Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Agrobiznesu » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Agrobiznesu » Podyplomowe

18-402 Łomża, Podlaskie
ul. Studencka 19, Zobacz na mapie
Tel: (86) 216-94-97
Fax: (86) 215-11-89
WWW: http://www.wsa.edu.pl
Email: rektorat@wsa.edu.pl

Studia podyplomowe
Rolnictwo Studia podyplomowe
Informatyka dla nauczycieli Studia podyplomowe
Informatyka stosowana Studia podyplomowe

O Uczelni


O Uczelni

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży jest niepaństwową szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy z dnia 12.09.1990 o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 05.07.1996.
Nadzór sprawuje Minister Edukacji i Nauki.

   
Akredytacja  
Uczelnia posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach
oraz akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego na kierunku
Pielegniarstwo. Oznacza to, że Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe
i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną.
   
Czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży uzyskuje czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach szkół
wyższych:

3 miejsce w Polsce - Rzeczpospolita i Perspektywy (2004 i 2005)
39 miejsce w Polsce (wśród uczelni państwowych i niepaństwowych) - Newsweek 2004

 
   


W przeprowadzanych rankingach ocenie podlega: poziom nauczania, baza lokalowa,
kadra dydaktyczna, organizacja toku studiów, działalność wydawniczo – badawcza,
działalność studencka oraz wymiana międzynarodowa i międzyuczelniana.
 
Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna WSA w Łomży to 9300m2 powierzchni użytkowej. W tym dwie nowoczesne sale audytoryjne dla 250 osób każda, 6 sal stuosobowych, 7 -czterdziestoosobowych i 12 sal seminaryjnych dla małych grup studentów, 6 pracowni komputerowych, terminale komputerowe na holach budynku oraz labolatoria i specjalistyczne pracownie przedmiotowe.

   

Aula audytoryjna w drugim budynku cieszy się opinią jednej z najnowocześniejszych
w Regionie Podlaskim: 286 wygodnych, "miękkich" miejsc siedzących, wysokiej jakości
sprzęt audio - wizualny.


 

 
   


Specjalistyczne laboratoria do nauczania przedmiotów na kierunku Rolnictwo.
   

 
Sala konferencyjna oraz hotel.
   
   
   
Akademik uczelni: pokoje dwuosobowe, z telewizorem i komputerem każdy.
   

   
 
 

 
Wyższa Szkoła Agrobiznesu jest członkiem organizacji: Krajowej Rady Uczelni
Niepaństwowych, Federacji Izb Rolnych, Stowarzyszenia Biomasy, Łomżyńskiej Izby
Przemysłowo – Handlowej, Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Międzynarodowej
Organizacji Rozwoju Regionalnego w Baptai.
Posiada akredytacje: uznawalności wykształcenia międzynarodowego, certyfikat Cisco
i Microsoftu. WSA ma podpisane umowy o kontynuacji studiów z Politechniką Białostocką,
Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutem Budownictwa
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Ma również podpisane umowy bezpośrednie
z partnerami zagranicznymi: Litewską Akademią Nauk i Uniwersytetem Pedagogicznym
w Mińsku.

 

O Uczelni

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży jest niepaństwową szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy z dnia 12.09.1990 o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 05.07.1996.
Nadzór sprawuje Minister Edukacji i Nauki.

   
Akredytacja  
Uczelnia posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach
oraz akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego na kierunku
Pielegniarstwo. Oznacza to, że Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe
i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną.
   
Czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży uzyskuje czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach szkół
wyższych:

3 miejsce w Polsce - Rzeczpospolita i Perspektywy (2004 i 2005)
39 miejsce w Polsce (wśród uczelni państwowych i niepaństwowych) - Newsweek 2004

 
   
W przeprowadzanych rankingach ocenie podlega: poziom nauczania, baza lokalowa,
kadra dydaktyczna, organizacja toku studiów, działalność wydawniczo – badawcza,
działalność studencka oraz wymiana międzynarodowa i międzyuczelniana.
 
Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna WSA w Łomży to 9300m2 powierzchni użytkowej. W tym dwie nowoczesne sale audytoryjne dla 250 osób każda, 6 sal stuosobowych, 7 -czterdziestoosobowych i 12 sal seminaryjnych dla małych grup studentów, 6 pracowni komputerowych, terminale komputerowe na holach budynku oraz labolatoria i specjalistyczne pracownie przedmiotowe.

   
Aula audytoryjna w drugim budynku cieszy się opinią jednej z najnowocześniejszych
w Regionie Podlaskim: 286 wygodnych, "miękkich" miejsc siedzących, wysokiej jakości
sprzęt audio - wizualny.


 Pracownie komputerowe oraz terminale komputerowe ogólnodostępne (Linux)  .
   


Specjalistyczne laboratoria do nauczania przedmiotów na kierunku Rolnictwo.
   

 
Sala konferencyjna oraz hotel.
   
