Jesteś w: Home » Stargardzka Szkoła Wyższa STARGARDINUM » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Stargardzka Szkoła Wyższa STARGARDINUM » Podyplomowe

73-110 Stargard Szczeciński, Zachodniopomorskie
ul. Kazimierza Wielkiego 17, Zobacz na mapie
Tel: (91) 577-83-60
Fax: (91) 577-83-65
WWW: http://www.stargardinum.pl
Email: dziekanat@stargardinum.pl

Studia podyplomowe
Ekonomika i zarządzanie firmą Studia podyplomowe
Informatyczne systemy zarządzania Studia podyplomowe
Komunikacja społeczna w ekonomii Studia podyplomowe
Ekonomia społeczna Studia podyplomowe
Ekonomika logistyki międzynarodowej Studia podyplomowe
Ekonomika turystyki Studia podyplomowe
Studium Rzeczników Prasowych Studia podyplomowe
Dziennikarstwo Studia podyplomowe
Dziennikarstwo ekonomiczne Studia podyplomowe
Informatyka w biznesie Studia podyplomowe
Technologie multimedialne Studia podyplomowe
Technologie projektowania stron www Studia podyplomowe
Finanse i rachunkowość Studia podyplomowe
Akademia sieci Komputerowych Studia podyplomowe

O Uczelni


SSW "STARGARDINUM" w Stargardzie Szczecińskim jest uczelnią kształcącą aktualnie na poziomie studiów pierwszego stopnia - licencjackich i inżynierskich.

Kierunek: ekonomia

Kierunek: informatyka

Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia zawodowe są alternatywą dla studiów akademickich - uniwersyteckich i główny akcent kładą na przygotowanie zawodowe w wybranej dziedzinie aktywności zawodowej. Wykształcenie zdobyte na studiach zawodowych, będące połączeniem wiedzy i praktyki, spełnia oczekiwania pracodawców, którzy wymagają od kandydatów na pracowników kwalifikacji, niezbędnych do objęcia określonych stanowisk pracy.

Absolwenci studiów zawodowych kierunku ekonomia mogą stanowić grupę przyszłych przedsiębiorców, która posiadła wystarczający zasób wiedzy ekonomicznej, organizacyjnej i prawniczej, umożliwiający prowadzenie własnych, małych lub średnich, firm czy przedsiębiorstw.

Absolwenci kierunku informatyka natomiast, zdobywają umiejętności i kwalifikacje z zakresu programowania i konstruowania baz danych oraz zarządzanie systemami informatycznymi, pozwalające na swobodne wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych.

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznych to specjalności z zakresu mediów, kultury współczesnej i reguł, rządzących komunikacją międzyludzką. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystać mogą do profesjonalnego prowadzenia kampanii promocyjnych w mediach, tworzenia wizerunku medialnego firm, jak również w typowej pracy dziennikarskiej - prasowej, radiowej i telewizyjnej.

Sposobem umożliwiającym ścisły kontakt studentów z potencjalnymi pracodawcami są praktyki zawodowe, w ramach których poznają oni pracę na stanowiskach, odpowiadających ich przyszłemu zatrudnieniu. Jednocześnie praktyki te stanowią integralną część studiów, służącą zdobywaniu wiedzy praktycznej, która może być wykorzystana w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Studenci SSW STARGARDINUM stanowią zróżnicowaną wiekowo grupę osób zainteresowanych kształceniem i doskonaleniem zawodowym. Uczelnia prowadzi ponadto nabór na specjalistyczne kursy z różnych dziedzin, adresowane zarówno do studentów własnych, jak do osób spoza tego grona. Kończą się one zdobyciem dyplomu lub certyfikatu.

Założycielem uczelni jest Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.


Założyciel


Szczecińskie Centrum Edukacyjne jest firmą edukacyjną prowadzącą ponad 5 różnych szkół na terenie miasta Szczecina i dawnego województwa szczecińskiego. Nasza własna baza dydaktyczna znajduje się w Szczecinie przy ul. Mieszka I 61c oraz w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Kazimierza Wielkiego 17.

Do dyspozycji każdego słuchacza przeznaczone są 24 sale lekcyjne, biblioteka - czytelnia bar-kawiarnia, 2 pracownie informatyczne. Każdemu nieodpłatnie udostępniamy sieć internetową i zakładamy własną skrzynkę pocztową. Zajęcia edukacyjne są organizowane w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Zajęcia te prowadzone są przez wysoko kwalifikowaną kadrę nauczycieli. Zawsze można liczyć na pomoc ze strony władz szkoły lub Zarządu SCE.

