Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Administracji Publicznej » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej » Podyplomowe

25-410 Kielce, Świętokrzyskie
ul. Staffa 7, Zobacz na mapie
Tel: (41) 330-37-88, (41) 368-60-77
Fax: (41) 368-66-61 w.106
WWW: http://wsap-kielce.edu.pl
Email: sekretariat@wsap-kielce.edu.pl

Studia podyplomowe
Podyplomowe Studium Gospodarki Przestrzennej w Administracji Publicznej Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Studia podyplomowe
Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Publicznego Studia podyplomowe
Podyplomowe Studium Zarządzania Ochroną Środowiska w Administracji Publicznej Studia podyplomowe
Podyplomowe Studium Administracji Studia podyplomowe
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Studia podyplomowe
Podyplomowe Studium Zarządzania Programami i Projektami w Administracji Publicznej Studia podyplomowe
Podyplomowe Studium Finansów Publicznych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Studia podyplomowe
Podyplomowe Studium Samorządu i Administracji Studia podyplomowe

O Uczelni


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach jest Uczelnią Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej- największej w Polsce organizacji społecznej współpracującej z samorządem, która od 1990r. wykształciła i przeszkoliła w sieci szkół i ośrodków ponad 600 tysięcy osób i została wyróżniona za swoją działalność Nagrodą Główną Prezesa Ministrów Pro Publico Bono.
Utworzona w 1999r. WSAP, kontynuuje 10-letnią tradycję Pomaturalnej Szkoły Samorządu i Administracji, której absolwenci odbywali praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej i w większości znaleźli zatrudnienie w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej w całej Polsce.
Wraz z innymi uczelniami Fundacji, które działają w Białymstoku, Łodzi i w Szczecinie, kielecka Uczelnia kieruje się misją kształcenia pracowników administracji na poziomie odpowiadającym warunkom nowoczesnego, europejskiego państwa prawa, w którym praca w administracji cieszy się dużym uznaniem społecznym, a dla samych pracowników stanowi powód do dumy. Realizując ten cel Uczelnia ściśle współpracuje z samorządem zarówno w zakresie procesu dydaktycznego, a przede wszystkim praktyk dla studentów, jak i programów badawczych, konferencji i seminariów


Rektor


rektor_wsap.jpgDr Andrzej Bednarz

Rektor WSAP w Kielcach, członek wielu gremiów pozarządowych, m.in.: w latach 1992-94 członek Zarzadu FRDL w Warszawie, 1993-2000 dyrektor Świetokrzyskiego Centrum FRDL w Kielcach, 1994-96 członek Zarządu European Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities przy Radzie Europy.


Kadra


Kadra akademicka z renomowanych Uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Politechniki Świętokrzyskiej.

Kadra wybitnych praktyków administracji złożona z wysokich urzędników służby cywilnej, pracowników ministerstw, sędziów oraz innych praktyków administracji, zarządzania i marketingu.


