Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Podyplomowe

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-83-99
Fax:  
WWW: http://www.tu.koszalin.pl/
Email: alina.szewczyk@tu.koszalin.pl

 
Studia podyplomowe
Technologia Wody Ścieków i Odpadów Studia podyplomowe
Informatyka, Technika i Technologie Informacyjne Studia podyplomowe
Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków Studia podyplomowe
Gospodarka Nieruchomościami Studia podyplomowe
Zastosowania Informatyki Studia podyplomowe
Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie - Menadżer Jakości w Przemyśle Spożywczym Studia podyplomowe
Nauczanie Fizyki z Astronomią i Techniki Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia Studia podyplomowe
Europejska Integracja w Agrobiznesie Studia podyplomowe

Historia Uczelni


 

Uczelnia powstała - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 czerwca 1968 roku - jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie i została umiejscowiona przy ulicy Racławickiej.

Pierwszym rektorem Uczelni został doc. mgr inż. Jerzy Smoleński, pierwsze egzaminy wstępne odbyły się 2 lipca, zaś pierwsza inauguracja roku akademickiego - 5 października 1968 roku. W uczelni było wówczas dwa wydziały: Budownictwa Lądowego - z dziekanem doc. dr inż. Leopoldem Jastrzębskim, i Mechaniczny - z dziekanem doc. dr inż. Jerzym Białkowskim.

W Wyższej Szkole Inżynierskiej rok akademicki 1968/69 rozpoczęło 125 osób na studiach dziennych i 60 na studiach wieczorowych. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowiło wtedy 17 pracowników, wśród których był jeden profesor zwyczajny, czterech docentów
i dwóch doktorów. Kształcenie odbywało się w 12 specjalnościach inżynierskich.

Drugi rok akademicki 1969/70 rozpoczęło 493 osoby, z których 335 zdały egzaminy na pierwszy rok. Pierwsi absolwenci - inżynierowie - ukończyli studia w roku 1972. Przez kolejne lata liczba zarówno kadry nauko-dydaktycznej, jak i studentów systematycznie wzrastała, Uczelnia rozszerzała swoją działalność, a jej pracownicy uzyskiwali kolejne stopnie i tytuły naukowe:

