Jesteś w: Home » Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna » Podyplomowe

33-100 Tarnów, Małopolskie
Rynek 9, Zobacz na mapie
Tel: (14) 688-00-19
Fax: (14) 688-00-19 w. 70
WWW: http://www.mwse.edu.pl
Email: mwse@mwse.edu.pl

Studia podyplomowe
Administracja i zarządzanie finansami publicznymi Studia podyplomowe
Controlling Studia podyplomowe
Doradztwo zawodowe i personalne Studia podyplomowe
Edukacja dla bezpieczeństwa Studia podyplomowe
Komunikacja społeczna i doradztwo personalne Studia podyplomowe
Kwalifikacyjne studium pedagogiczne Studia podyplomowe
Logopedia Studia podyplomowe
Menedżer oświaty Studia podyplomowe
Obsługa turystyczna dla nauczycieli szkół policealnych Studia podyplomowe
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studia podyplomowe
Rachunkowość i zarządzanie finansami Studia podyplomowe
Wycena nieruchomości Studia podyplomowe
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrona środowiska Studia podyplomowe
Zarządzanie firmą Studia podyplomowe
Zarządzanie nieruchomościami Studia podyplomowe
Zarządzanie projektami Unii Europejskiej Studia podyplomowe
Zarządzanie turystyką i rekreacją Studia podyplomowe

O MWSE


Wiedza jest najwyższa wartością. Dzięki posiadanej wiedzy jesteśmy skuteczni w działaniu. Połączenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozwala nam podejmować właściwe decyzje zarówno w życiu prywatnym jak i w pracy zawodowej.

Wszystkie działania podejmowane w naszej Uczelni skierowane są na umożliwienie studentom pozyskania naukowych podstaw teoretycznych, zaadaptowanych jednocześnie do praktyki społeczno-gospodarczej.

Rzetelność i aktualność przekazywanej wiedzy gwarantuje światowej sławy kadra naukowa. Nasi profesorowie prowadzą wykłady w uczelniach zagranicznych, podejmujemy także naukowców z renomowanych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, USA, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Danii, Ukrainy. Rozwój naukowy wspierają badania prowadzone w ramach działalności statutowej oraz programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Staramy się przy tym wciąż poszerzać nasza ofertę, dążąc do jej rozbudowy i dostosowania do potrzeb współczesnego rynku. Jesteśmy przekonani, że nasi studenci są wszechstronnie przygotowani do pracy zawodowej i mogą skutecznie konkurować na rynku zarówno krajowym jak i zagranicznym.

  prof. zw. dr hab. Zenon Muszyński
  Rektor
 
   

Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym powodują, że posiadanie wyższego wykształcenia staje się elementem niezbędnym do skutecznego konkurowania na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Dostępna oferta uczelni wyższych jest bardzo szeroka. Elementem wyróżniającym MWSE jest rosnąca dynamika rozwoju, otwartość na zmiany w otoczeniu globalnym, a także w środowisku lokalnym.

Uczelnia ściśle współpracuje z instytucjami regionu. Naszymi absolwentami są menedżerowie dużych przedsiębiorstw, przedstawiciele władz samorządowych i administracji.

Długoletnia działalność na rynku edukacyjnym ugruntowała naszą wysoka pozycję, potwierdzaną w rankingach szkół wyższych, gdzie zajmujemy czołowe miejsca.
Obok kierunków ekonomicznych proponujemy studentom możliwość kształcenia na kierunkach turystycznych, a od 2008 roku rownież pedagogicznych.

Prowadzimy studia I stopnia (licencjackie) oraz jako jedyni w regionie wyższe studia magisterskie. Nasza oferta obejmuje dodatkowo studia podyplomowe, kursy i szkolenia skierowane do praktyki gospodarczej, ekspertyzy, usługi konsultingowe dla przedsiębiorstw. Kadra dydaktyczna rekrutuje się spośród wybitnych przedstawicieli świata nauki.