Nasze szkoły:

SSW Collegium Balticum

SSW Stargardinum

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczecinie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Stargardzie Szczecińskim

Szkoły dla dorosłych

 

Nasz adres:

71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 61

tel. 091/ 48 38 161 fax 48 38 176


Władze


REKTOR

dr Mirosław ZającKANCLERZ

mgr Tatiana BurdzyPROREKTOR

mgr inż. Dariusz CzekanDZIEKAN
WYDZIAŁU NAUK ZESPOLONYCH

dr Stanisław Piskorz


PRODZIEKAN

mgr Anna Skibińska

Kierownicy katedr:

 • Katedra Informatyki - prof. dr hab. Włodzimierz Bielecki
 • Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - prof. dr hab. Danuta Dąbrowska
 • Katedra Ekonomii - dr Józef Gontarz

Kadra


W trosce o wysoki poziom nauczania, Stargardzka Wyższa Szkoła Stargardinum szczególnie starannie dobiera pracowników naukowo-dydaktycznych.

Gwarancją jakości kształcenia jest własna kadra wykładowców, o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ponadto współpracujemy z kadrą z renomowanych polskich uczelni oraz ze specjalistami, z bogatym doświadczeniem praktycznym.

Nasi wykładowcy wywodzą się m.in. z Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Morskiej w Szczecinie, Politechniki Koszalińskiej, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.


Baza


Bazą dydaktyczną Stargardzkiej Szkoły Wyższej STARGARDINUM jest budynek byłego Zespołu Szkół nr 9, położony w centrum miasta, zakupiony przez Szczecińskie Centrum Edukacyjne. Budynek został wyremontowany i przystosowany do wymogów, jakie powinna spełniać siedziba szkoły wyższej. Budynek mieści sale dydaktyczne, pracownie komputerowe i aulę, mieszczącą 200 osób (całkowita kubatura budynku wynosi 7 640 m2). Do dyspozycji słuchaczy jest również czytelnia, ze stanowiskami komputerowymi, gdzie studenci korzystać mogą z bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej.

Nauczyciele akademiccy dysponują nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, które wykorzystują do prowadzenia, w sposób atrakcyjny dla studentów, zajęć:

 • rzutnikami pisma,
 • projektorami multimedialnymi,
 • telewizorami,
 • odtwarzaczami CD.

Dla studentów dostępny jest także bufet, w którym można kupić i zjeść ciepłe posiłki, sałatki, gorące i zimne napoje. Przed budynkiem zlokalizowany jest wewnętrzny parking, na 50 samochodów.


Biblioteka


Do dyspozycji studentów SSW STARGARDINUM oddana została nowa biblioteka z czytelnią, gdzie znajdują się stanowiska komputerowe, z bezprzewodowym dostępem do sieci internetowej. Z czytelni nasi słuchacze korzystać mogą zarówno w tygodniu, jak i w weekendy zjazdowe, w przerwach między zajęciami. W chwili obecnej w zasobach naszej biblioteki znajduje się ponad 200 woluminów. Na bieżąco zasoby te są poszerzane o pozycje, niezbędne naszym studentom a zalecane przez wykładowców, prowadzących zajęcia dydaktyczne.


Kontakt


Stargardzka Szkoła Wyższa

STARGARDINUM

ul. Kazimierza Wielkiego 17
73-110 Stargard Szczeciński

tel. 91 577 83 60, fax 91 577 83 65

DZIEKANAT

czynny jest od pon.do czw. w godz. 8:00 - 16:00,
piątek 8:00 - 20:00,
sobota 08:00 - 17:00

e-mail: dziekanat@stargardinum.pl


Rekrutacja


Nabór w Stargardzkiej Szkole Wyższej Stargardinum w roku akademickim 2010/2011 odbędzie się na trzech kierunkach:

Ekonomia: ekonomika transportu i logistyka, ekonomia menadżerska, rachunkowość i zarządzanie finansami 

Informatyka: technologie programowania baz danych i systemy ekspertowe, handel elektroniczny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: dziennikarz prasy, radia i telewizji, socjologia mediów i public realtions, dziennikarstwo międzynarodowe

Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Warunki przyjęcia na studia:

Kwalifikowanie kandydatów na studia odbywa się na podstawie dokumentów, złożonych przez kandydata. Studentem Stargardzkiej Szkole Wyższej Stargardinum może zostać każdy, kto posiada wykształcenie średnie, potwierdzone świadectwem dojrzałości. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Ukończenie Stargardzkiej Szkole Wyższej Stargardinum daje możliwość podjęcia nauki na uzupełniających studiach magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • Świadectwo dojrzałości (maturalne) i ukończenia szkoły w oryginale, odpisie lub w duplikacie wydanym przez szkołę średnią - nie może być kserokopia
 • Wypełnione podanie wraz z kwestionariuszem osobowym 
 • Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (dokument do wglądu, celem potwierdzenia)
 • 4 aktualne fotografie kandydata 35x45 mm
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia-wydawane przez lekarza rodzinnego lub lekarza chorób wewnętrznych)
 • Kserokopia książeczki wojskowej, str. 1,2,3,6,7 (książeczka do wglądu) - wyłącznie mężczyźni
 • Dowód wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (na konto 87 1540 1085 2030 5302 7278 0001)
  • do dnia 30.06.2010 r. jedno czesne free
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Podpisana umowa o proces kształcenia (na miejscu).