   
   
Akademik uczelni: pokoje dwuosobowe, z telewizorem i komputerem każdy.
   
   
 
   


O Uczelni  
Wyższa Szkoła Agrobiznesu jest członkiem organizacji: Krajowej Rady Uczelni
Niepaństwowych, Federacji Izb Rolnych, Stowarzyszenia Biomasy, Łomżyńskiej Izby
Przemysłowo – Handlowej, Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Międzynarodowej
Organizacji Rozwoju Regionalnego w Baptai.
Posiada akredytacje: uznawalności wykształcenia międzynarodowego, certyfikat Cisco
i Microsoftu. WSA ma podpisane umowy o kontynuacji studiów z Politechniką Białostocką,
Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutem Budownictwa
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Ma również podpisane umowy bezpośrednie
z partnerami zagranicznymi: Litewską Akademią Nauk i Uniwersytetem Pedagogicznym
w Mińsku.

Władze Uczelni


Jego Magnificencja
Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży
prof. nadzw. dr hab.  Roman Engler

tel. (86) 21 69 497 (wewn.64)

Prorektor
prof. zw. dr hab. nauk medycznych
Zbigniew Puchalski

Prorektor ds. dydaktyki
Dziekan Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego
dr inż. Mariusz Brzeziński

Prorektor ds. badań naukowych
prof. dr hab. nauk rolniczych
Zofia Benedycka

 

Lista Członków Senatu

 

prof. dr hab. Zbigniew Puchalski – Prorektor
prof. dr hab. Zofia Benedycka - Prorektor ds. badań naukowych
prof. dr hab. Stanisław Benedycki – nauczyciel akademicki
prof. dr hab. Józef Koc – nauczyciel akademicki
prof. dr hab. Antoni Jakubczak – nauczyciel akademicki
prof. dr hab. Ryszard Zadernowski – nauczyciel akademicki
dr hab. prof. nadzw. Roman Engler – Rektor
dr inż. Zbigniew Warzocha – nauczyciel akademicki   
dr inż. Janusz Lisowski – nauczyciel akademicki
dr inż. Antoni Bartnik – nauczyciel akademicki
dr inż. Mariusz Brzeziński – Prorektor ds. dydaktyki
dr inż. Andrzej Borusiewicz – Dziekan Wydziału Informatyki
dr Antoni Chojnowski – nauczyciel akademicki
dr inż. Piotr Ponichtera -  Prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa
mgr Henryk Porwisiak – pracownik niebędący nauczycielem akademickim
mgr Bożena Święszkowska - pracownik niebędący nauczycielem akademickim
inż. Joanna Kacpura - student
Paweł Borusiewicz – student

Lista Honorowych Członków Senatu
Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

prof.dr. hab. Mirosław Łaguna
mgr inż. Marek Kaczanowicz
mgr Roman Szmyt
lek. med. Marek Minda

 

Dziekan Wydziału Technicznego
dr inż. Andrzej Borusiewicz

tel. (086) 216 94 97 (wewn. 41)
pokój: 207 


Dziekan Wydziału Rolniczo –  Ekonomicznego
dr inż. Mariusz Brzeziński

tel. (086) 216 94 97 (wewn. 25)
pokój:  405


Dziekan Wydziału Medycznego
dr inż. Piotr Ponichtera

tel. (086) 216 94 97 (wewn. 28)
pokój: 307


Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora 
mgr Bożena Święszkowska

tel. (086) 216 94 97 (wewn. 44)
pokój 307

 


Pełnomocnik Rektora  d/s studenckich
mgr Maciej Macieboch

tel. (086) 216 94 97 (wewn. 29)
pokój 202

 


Kierunki kształcenia 

(NOWY KIERUNEK) Budownictwo I stopnia (inżynierskie)

 • Budownictwo ogólne

Rolnictwo I stopnia (inżynierskie)

 • Agrobiznes
 • Doradztwo rolne
 • Ochrona środowiska obszarów wiejskich
 • Nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła

 •  

Rolnictwo II stopnia (magisterskie)

Zobacz szczegóły rekrutacji
 • Ekonomika rolnictwa
 • Doradztwo rolne

 

Towaroznawstwo  I stopnia (inżynierskie)
 • Towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych
 • Hotelarstwo z gastronomią i turystyką
 • Handel i obsługa celna

 

Informatyka I stopnia (inżynierskie)
 • Inżynieria oprogramowania 

 

Edukacja Techniczno Informatyczna I stopnia (inżynierskie)

 • Nauczanie techniki i informatyki

 


Pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne - pomostowe (licencjackie)
(Projekt Systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia)

Wejdź na stronę internetową Europejskiego Funduszu Społecznego

Wejdź na stronę internetową Ministerstwa Zdrowia

Pielęgniarstwo II stopnia (magisterskie) - w organizacji


Kierunki realizowane są systemem stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • System stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku
 • System niestacjonarny - zajęcia dwa razy w miesiącu
 • piątek godz.16.00 -21.00
 • sobota, godz.8.00 -19.00 (1 godz. przerwy)
 • niedziela, godz.8.00 -19.00 (1 godz. przerwy)