Tym, co wyróżnia nas na rynku to jakość kształcenia, a więc wysoki poziom studiów przy umiarkowanych cenach. Środki pozyskiwane od studentów (w formie czesnego) przeznaczamy na modernizowanie i poszerzanie bazy lokalowej i zaplecza technicznego. Dzięki naszym staraniom studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia naukowe, socjalne, sportowe, mieszkaniowe, unijne. Środki te pozwalają obniżyć rzeczywiste koszty studiowania i umożliwiają w praktyce naukę za darmo.

Jesteśmy Uczelnią przyjazną studentom.

  mgr Zofia Kozioł
  Kanclerz

Baza lokalowa


Podstawą bazy lokalowej Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie są budynki przy
ul. Szerokiej 9 oraz Waryńskiego 14.

Czterokondygnacyjny budynek przy ul. Szerokiej 9 o łącznej powierzchni użytkowej 1237,06 m2 to sale dydaktyczne (wykładowe i ćwiczeniowe), laboratoria komputerowe oraz centrum obsługi studentów. Tutaj zlokalizowane są pomieszczenia Dziekanatu, Działu Nauczania, Kwestury, Centrum Edukacji Menedżerskiej, Rady Uczelnianej Samorządu Studentów. W budynku przy ul Szerokiej 9 mają również swoją siedzibę jednostki naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne (katedry i studia).

W zakupionym w 2003 roku, dwukondygnacyjnym budynku przy ul. Waryńskiego 14 (o łącznej powierzchni użytkowej 865,00 m2 - z możliwością rozbudowy) zlokalizowane są: aula - mieszcząca do150 osób, 2 sale wykładowe - mieszczące do 90 osób, sale ćwiczeniowe oraz Biblioteka uczelniana (zajmująca powierzchnię 200,00 m2).

Siedzibą władz Uczelni są pomieszczenia na parterze budynku przy Rynku 9. Budynek ten - własność miasta - jest siedzibą MWSE od jej założenia w 1995 r. Mieści Rektorat, gabinet Kanclerza, sekretariat Uczelni oraz biuro administracji, dział spraw personalnych i salę senacką. Łączna powierzchnia dzierżawionych pomieszczeń to 103,00 m2.

Oprócz budynków, będących własnością Uczelni, zajęcia dla studentów prowadzone są również w wynajmowanych salach wykładowych na terenie miasta. Umowy najmu obejmują pomieszczenia w Małopolskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim - Ośrodku Zamiejscowym w Tarnowie, Zespole Szkół Budowlanych, III Liceum Ogólnokształcącym.

Zarówno budynki własne, jak i pomieszczenia wynajmowane, znajdują się w centrum miasta i są położone blisko siebie (przejście z budynku do budynku zajmuje nie więcej niż 10 minut).


Uczelnia w rankingach


2009 97 miejsce w rankingu 100 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce, organizowanym przez miesięcznik "Perspektywy".
2009 Certyfikat "Wiarygodna Szkoła" na rok akademicki 2009/2010, przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu.
2009

22 miejsce w rankingu prywatnych wyższych szkół biznesu "Magazynu Ekonomicznego Home & Market".

Ranking uczelni był prowadzony na podstawie nadesłanych ankiet. Punkty przyznawano w trzech kategoriach: poziomu edukacji, rozwoju studentów oraz kwalifikacji kadry dydaktycznej. MWSE najwięcej punktów uzyskała w kategorii poziom edukacji. Wśród klasyfikowanych uczelni w województwie małopolskim MWSE znalazła sie na miejscu czwartym. Wyniki rankingu opublikowano w numerze 3/2009 czasopisma.

2006

18 miejsce wśród niepaństwowych szkół w Polsce prowadzących studia z zakresu ekonomii i zarządzania w rankingu uczelni wyższych tygodnika "Polityka" (nr 22 z 3 czerwca 2006 r.). Wśród niepaństwowych uczelni wyższych województwa małopolskiego, MWSE uplasowała się na miejscu trzecim.