Senat Uczelni


 • dr Andrzej Bednarz - Przewodniczący Senatu WSAP w Kielcach – Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach, do czerwca 2000 dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia i Studiów Samorządowych FRDL w Kielcach, ekspert zespołów rządowych do spraw kształcenia administracji publicznej;
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sarnecki – kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert Sejmu R.P.;
 • prof. zw. dr hab. Mirosław Stec – profesor prawa handlowego i gospodarczego Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Rady Służby Cywilnej do 2005 r.;
 • prof. zw. dr hab. Dorota Malec – adiunkt habilitowany w Katedrze Historii Prawa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Pracowni Wydawnictw Źródłowych UJ;
 • dr Jarosław Szymanek – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr Janina Kowalik – adiunkt w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach; socjolog, ekspert samorządowy, autor wielu badań o tematyce dotyczącej funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;
 • dr Andrzej Buczek - dr nauk prawnych, docent w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego, doradca podatkowy, współwłaściciel Instytutu Prawa Finansowego - spółki cywilnej doradców podatkowych, ekspert Izby Gospodarczej Unii Własności Pracowniczej;
 • dr Renata Pal - adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 • dr Agnieszka Schmeidel - doktor nauk ekonomicznych, docent w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach;
 • dr Katarzyna Rogalińska – adiunkt na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; ekspert samorządowy w zakresie zarządzania personelem;
 • dr Tomasz Sienkiewicz - doktor nauk prawnych;
 • dr Agnieszka Zaremba – adiunkt i wicedyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; ekspert samorządowy w zakresie integracji europejskiej i dostosowania samorządów do standardów UE;
 • mgr inż. Wojciech Kaczmarczyk – prorektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach, uczestnik i współprowadzący międzynarodowych programów badawczych w zakresie metodyki kształcenia menedżerskiego realizowanych w ramach programów UE; koordynator programów m.in.: wspierania organizacji pozarządowych, centrum wolontariatu i funduszy lokalnych w latach 1995-2000;
 • mgr Jerzy Stępień – Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku;
 • mgr Anna Bednarz – przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora;
 • mgr Aneta Kułak - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
 • Urszula Żelazny- przedstawiciel studentów;
 • Katarzyna Pałka - przedstawiciel studentów;
 • Agata Kowalska - przedstawiciel studentów;
 • Jakub Nosal - przedstawiciel studentów;
 • Marcin Derlatka - przedstawiciel studentów;

Rada Uczelni


Przewodniczący Rady Uczelni:

 • Henryk Rzepa - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, w latach 1990 - 1991 Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego w Województwie Kieleckim.


Członkowie Rady:
 • Dr Józef Płoskonka - doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W latach 1998 - 2001 Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w tym: Sekretarz Międzyresortowego Zespołu do Spraw Wdrażania Reformy Administracji Publicznej (maj - grudzień 1999 r.), Delegat Rządu do Spraw Reformy Ustrojowej w Województwie Świętokrzyskim (listopad 1998 - grudzień 1998), p.o. Wojewody Świętokrzyskiego (styczeń - marzec 1999); Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu (od sierpnia 1999 r.). Pełniący Funkcję Organów Gminy Warszawa Centrum (lipiec 2000 - październik 2000).W latach 1990 - 1994 Wojewoda Kielecki.
 • Wojciech Lubawski- Prezydent Kielc, w latach 1999-2001 Wojewoda Świętokrzyski.
 • Marian Buras - od 1990 r. Wójt Gminy Morawica i jednocześnie delegat do Sejmiku Samorządowego. Od 1998 r. do 2002 r. radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W 1996 r. finalista konkursu Nasz człowiek na urzędzie zorganizowanego przez TVP pr. 1 i tygodnik samorządowy Wspólnota. W okresie pełnienia funkcji wójta, gmina Morawica była m.in. laureatem konkursu Gmina jakich mało, laureatem konkursu na najlepiej zagospodarowaną gminę w kraju w programie ARK 1998 oraz uczestnikiem progamu LGPP w ramach USAID.
 • Włodzimierz Korona - Wójt Gminy Masłów, twórca programu współpracy międzynarodowej gminy.
 • Agnieszka Migoń - Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum FRDL w Kielcach.
 • Maria Stolzman
  • Wiceprezes Fundacji Sue Ryder (od 2001 r.)
  • Członek Zarządu Fundacji Wspólpracy Polsko-Niemieckiej (1997-2001)
  • Wiceprzewodnicząca Komisji Wspólnej Polsko-Amerykańskiej (1990-1998)
  • Prezes Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (1988-1998)
  • Poseł na Sejm X, II i III kadencji.


Plan Nauczania


Poniżej przedstawiamy ogólne plany nauczania obowiązujące w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach:

Kierunek: Administracja
Specjalność: Administracja w procesie integracji europejskiej
Rodzaj studiów: stacjonarne


Kierunek: Administracja
Specjalność: Administracja w procesie integracji europejskiej
Rodzaj studiów: niestacjonarne


Kierunek: Administracja
Specjalność: Administracja publiczna
Rodzaj studiów: stacjonarne


Kierunek: Administracja
Specjalność: Administracja publiczna
Rodzaj studiów: niestacjonarne