Podanie, kwestionariusz osobowy i formularz umowy o proces kształcenia - do pobrania także w dziekanacie uczelni.

Nauka w uczelni jest odpłatna.

Szczegółowe warunki opłaty czesnego regulują umowa o proces kształcenia i regulamin.

Zapisów dokonuje i informacji udziela Dziekanat mieszczący się w budynku uczelni przy ul. Kazimierza Wielkiego 17 w Stargardzie Szczecińskim.

tel. 091 577 83 60

fax 091 577 83 65

Drogi kandydacie na studia poniżej znajdziesz kilka pożytecznych wskazówek jak zostać studentem SSW Stargardinum oraz jak trafić do siedziby Uczelni.

Jeśli jesteś zdecydowany na konkretny kierunek studiów:

 1. Przyjdź do Dziekanatu z kompletem dokumentów.
 2. Odwiedź nasz Dziekanat. Dowiesz się tu wszystkiego o kierunku, specjalnościach, perspektywach pracy, wykładowcach, atmosferze atmosferze w uczelni i możliwościach poszerzania zainteresowań.
 3. Podczas rozmowy podpisz umowę, która określa warunki studiów. Pamiętaj, żeby ją dobrze przeczytać przed podpisaniem. Nie zgub umowy, bo to bardzo ważny dokument. Podczas spotkania uzyskasz też odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz informację o pomocy materialnej dla studentów.
 4. ... i już jesteś naszym studentem.
 5. Na początku października przyjedź do nas na inaugurację roku akademickiego. Podczas spotkania odbierzesz indeks i legitymację.

 

Jeśli jesteś studentem innej uczelni, a chcesz przenieść się do SSW Stargardinum:

 1. Skontaktuj się z naszym Dziekanatem, a nasi eksperci pomogą Ci wybrać najlepszy dla Ciebie kierunek studiów.
 2. Zrób kserokopię wszystkich zapisanych stron indeksu i przynieś ją, wraz z oryginałem indeksu do Dziekanatu. Musisz też napisać podanie do dziekana, z prośbą o przyjęcie na kolejny semestr studiów. Możesz liczyć na pomoc pracownika Dziekanatu.
 3. Dziekan wyznaczy różnice programowe i odpowie pisemnie na Twoje podanie.
 4. Po około 3 tygodniach skontaktuje się z Tobą telefonicznie pracownik Dziekanatu, żeby przekazać Ci decyzję dziekana i poinformować o dalszej procedurze postępowania rekrutacyjnego. Z tej rozmowy dowiesz się czy masz i jakie są różnice programowe (jeśli istnieją), które będziesz musiał w przyszłości zaliczyć*.
 5. Przyjdź do Dziekanatu z kompletem dokumentów.
 6. ...i już jesteś naszym studentem.
 7. Na początku października przyjedź do nas na inaugurację roku akademickiego. Podczas spotkania odbierzesz indeks i legitymację.

* Zaliczenie różnic programowych jest dodatkowo płatne.


Studia Podyplomowe


Słuchaczem Studiów Podyplomowych Stargardzkiej Szkoły Wyższej STARGARDINUM może zostać każdy, kto posiada wykształcenie wyższe, potwierdzone dyplomem studiów licencjackich bądź magisterskich. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

SSW STARGARDINUM prowadzi nabór na studia podyplomowe na następujących kierunkach:

 • Ekonomika i zarządzanie firmą.
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Komunikacja społeczna w ekonomii.
 • Ekonomia społeczna.
 • Ekonomika logistyki międzynarodowej
 • Ekonomika turystyki. .
 • Studium Rzeczników Prasowych.
 • Dziennikarstwo.
 • Dziennikarstwo ekonomiczne
 • Informatyka w biznesie
 • Technologie multimedialne
 • Technologie projektowania stron www
 • Finanse i rachunkowość
 • Akademia sieci Komputerowych

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniona karta zgłoszeniowa 
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał lub odpis do wglądu)
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • 2 aktualne fotografie

Dokumenty należy składać w Dziekanacie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00), tam też można uzyskać dodatkowe informacje.


Kontakt:
e-mail: dziekanat@stargardinum.pl
tel. 91 577 83 60
fax 91 577 83 65

Dokumenty należy składać w Dziekanacie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00), tam też można uzyskać dodatkowe informacje.

 


Kontakt:
e-mail: dziekanat@stargardinum.pl
tel. 091 577 83 60
fax 091 577 83 65