Podobnie jak w latach ubiegłych najwyższe oceny MWSE uzyskała w kategoriach: orientacja na studenta oraz kontakty z otoczeniem.

2005

26 miejsce wśród niepaństwowych szkół w Polsce prowadzących studia z zakresu ekonomii i zarządzania w rankingu uczelni wyższych tygodnika "Polityka" (nr 13 z 2 kwietnia 2005 r.)

Tak jak w roku 2004 najwyższe oceny MWSE uzyskała w kategoriach: orientacja na studenta (zakres indywidualizacji toku studiów, formy pozadydaktycznej aktywności studenckiej), kontakty z otoczeniem (liczba studentów wyjeżdżających na studia zagraniczne, programy dydaktyczne w językach obcych, własne czasopismo).

2004

25 miejsce wśród niepaństwowych szkół w Polsce prowadzących studia z zakresu ekonomii i zarządzania w rankingu uczelni wyższych tygodnika "Polityka" (nr 14 z 3 kwietnia 2004 r.)

Najwyższe oceny MWSE uzyskała w kategoriach: orientacja na studenta (zakres indywidualizacji toku studiów, formy pozadydaktycznej aktywności studenckiej), kontakty z otoczeniem (liczba studentów wyjeżdżających na studia zagraniczne, programy dydaktyczne w językach obcych, własne czasopismo).


Uprawnienia


Uprawnienia do prowadzenia studiów

4. sierpnia 1995 r., decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie została wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych z numerem porządkowym '64'. Uczelnia otrzymała wtedy zezwolenie na kształcenie studentów w systemie wyższych studiów zawodowych (obecnie studiów I stopnia) na kierunku "zarządzanie i marketing". Pozwolenie wydano na pięć lat.

26. lipca 1999 r. Minister Edukacji Narodowej przedłużył zezwolenie na prowadzoną działalność dydaktyczną, na okres kolejnych dziesięciu lat.

14. listopada 2001 r., na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, rozszerzono ofertę dydaktyczną o studia magisterskie (obecnie studia II stopnia) na kierunku "zarządzanie i marketing". Kontrolująca Uczelnię w 2004 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna, pozytywnie oceniła poziom i warunki kształcenia w MWSE

6. lipca 2006 r., decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwoliła na rozpoczęcie kształcenia studentów na poziomie studiów I stopnia na nowym kierunku: " turystyka i rekreacja"

21. listopada 2007 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Zarządzania i Turystyki MWSE uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku "pedagogika". Minister po zapoznaniu się z całością dokumentacji złożonej przez Uczelnię w formie wniosku stwierdził, że specjalności "organizator pomocy społecznej" oraz "pedagogika społeczno-opiekuńcza" zapewnią absolwentom możliwość podjęcia pracy w zawodzie.


Struktura organizacyjna


Struktura organizacyjna

Władze

 • Rektor, Kanclerz, Wicekanclerz, Dziekan, Prodziekan
 

Jednostki naukowo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych

 • Katedra Ekonomii i Studiów Europejskich
 • Katedra Nauk o Wychowaniu
 • Studium Języków Obcych

Wydział Zarządzania i Turystyki

 • Katedra Finansów i Rachunkowości
 • Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń
 • Katedra Turystyki i Rekreacji
 • Katedra Zarządzania
 • Samodzielny Zakład Informatyki i Metod Ilościowych
 • Studium Wychowania Fizycznego
 

Jednostki administracyjne

 • Dziekanat
 • Dział Nauczania
 • Kwestura
 • Centrum Edukacji Menedżerskiej
 • Biuro Badań Naukowych i Współpracy Zagranicznej
 • Biuro Pełnomocnika Kanclerza ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Administracja
 

Jednostki międzywydziałowe

 • Biblioteka
 • Wydawnictwo

Władze


Rektor

prof. zw. dr hab. Zenon Muszyński

33-100 Tarnów, Rynek 9, p. 05
tel. (14) 688 00 20
rektor@mwse.edu.pl

Przyjmuje studentów w sprawach: toku studiów - odwołań od decyzji Dziekana, odwołań od decyzji kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, w sprawach dyscyplinarnych.