 


Dziekanat


Dziekanat
(II piętro, pokój 204, tel. wew. 61 i 38)
tel. (086) 216 94 97

Zaprasza studentów:

Poniedziałek:
8:00 - 13:00
Wtorek:
8:00 - 13:00
Środa:
nieczynny
(pracownicy Dziekanatu nie pracują w środy)
Czwartek:
8:00 - 13:00
Piątek:
13:00 - 17:00
Sobota:
8:00 - 13:00
Niedziela:
9:00 - 13:00Pracownicy Dziekanatu:

    Kierownik Dziekanatu:
mgr inż. Anna Jankowska

tel.  (086) 216 94 97
fax. (086) 215 11 89

 
 

Referent ds. studenckich
mgr inż. Patrycja Balcerzak

tel.  (086) 216 94 97
fax. (086) 215 11 89
 

 
 

Referent ds. studenckich
mgr Edyta Borawska

tel.  (086) 216 94 97
fax. (086) 215 11 89

Referent ds. studenckich
inż. Renata Ramotowska

tel.  (086) 216 94 97
fax. (086) 215 11 89

 


Referent ds. studenckich
mgr inż. Martyna Bernatowicz

tel.  (086) 216 94 97
fax. (086) 215 11 89

Zakłady Naukowo Badawcze


 • Zakład Biologii Stosowanej
 • Zakład Nauk Podstawowych i Przyrodniczych
 • Zakład Nauk Ekonomicznych
 • Zakład Zarządzania i Marketingu
 • Zakład Nauk Humanistycznych
 • Zakład Informatyki
 • Zakład Budownictwa
 • Zakład Produkcji Mlecznej
 • Zakład Podstaw Produkcji Rolniczej
 • Zakład Łąkarstwa i Produkcji Pasz
 • Zakład Zarządzania Funduszami Europejskimi
 • Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
 • Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego
 • Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Historia


Wyższa Szkoła Agrobiznesu została założona w 1996 roku.
W rejestrze MEN została wpisana po numerem 96.

W dniu 5 lipca 1996 roku Centrum Edukacji i Agrobiznesu w Marianowie k/ Łomży uzyskało zezwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej na utworzenie uczelni niepaństwowej pn. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży z siedzibą w Marianowie k/Łomży.

Ogólny kierunek działalności uczelni: kształcenie w systemie wyższych studiów zawodowych na kierunku Rolnictwo.


24 lipca 1996 roku zarejestrowany został Statut Uczelni, zatwierdzony program nauczania
i skład osobowy kadry naukowo – dydaktycznej.

Rektorem WSA został mianowany dr Roman Engler,  Prorektorem został wybrany
prof. dr hab. Mirosław Łaguna.


Rozmiar: 10624 bajtów
1 października 1996 roku studia w Wyższej Szkole Agrobiznesu rozpoczęło 268 osób.
   

 

Siedzibę uczelni stanowił Zespół Szkól Rolniczych w Marianowie.
 
W grudniu 1997 roku WSA otrzymała od władz miasta budynek, dawny biurowiec Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Narew”.
   

   

Rozpoczęły się prace remontowo – adaptacyjne.
    
"W lutym 1998 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby. Przecięcia wstęgi w auli dokonał przewodniczący Rady Uczelni Roman Jagieliński oraz Prezydent Miasta Łomża Jan Turkowski i Rektor WSA Roman Engler.
   

 


W październiku 1998 roku na kierunku Rolnictwo zostały uruchomione studia dzienne.
   

 


W roku 2000 Wyższa Szkoła Agrobiznesu uzyskała zezwolenie MEN na kształcenie
w systemie wyższych studiów zawodowych na kierunku Informatyka. Odbyły się pierwsze egzaminy.


 


Wyższa Szkoła Agrobiznesu rozpoczęła kształcenie w systemie studiów podyplomowych.
W ofercie znalazły się kierunki:
Rachunkowość, Informatyka, Marketing i Zarządzanie w Oświacie,
Blokowe Nauczanie: Przyroda,
Blokowe Nauczanie: Sztuka,
Fundusze Europejskie.
Szkoła ustawicznie rozszerzała własną bazę. Zakupiona została dawna hala produkcyjna ŁZPB „Narew”, którą zaadaptowano na nowoczesną salę audytoryjną dla ponad 250 osób.
   

   


W sierpniu 2004 roku uczelnia zakupiła budynek mieszkalny o powierzchni 388 m2 przy ulicy Bawełnianej nr 25 z przeznaczeniem na akademik.


   


Zamieszkuje w nim 100 studentów uczelni. 

  

We wrześniu 2006 roku udostępniono studentom drugi akademik  przu ulicy Żabiej.