Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie » Podyplomowe

 

20-209 Lublin, Wybierz
ul. Mełgiewska 7-9, Zobacz na mapie
Tel: (81) 749-17-77
Fax: (81) 749-32-13
WWW: http://www.wsei.lublin.pl
Email: sekretariat@wsei.lublin.pl

Studia podyplomowe
Organizacja Pomocy Społecznej Studia podyplomowe
Psychologia Transportu Studia podyplomowe
Administrowanie Sieciami Komputerowymi Studia podyplomowe
Systemy Baz Danych Studia podyplomowe
Grafika Komputerowa Studia podyplomowe
Zamówienia Publiczne Studia podyplomowe
Menedżer Projektów Inwestycyjnych Współfinansowanych ze Środków UE Studia podyplomowe
Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Rynku Europejskim Studia podyplomowe
Promocja i Marketing Jednostek Samorządu Terytorialnego Studia podyplomowe
Zarządzanie Finansami Firm Studia podyplomowe
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami Studia podyplomowe
Przygotowanie Projektów i Zarządzanie Funduszami Europejskimi Studia podyplomowe
Europejski Doradca Bankowy Studia podyplomowe
BHP Studia podyplomowe
Nadzór, Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji Studia podyplomowe
Europejski Menedżer Jakości Studia podyplomowe
Wycena Nieruchomości Studia podyplomowe
Zarządzanie Nieruchomościami Studia podyplomowe
Rachunkowość Budżetowa Studia podyplomowe
Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw Studia podyplomowe
Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Studia podyplomowe
Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej i Administracja zdrowiem Publicznym Studia podyplomowe
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Studia podyplomowe
Handel Zagraniczny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Studia podyplomowe
Dyplomowany Administrator Nieruchomości Studia podyplomowe
Profesjonalna Profilaktyka w Szkole Studia podyplomowe
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami Studia podyplomowe
Mediacje Cywilne i Karne Studia podyplomowe
Socjoterapia Studia podyplomowe
Dla Doradców Zawodowych Studia podyplomowe
Pedagogiczne Studia podyplomowe
Technologia Informacyjna Dla Nauczycieli Studia podyplomowe
Wiedza o Kulturze Studia podyplomowe
Przedsiębiorczość dla Nauczycieli Studia podyplomowe
Zarządzanie Placówkami Oświatowymi w Zjednoczonej Europie Studia podyplomowe
Edukacja Medialna Studia podyplomowe
Pośrednictwo Pracy Studia podyplomowe
Doradztwo Zawodowe Studia podyplomowe
Konsultant Rozwoju Społecznego Studia podyplomowe
Zarządzanie Projektami Badawczymi i Pracami Rozwojowymi Studia podyplomowe
Menedżer dla Nauki i Biznesu Studia podyplomowe
Profesjonalna kadra Studia podyplomowe

Władze Uczelni


Władze Uczelni:

 • Kanclerz
  mgr Teresa Bogacka
 • Rektor
  prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki
 •  Prorektor ds. studenckich i rozwoju
  dr Michał Jarmuł, prof. WSEI
 • Prorektor ds. nauki i badań
  dr Jan Mojak, prof. WSEI

Wydział Administracji

 • Dziekan Wydziału
  prof. zw. dr hab.
    Krzysztof Chorąży
 • Prodziekan Wydziału
  dr Mariusz Paździor

Wydział Ekonomii

 • Dziekan Wydziału
  dr Marian Stefański, prof. WSEI

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • po Dziekana Wydziału
    dr hab. Jolanta Szempruch
 • Prodziekan Wydziału
    dr Wiesław Kowalski

Wydział Transportu i Informatyki

 • Dziekan Wydziału
  prof. zw. dr hab. inż.
  Andrzej Niewczas
 • Prodziekan Wydziału
  dr hab. inż.
    Tadeusz Cisowski

Baza dydaktyczna


Baza dydaktyczna

WSEI dysponuje własną, nowoczesną bazą dydaktyczną przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie wyposażoną w nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny. Na terenie Uczelni znajdują się kilka auli, pracownie informatycznye podłączone do sieci światłowodowej oraz Internetu (komputery posiadają nowoczesne oprogramowanie dające szerokie możliwości osobom korzystającym z nauki przedmiotów informatycznych), sale seminaryjne oraz laboratoria pedagogicznye, elektroniki i elektrotechniki, materiałoznawstwa i układów napędowych, metrologii, automatyki, środków transportu i pracowni umiejętności pielęgniarskich. Wykładowcy mają stale do dyspozycji rzutniki pisma, rzutniki multimedialne, sprzęt audio-video, oraz wszelkiego rodzaju specjalistyczne pomoce naukowe do prowadzenia zajęć dydaktycznych. WSEI posiada halę sportową o  z przyległym do niej zapleczem sanitarnym oraz siłownię.

W budynku mieszczą się również: kawiarenka internetowa, punkt xero ze sklepikiem oraz dwa barki. Na Uczelni znajdują się również wydzielone miejsca wypoczynku dla studentów z wygodnymi kanapami i krzesełkami, dwie nowoczesne windy oraz system podjazdów dla niepełnosprawnych.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się hotel, duży parking oraz przystanek autobusów i trolejbusów.

Szkoła dokonała szeregu remontów i modernizacji, co znacznie podniosło standard i funkcjonalność poszczególnych części budynku. Pomieszczenia po generalnym remoncie posiadają wysoki standard wykończenia o funkcjonalnym rozkładzie dla pełnionej funkcji dydaktyczno-oświatowej.

Budynek WSEI jest monitorowany i objęty całodobowym dyżurem ochrony.

Na terenie Uczelni można uzyskać bezpłatny dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej Wi-Fi.


Misja i CeleMisja i Cele


Misja Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie polega na zapewnieniu we współpracy ze społecznością lokalną, szerokiego zakresu usług edukacyjnych, które sprzyjają poprawie kondycji społeczno-ekonomicznej regionu zaś słuchaczy przygotowują do aktywnego życia zawodowego i obywatelskiego.


Nowoczesna Uczelnia, aby sprostać wyzwaniom przyszłości i stale rosnącej konkurencji nie może stać w miejscu, musi się rozwijać, musi rozwijać infrastrukturę, laboratoria, tworzyć nowe konkurencyjne programy kształcenia dostosowane do restrukturyzowanej i modernizowanej gospodarki, by nasi absolwenci mogli bez trudu zdobyć zatrudnienie w firmach i instytucjach naszego regionu, by najzdolniejsi nie musieli wyjeżdżać do dużych aglomeracji w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy. To praca powinna czekać na młodych, zdolnych i aktywnych absolwentów lubelskich uczelni.

Uczelnia wspólnie z Fundacją swoim Założycielem realizują szereg nowatorskich, innowacyjnych  programów finansowanych z funduszy pomocowych mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz ograniczanie skutków bezrobocia.

Duże zainteresowanie nauką w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji zawdzięczamy przede wszystkim przestrzeganiem kilku prostych zasad.

Najważniejszą jest zasada profesjonalizmu. Nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymaganiom rynku pracy.

Zasada jedności procesu kształcenia z praktyką gospodarczą pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące.

Zasada partnerstwa jest stosowana w WSEI na co dzień. Staramy się zapewnić naszym studentom poczucie, że jesteśmy Szkołą przyjazną, w której ich potrzeby i poglądy nie są ignorowane. Szczególną rolą w tym względzie odgrywa Samorząd Studencki i Centrum Diagnozy i Terapii, gdzie studenci otrzymują profesjonalne wsparcie doradców zawodowych i psychologów.