Godziny przyjęć studentów:
czwartek 12:30-15:00

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu w sekretariacie Uczelni: tel. (14) 688 00 20, mwse@mwse.edu.pl
Podania do J.M. Rektora należy składać w sekretariacie Uczelni

 

Kanclerz

mgr Zofia Kozioł

33-100 Tarnów, Rynek 9, p.06
tel. (14) 688 00 20
kanclerz@mwse.edu.pl, koziolz@mwse.edu.pl

Przyjmuje studentów w sprawach finansowych: opłaty czesnego, opłat dodatkowych, płatności w ratach zindywidualizowanych, przesunięcia terminu płatności, zaległości finansowych oraz w sprawach związanych z organizacją imprez studenckich i ich finansowaniem.

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałek 12:30-15:00; czwartek 12:30-15:00

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu w sekretariacie Uczelni: tel. (14) 688 00 20, mwse@mwse.edu.pl.
Podania do Kanclerza należy składać w sekretariacie Uczelni; podania w sprawie opłat za studia mogą być również składane w Kwesturze (Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 12, tel. (14) 688 00 12)

 

Wicekanclerz

mgr Renata Mielak

33-100 Tarnów, Rynek 9, p. 07
tel. (14) 688 00 20 w. 75
e-mail: rmielak@mwse.edu.pl

Godziny przyjęć stron:
poniedziałek: 10:00-12:00
czwartek: 10:00-12:00

 

Dziekan Wydziału Zarządzania i Turystyki oraz Wydziału Nauk Społecznych

dr inż. Anna Wojtowicz

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 4 (parter)
tel. (14) 688 00 10, 688 00 11, 688 00 16 w. 510
dziekan@mwse.edu.pl

Przyjmuje studentów w sprawach: przyjęć na studia, reaktywacji, skreśleń z listy studentów, indywidualnych toków studiów, pomocy materialnej (stypendia naukowe, socjalne, zapomogi), zaliczeń i egzaminów komisyjnych, realizacji przedmiotów z zakresu różnic programowych, odwołań od decyzji kierowników jednostek podległych Dziekanowi.

Godziny przyjęć studentów: czwartek 15:00-16:00

 

Prodziekan Wydziału Zarządzania i Turystyki

mgr Bożena Niekurzak

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. (14) 688 00 11 w. 514
dziekanat@mwse.edu.pl

Przyjmuje studentów kierunku Zarządzanie w sprawach: przedłużenia sesji egzaminacyjnej, warunkowego zaliczenia semestru, powtarzania semestru, urlopów dziekańskich, zmiany trybu studiów, grup, praktyk zawodowych.

Godziny przyjęć studentów: poniedziałek, wtorek: 14:00-16:00, piątek: 10:00-12:00
sobota, niedziela zgodnie z harmonogramem dyżurów

 

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr Renata Smoleń

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. (14) 688 00 11 w. 514
dziekanat@mwse.edu.pl

Przyjmuje studentów kierunku Pedagogika w sprawach: przedłużenia sesji egzaminacyjnej, warunkowego zaliczenia semestru, powtarzania semestru, urlopów dziekańskich, zmiany trybu studiów, grup, praktyk zawodowych.