 • w roku 1972 zostały wprowadzone studia magisterskie
 • rok akademicki 1973/74 rozpoczęło 1577 studentów, którzy uczyli się na pięciu kierunkach: budownictwie lądowym, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, mechaniki oraz techniki wytwarzania
 • w roku 1974 zostało powołanych pięć instytutów na prawach wydziałów: Budownictwa, Inżynierii Środowiska, Inżynierii Materiałowej, Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Techniki Wytwarzania; pierwszy pracownik Uczelni uzyskał stopień naukowy doktora
 • w roku 1977 pierwszy pracownik Uczelni uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego
 • dziesiąty rok akademicki 1977/78 w Wyższej Szkole Inżynierskiej rozpoczęło ponad 2600 osób. Na studiach dziennych uczyło się 1621, na studiach zaocznych - 836, a na wieczorowych - 159 osób
 • w roku 1978 pierwszy pracownik Uczelni uzyskał tytuł naukowy profesora
 • w roku 1982 dotychczasowe instytuty zostały połączone w wydziały: Inżynierii Lądowej i Sanitarnej oraz Mechaniczny
 • w roku 1987 Wydział Mechaniczny uzyskał prawo doktoryzowania w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
 • w roku 1988 został utworzony kierunek studiów Wychowanie Techniczne
 • w roku 1989 został utworzony kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja
 • w roku 1990 powstało Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego
 • w roku 1993: w uczelni został nadany pierwszy stopień naukowy doktora; utworzony został kierunek studiów Zarządzanie i Marketing
 • w roku 1994 zostały utworzenie kierunki studiów Ekonomia oraz Automatyka i Robotyka
 • w roku 1995 Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej uzyskał prawo doktoryzowania w dyscyplinie budownictwo
 • ustawą z 4 lipca 1996 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postawił, że od 1 września 1996 roku dotychczasowa nazwa Uczelni zostaje zastąpiona mianem Politechnika Koszalińska
 • w roku 1996 utworzone zostały kierunki studiów: Technika Rolnicza i Leśna, Informatyka, Wzornictwo
 • w roku 1997 Instytut Elektroniki został przekształcony w Wydział Elektroniki
 • w roku 1998 Wydział Elektroniki uzyskał prawo doktoryzowania w dyscyplinie elektronika
 • w roku 1999 Instytut Zarządzania i Marketingu został przekształcony w Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • w roku 2000 Wydział Mechaniczny uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i jednocześnie prawo nadawania tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej
 • w roku 2001:
 • został utworzony kierunek studiów Geodezja i Kartografia
 • został nadany pierwszy w historii Uczelni stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn
 • w roku 2002 z ostały wszczęte i zakończone procedury przyznania tytułów doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej - profesorowi Romano Prodiemu i prof. dr hab. inż. Janowi Kaczmarkowi
 • 35. rok akademicki 2002/2003 rozpoczęło 18,5 tys. studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i doktoranckich. Studiowali na 11 kierunkach i 58 specjalnościach oraz w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego
 • w roku 2003:
 • 27 maja odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Janowi Kaczmarkowi
 • w roku 2004:
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria Środowiska
 • kierunek Wzornictwo został wyodrębniony z Wydziału Mechanicznego i został usytuowany w nowo powołanym Instytucie Wzornictwa
 • w nowo powołanym Instytucie Neofilologii i Europeistyki został utworzony kierunek Filologia Germańska
 • zostały wszczęte procedury przyznania tytułów doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej - profesorowi Pierre Marche i prof. zw. dr hab. inż. Henrykowi Hawrylakowi
 • w roku 2005:
 • 6 maja odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Henrykowi Hawrylakowi,
 • 8 czerwca uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Pierre Marche,
 • 8 czerwca - 37 lecie Politechniki Koszalińskiej,
 • symboliczne przekazanie władzy rektorowi elektowi Tomaszowi Krzyżyńskiemu, w roku 2006:
 • 26 pażdziernika 2006 uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Józefowi Grochowiczowi,
 • uchwalenie przez Senat PK i wejście w życie nowego Statutu Politechniki Koszalińskiej
 • w roku 2007:
 • utworzenie nowych kierunków studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Europeistyka, Finanse i Rachunkowość, Mechatronika, Inżynieria Materiałowa;
 • powołanie Instytutu Mechatroniki. Nanotechnologii i Techniki Próżniowej,
 • przekształcenie Instytutu Neofilologii i Europeistyki w Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej,
 • powołanie Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych,
 • Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
 • w roku 2008:
 • wybory władz uczelni na kadencję 2008-2012. Prof. Tomasz Krzyżyński ponownie Rektorem PK,
 • powołanie nowych kierunków studiów: Transport, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Ochrona Środowiska, Edukacja Techniczno-Informatyczna,
 • 7 maja ? nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Rudolfowi Michałkowi,
 • 5 czerwca ? nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Tadeuszowi Lutemu,
 • 4-6 czerwca ? Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • 8 czerwca ? obchody 40-lecia Politechniki Koszalińskiej,
 • w roku 2009:
 • uzyskanie przez Wydział Elektroniki i Informatyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka,
 • uzyskanie przez Wydział Mechaniczny uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza,
 • 10 czerwca ? nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Jarosławowi Mikielewiczowi,
 • utworzenie studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Informatyki,
 • listopad ? rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej w kampusie przy ul. Śniadeckich

Administracja Uczelni


kanclerz dr inż. Artur Wezgraj
tel. 3478-610
e-mail: kanclerz@tu.koszalin.pl

z-ca kanclerza ds. ekonomicznych i finansowych mgr Małgorzata Jucha
tel 3478-660
e-mail: kwestor@tu.koszalin.pl

z-ca kanclerza ds. technicznych mgr inż. Michał Malatyński
tel 3478-610
e-mail: kdst@tu.koszalin.pl

sekretariat kanclerza Alina Szewczyk
tel. 3478-610
e-mail: alina.szewczyk@tu.koszalin.pl