Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Administracji Publicznej » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej » Podyplomowe

07-409 Ostrołęka, Mazowieckie
ul. Korczaka 73, Zobacz na mapie
Tel: (29) 760-68-86, (29) 760-76-10
Fax:  
WWW: http://www.wsap.com.pl
Email: wsap1@home.pl


O uczelni


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce rozpoczęła działalność w 1994 roku. Utworzona została przez Fundację "Iuris Scientia" na bazie Punktu Konsultacyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

WSAP w Ostrołęce jest Uczelnią samodzielną wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 48 na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 sierpnia 1994 roku.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej kształci obecnie około 2000 studentów na jednym wydziale - Wydziale Administracji (Studia Pierwszego Stopnia), oferując cztery specjalności - administrację publiczną, służby socjalne, rachunkowość i finanse publiczne oraz służby porządku publicznego (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Wyższa Szkoła Administacji Publicznej w Ostrołęce jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych Uczelni niepublicznych działających na wysoce konkurencyjnym rynku szkół administracji publicznej.

Nadrzędnym celem naszych wszystkich działań jest wykształcenie elity pracowników służby publicznej, wyróżniających się fachowością, kompetencją i wszechstronnym przygotowaniem do pracy zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i innych samodzielnych. Urzeczywistniamy ten cel poprzez pozyskiwanie profesjonalnej kadry wykładowców, których wykształcenie i doświadczenie zawodowe, często związane z zajmowaniem wysokich stanowisk w Sejmie, Senacie, Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej i długoletnią praktyką pedagogiczną, w pełni zaspokojąc potrzeby Słuchaczy naszej szkoły.

W programie studiów szczególną uwagę przywiązujemy do prawniczego uformowania tak, aby student nie tylko znał i rozumiał obowiązujące prawo, mechanizmy jego tworzenia /zwłaszcza prawa miejscowego/, ale by przede wszystkim posiadł umiejętnośc właściwego stosowania prawa, a także wyrobił w sobie nawyk ciągłego samokształcenia. Interdyscyplinarne zajęcia, seminaria, przedmioty doskonalące umiejętności kierownicze, jak również zajęcia specjalistyczne uzależnione od preferencji słuchaczy oraz edukacja komputerowa pomogą stać się nowoczesnym menedżerem spraw publicznych, przygotowanym do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Jednocześnie program WSAP zapewnia rozwój i doskonalenie umiejętności porozumiewania się, życia w grupie, kierowania, motywacji i tworzenia mikrospołeczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Patronat naukowy nad naszą uczelnią sprawuje Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Ponadto nasza Uczelnia współpracuje: z innymi wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim oraz Uniwersytetem w Białymstoku.


Władze uczelni


Rektor dr Wiesław Opalski

Rektor dr Wiesław Opalski - doktor nauk prawnych (doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) przez ostatnie dwa lata Dziekan Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, 22 września 2009r. powołany na funkcję Rektora Szkoły.

Wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UW, kierownik studiów zaocznych i administracyjnych na tym Wydziale. Specjalność naukowa - prawo cywilne i handlowe. Zainteresowania: prawo własności (monografia Mienie ogólno-narodowe w świetle prawa cywilnego PWN 1975), prawo spółek handlowych   (współautorstwo Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych Warszawa 2001 r.), prawo wekslowe (Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 1999r.) i prawo upadłościowe (fragment podręcznika "Prawo handlowe w zarysie" pod redakcją J. Okolskiego).

Wykładowca na podyplomowych studiach Master of Business Administration m. in. na MBA organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i University of Illinois.

Radca prawny i adwokat - prowadzi działalność zawodową w ramach własnej kancelarii.

Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej i Sądzie Polubownym przy związku Banków Polskich.

 

 

Dziekan dr Jacek Krauss

Dziekan dr Jacek Krauss - doktor nauk prawnych (doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). Od dnia 11 października 2009 roku powołany na funkcję Dziekana Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce.
Wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UW. Specjalność naukowa - prawo cywilne i handlowe. Obszar badań naukowych i zainteresowań: prawo spółek handlowych, w szczególności spółek osobowych (fragment podręcznika - "Prawo handlowe", red. naukowa Józef Okolski, 2 wydanie Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008, J. Krauss: Prokura, Spółki osobowe (uwagi ogólne)), umowy w: Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo gospodarcze pod redakcją Marka Safjana. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Oficyna Naukowa Warszawa 2002 r.); Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji przy sprzedaży. Leasing.), odpowiedzialność cywilna (Europejska konwencja (nr 91) o odpowiedzialności za szkody na osobie lub śmierć wyrządzone przez produkt a regulacje prawa polskiego. [w:] Standardy Prawne Rady Europy Teksty i komentarze t. II Prawo Cywilne pod red. M. Safjana, Wyd. Oficyna Naukowa Warszawa 1995 r.). Wieloletni adiunkt Instytutu wymiaru Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości. Wykłady na Uniwersytecie w Poitiers. Radca prawny - konsultant w kancelarii Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy spółka komandytowa. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej


Infrastruktura uczelni


Budynek WSAP w Ostrołęce

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce w październiku 2009r. oddała do użytku nowy gmach Uczelni dzięki, któremu zapewnia swoim studentom doskonałe warunki kształcenia.

Budynek liczy 6 550 m2 powierzchni użytkowej podzielonej na cztery kondygnacje, składające się z części dydaktycznej, administracyjnej, gastronomicznej i hotelowej. Campus dydaktyczny zawiera m.in. dwie aule, osiem sal wykładowych, pracownie komputerową, laboratoria językowe, nowocześnie urządzoną bibliotekę wraz z czytelnią oraz przestronny hol z antresolami.

 

Budynek WSAP w Ostrołęce

Dużym atutem budynku jest przeszklona winda, która zapewnia sprawną komunikację osobom niepełnosprawnym. Budynek cechuje interesująca architektura, nowoczesność i funkcjonalność.

Gmach posiada klimatyzację oraz nowoczesny system ogrzewania i wentylacji. Ponad to studenci mają do dyspozycji kiosk, punkt xero, zaplecze gastronomiczne i hotelowe, stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz parkingi, które znajdują się wokół budynku.