobkowicz   202 462
Specjalista ds. Rozliczeń ze Studentami
Sylwia Łaniecka
s.laniecka@lazarski.edu.pl 203 444
Konsultant ds. rozliczeń ze studentami
Beata Borowiecka

 

b.borowiecka@lazarski.edu.pl

 

203 463
Kwestura – obsługa studentów      
Jolanta Redlińska j.redlinska@lazarski.edu.pl 203 463
Magdalena Środoń m.srodon@lazarski.edu.pl 203 445
Kwestura – wypłaty stypendiów
Irena Łodej

i.lodej@lazarski.edu.pl
203 445
Analityk finansowy
Małgorzata Parczewska-Pałka

m.palka@lazarski.edu.pl
135 465
Kasa
Irena Bajena

i.bajena@lazarski.edu.pl
5 464

 

Studium Języków Obcych

  e-mail pokój tel
Dyrektor Studium Języków Obcych
Agnieszka Sycińska

a.sycinska@lazarski.edu.pl
134 371
Sekretariat Studium Języków Obcych      
Edyta Wyrzykowska e.wyrzykowska@lazarski.edu.pl 132 370
Hanna Małkiewicz h.małkiewicz@lazarski.edu.pl 132 370
Maria Korejwa m.korejwa@lazarski.edu.pl 307 372
Centrum Egzaminacyjne - Studium Języków Obcych 128

373

 

Dział Praktyk i Karier

  e-mail pokój tel
Koordynator ds. praktyk studenckich
i rozwoju zawodowego

Agata Zarzycka


a.zarzycka@lazarski.edu.pl
308a 383
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Anna Marcinkowska

a.marcinkowska@lazarski.edu.pl
308 384
Specjalista ds. rynku pracy
Aneta Jendrzejczak-Fabisiak

a.jendrzejczak@lazarski.edu.pl
308 380

 

Biblioteka

   e-mail  pokój tel 
Dyrektor Biblioteki Uczelnianej
dr Henryk Hollender
h.hollender@lazarski.edu.pl 139 392
Wypożyczalnia, Czytelnia   141 390
Biblioteka - opracowanie zbiorów   148 391
Anna Zielińska a.zielinska@lazarski.edu.pl    
Justyna Stępień justyna.stepien@lazarski.edu.pl    

 

Dział Planowania Zajęć Dydaktycznych

  e-mail pokój tel
Dyrektor Działu
Organizacji Zajęć Dydaktycznych
Monika Borkowska

 

 

m.borkowska@lazarski.edu.pl

 

 

302

 
Dariusz Sudziak planowanie@lazarski.edu.pl 302 420
Katarzyna Rysler planowanie@lazarski.edu.pl 302 420

 

Dział Spraw Osobowych

  e-mail pokój tel
Dyrektor Działu Spraw Osobowych
Wiesława Bukowińska-Chudaś
w.bukowinska@lazarski.edu.pl 205 470
Dział Spraw Osobowych   207 471
(tel./fax)

 

Dział Administracji

  e-mail pokój tel
Dyrektor Działu Administracji
Beata Kozińska

b.kozinska@lazarski.edu.pl
31a 409
Dział Administracji
Bożena Trześniewska
administracja@lazarski.edu.pl
b.trzesniewska@lazarski.edu.pl
31 450
(tel/fax)

 

Biuro Programów Międzynarodowych

    pokój tel
Uczelniany Koordynator
Programu Erasmus

Paulina Bartoszewicz


p.bartoszewicz@lazarski.edu.pl
 

361
(fax) 363
Koordynator ds. Wymiany
Studentów Zagranicznych

Karolina Borowska

k.borowska@lazarski.edu.pl

erasmus@lazarski.edu.pl


365

(fax) 363
Koordynator Programu
Leonardo da Vinci

Karolina Jasiewicz
k.jasiewicz@lazarski.edu.pl
leonardo@lazarski.edu.pl
 

365
(fax) 363

 

Inne ważne kontakty

 

  e-mail pokój tel
Archiwum
Elżbieta Wielusińska

e.wielusinska@lazarski.edu.pl
 O8 483
Konsultant ds. zakwaterowania studentów
Agnieszka Kuczmarska


accommodation@lazarski.edu.pl
 23b 455
Studium Wychowania Fizycznego    O10 482
Koordynator ds. Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych
Ewelina Milan
 
e.milan@lazarski.edu.pl
 303 340
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Ewelina Milan
 
e.milan@lazarski.edu.pl
 303 341
Studencka Poradnia Prawna/
Studencki Program Edukacji Zewnętrznej "Prawo na co dzień"
Ewelina Milan
 