Godziny przyjęć studentów: czwartek: 10:00-11:00, piątek: 16:00-17:00
sobota, niedziela zgodnie z harmonogramem dyżurów


Jednostki naukowo-dydaktyczne


Wydział Nauk Społecznych

 

Katedra Ekonomii i Studiów Europejskich

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 29
tel. (14) 688 00 10 w. 534
fax: (14) 688 00 16 w. 519
e-mail: katekonom@mwse.edu.pl
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jan Siekierski

Katedra Nauk o Wychowaniu

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 24
tel.: (14) 688 00 10 w. 537
fax: (14) 688 00 16 w. 519
e-mail: katnaukow@mwse.edu.pl
Kierownik Katedry: dr hab. Jan Krukowski, prof. ndzw. MWSE

Studium Języków Obcych

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 25
tel. (14) 688 00 10 w. 548
fax: (14) 688 00 16 w. 519
e-mail: sjo@mwse.edu.pl
Kierownik Studium: mgr Renata Babuśka
33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 23
tel. (14) 688 00 10 w. 539

 

Wydział Zarządzania i Turystyki

 

Katedra Finansów i Rachunkowości

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 26
tel. (14) 688 00 10 w. 543
fax: (14) 688 00 16 w. 519
e-mail: katfinrach@mwse.edu.pl
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Wasilij Rudnicki

Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 15
tel. (14) 688 00 10 w. 536
fax: (14) 688 00 16 w. 519
e-mail: katnierubez@mwse.edu.pl
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Leszek Kałkowski

Katedra Turystyki i Rekreacji

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 17
tel. (14) 688 00 10 w. 528
fax: (14) 688 00 16 w. 519
e-mail: katturirek@mwse.edu.pl
Kierownik Katedry: dr hab. Anna Nowakowska, prof. ndzw. MWSE

Zakład Rekreacji i Odnowy Psychosomatycznej
33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 8
tel.: (14) 688 00 10 w. 521
fax: (14) 688 00 16 w. 519
e-mail: mzychowska@mwse.edu.pl
Kierownik Zakładu: dr Małgorzata Żychowska

Katedra Zarządzania

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 21, 27 i 28
tel. (14) 688 00 10 w. 527 (pokój 21), w. 535 (pokoje 27 i 28)
fax: (14) 688 00 16 w. 519
e-mail: katzarz@mwse.edu.pl
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Leszek Kozioł

Samodzielny Zakład Informatyki i Metod Ilościowych

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 14
tel. (14) 688 00 10 w. 529
fax: (14) 688 00 16 w. 519
e-mail: samzakinf@mwse.edu.pl
Kierownik Zakładu: dr Maria Dąbrowa

Laboratorium komputerowe
Kierownik: mgr Paweł Bełzowski
33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 11
tel. (14) 688 00 10 w. 523
fax: (14) 688 00 16 w. 519

Studium Wychowania Fizycznego

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 23
tel. (14) 688 00 10 w. 539
fax: (14) 688 00 16 w. 519
e-mail: swf@mwse.edu.pl
Kierownik Studium: mgr Jerzy Niklas


Wydawnictwo


Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
33-100 Tarnów, Rynek 9
tel. (14) 688 00 18 w. 53, fax (14) 688 00 17 w. 52
redakcja@mwse.edu.pl

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna jest wydawcą publikacji, zawierających rezultaty prowadzonych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uczelni badań naukowych, jak również materiałów dydaktycznych (skryptów uczelnianych i materiałów pomocniczych), mających za zadanie ułatwić studiującej młodzieży dostęp do dorobku naukowego nauczycieli akademickich i usprawnić proces dydaktyczny.

Publikacje książkowe, które ukazały się nakładem wydawnictwa MWSE, adresowane do szerokiego grona odbiorców, w sposób istotny przyczyniają się upowszechniania edukacji ekonomicznej. Ich autorzy podejmują próbę przybliżenia czytelnikowi współczesnych problemów zarządzania, konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku europejskim, integracji politycznej i gospodarczej krajów europejskich.
Uczelnia publikuje także Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie - periodyk, zamieszczający dorobek naukowy pracowników MWSE oraz materiały opracowywane przez współpracujących z nią wybitnych praktyków gospodarczych.
Wydawnictwa naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej są otwarte dla autorów - naukowców i praktyków z innych ośrodków, zajmujących się problematyką szeroko pojętej ekonomii, zarządzania oraz turystyki i rekreacji. Zapraszamy do współpracy.