e.milan@lazarski.edu.pl
 O21 318,
340
Oficyna wydawnicza
Maria Furman
 
m.furman@lazarski.edu.pl
 39a 450
Dyrektor Centrum Informatycznego
Stanisław Wierzbicki
 
s.wierzbicki@lazarski.edu.pl
 119 493
Z-ca Dyrektora Centrum Informatycznego
Piotr Bujnowski
 
p.bujnowski@lazarski.edu.pl
121 494
Ambulatorium   23 485
Ochrona   29 486
Bufet   parter
sektor A
489
Cafeteria Charlie’s caterin@catering-mg.pl parter
sektor F
499
Klub Profesorski   X piętro 498
Księgarnia   I piętro
sektor C 
487
Samorząd Studencki samorzad@lazarski.edu.pl 45a 490
Komisja Stypendialna   147 491
Erasmus Student Network   100 366
Warszawska Szkoła Filmowa   VII piętro  597

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 19.06.2010 do 18.09.2010 Dziekanat w soboty będzie nieczynny.

 

Od 2.08.2010 do 13.08.2010 Dziekanat nieczynny.

 

   email, terminy pokój tel
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
prof.nadzw.dr hab. Wojciech Bieńkowski


w.bienkowski@lazarski.edu.pl


363b


305
Sekretariat Dziekana Wydziału EiZ
Paulina Krzeszycha

sekretariat_ekonomia@lazarski.edu.pl

363

326
Prodziekani Wydziału EiZ      
dr Małgorzata Gałązka – Sobotka m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl 363a 327
dr Bogna Gawrońska-Nowak   363a 328
dr Krzysztof Łazarski k.lazarski@lazarski.edu.pl 451 353
dr Edward Loth e.loth@lazarski.edu.pl 452 327
Kierownik Dziekanatu Wydziału EiZ
Jolanta Główka

j.glowka@lazarski.edu.pl

363c

302
Dziekanat EiZ – Obsługa Studentów PONIEDZIAŁEK 10:00 - 18:00
WTOREK 10:00 - 16.00
CZWARTEK 10:00 - 16:00
SOBOTY (w dniu zjazdów) 9:00 - 17:00
362
(sektor F III piętro)
320
Studia Walidowane – dziekanat   362 369
Katedra – Wydział Ekonomii i Zarządzania   453 563
E-mail: ekonomia.zarzadzanie@lazarski.edu.pl

ARCHIWUM (pokój 08)

Odbiór dyplomów

poniedziałki 10:00 - 18:00

od wtorku do piątku 8:00 - 16:00
08 483

Lazarski Distance Learning


Masz daleko do dobrej uczelni?

Codzienne obowiązki nie pozwalają Ci na uczęszczanie do szkoły?

Jesteś za granicą, a chcesz studiować na polskiej uczelni?

Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie!


Prestiżowa Uczelnia w Twoim komputerze!

 

Zapisz się do końca września i otrzymaj 10% zniżki na pierwszy rok studiów!

 

E-learning w Uczelni Łazarskiego to:

 

 • Dyplom renomowanej uczelni
 • Wybitni profesorowie
 • Innowacyjna platforma nauczania
 • Podstawowe wymagania techniczne
 • Nauka o dowolnej porze
 • Możliwość uczestniczenia w dowolnych wykładach w Uczelni

Witamy w czasach, gdzie odległość przestaje mieć praktyczne znaczenie...

 

E-learning

To nowoczesna, interaktywna forma studiów na odległość, za pośrednictwem Internetu. Idealna propozycja dla tych, którzy mają ograniczone możliwości uczestniczenia w studiach stacjonarnych lub zaocznych. Wystarczy komputer podłączony do sieci i możesz zostać studentem naszej uczelni, korzystającym z tego samego wysokiego poziomu nauczania, jaki odbierają uczniowie fizycznie biorący udział w zajęciach. E-studenci mają również takie same prawa, łącznie ze zniżkami studenckimi i opieką zdrowotną.

 

Lazarski Distance Learning


Lazarski Distance Learning to system wykorzystujący metody i techniki kształcenia na odległość. Nauka odbywa się na specjalnie zaprojektowanej własnej platformie e-learning Lazarski Distance Learning, dostępnej przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Studenci uczą się ze specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych w dowolnym dla siebie czasie i miejscu. Mają stały kontakt ze swoją grupą i z wykładowcą. Wykładowca na bieżąco nadzoruje całą grupę, ale i indywidualne osoby, aby pracowały na specjalnym forum nad różnymi zadaniami i ćwiczeniami przygotowującymi do zaliczenia, czy zdania egzaminu. Student w każdej chwili może poprosić wykładowcę o indywidualną pomoc w systemie konsultacji.