Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Gospodarcza » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Gospodarcza » Podyplomowe

37-700 Przemyśl, Podkarpackie
ul. Rolnicza 10, Zobacz na mapie
Tel: (16) 672-02-31
Fax: (16) 672-02-31
WWW: http://www.wsg.edu.pl
Email: wsg@wsg.edu.pl

Studia podyplomowe
Zarządzanie i bezpieczeństwo w edukacji Studia podyplomowe
Menadżer jakości Studia podyplomowe
Technologia gastronomiczna z elementami dietetyki Studia podyplomowe
Zarządzanie kryzysowe Studia podyplomowe
Zarządzanie kadrami Studia podyplomowe
Zarządzanie w służbie zdrowia Studia podyplomowe
Ekonomika i zarządzanie firmą (w gosp. rynkowej) Studia podyplomowe
Zarządzanie współczesnym gospodarstwem rolnym Studia podyplomowe
Zarządzanie jakością w przemyśle żywnościowym Studia podyplomowe

O Uczelni


Wyższa Szkoła Gospodarcza w PrzemyśluPowstała w wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DSW-3-0145-378/EKO/2001 i została wpisana do rejestru niepaństwowych szkół wyższych zawodowych pod nr 68.
 

W pierwszym roku działalności uruchomione zostały studia stacjonarne i niestacjonarne w dwóch specjalnościach, po ukończeniu których absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera (studia 3,5 - letnie) lub tytuł zawodowy licencjata (studia 3 - letnie). Od roku akademickiego 2006/07 studia na kierunku Technologia i analiza żywienia trwają 3,5 roku , a na kierunku Zarządzanie 3 lata.

 

Dużym atutem uczelni jest kadra nauczająca, posiadająca znaczące osiągnięcia naukowe, oraz bogate doświadczenie zawodowe
i dydaktyczne. W wielu przypadkach są to znani profesorowie i doktorzy Akademii Rolniczej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Rolniczej w Szczecinie , Politechniki Lubelskiej, PWSZ
w Jarosławiu, oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni we Lwowie. Ponadto z racji ścisłych związków uczelni z praktyką gospodarczą angażowani będą w procesie dydaktycznym wybitni specjaliści praktycy.

Władze Uczelni


Władze Wyższej Szkoły Gospodarczej w PrzemyśluRektor Uczelni

dr Henryk Fedewicz

Dyrektor Instytutów
Edward Smyk


Kierunki Studiów


Wyższa Szkoła Gospodarcza w PrzemyśluProwadzi studia na następujących kierunkach:

Instytut technologii i anlalizy żywności

Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku
Technologia żywności i żywienie człowieka, specjalonść:

- Technologia i analiza żywności
- Technologia gastronomiczna

po ukończeniu których absolwenci uzyskują: tytuł zawodowy inżyniera.

Instytut ekonomi

Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Zarządzanie, specjalność:

- Ekonomika i organizacja firmy
- Informatyka w zarządzaniu
- Zarządzanie bezpieczeństwem

po ukończeniu których absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.


Kadra


Chlubą uczelni jest wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, która zapewnia studentom wysoki poziom kształcenia. W wielu przypadkach są to znani profesorowie i doktorzy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu w Rzeszowie, Politechniki w Lublinie, Politechniki
w Rzeszowie
.


Instytut Ekonomii
 

 1. prof. dr hab. Dajnowski Jurij
 2. prof. dr hab. Dowgiałło Zygmunt
 3. prof. dr hab. inż. Hudym Wasyl
 4. prof. dr hab. Mizyuk Bohdan
 5. dr hab. Cilecki Eugeniusz
 6. dr hab. inż. Zawisza Jerzy
 7. dr Caban Jan
 8. dr Czuba Wiesław
 9. dr Dyrda Grażyna  
 10. dr Fedewicz Henryk
 11. dr Jarosz Piotr
 12. dr Krauz Antoni
 13. dr Kurys Jacenty
 14. dr Kwolik Przemysław
 15. dr Macioszek Antoni
 16. dr Małek Stanisław
 17. dr inż. Musioł Norbert
 18. dr Olak Antoni
 19. dr Skomra Wiesław
 20. dr Strojny Jacek 
 21. dr Tabasz Władysław
 22. dr Zuzek Dagmara  
 23. mgr Filipowa Anna
 24. mgr Smyk Edward
 25. mgr Wojdylak Jacek

  Instytut Technologii i analizy żywności

 1.  prof. dr hab. Fortuna Teresa 
 2. prof. dr hab. Gambuś Halina
 3. prof. dr hab. inż. Grega Tadeusz
 4. prof. dr hab. Mizyuk Bohdan  
 5. prof. dr hab. inż. Surówka Krzysztof 
 6. dr hab. inż. Jaworska Grażyna
 7. dr hab. Nowotna Anna
 8. dr Baran Dariusz
 9. dr inż. Juszczak Lesław
 10. dr Kaczanowski Jan 
 11. dr inż. Maciejaszek Ireneusz
 12. dr inż. Pietrzyk Sławomir
 13. dr Mazurkiewicz-Karasińska Dagmara  
 14. dr Sady Marek  
 15. dr Sobolewska-Zielińska Joanna
 16. dr Strojny Jacek
 17. dr Ślawska Ewa
 18. dr Walczycka Maria  
 19. mgr. Smyk Tomasz

Baza Dydaktyczna


Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu


Znajduje się przy  ul. Rolniczej 10 w Przemyślu.

Wyposażona jest w następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 • dwie pracownie komputerowe
 • czytelnię
 • bibliotekę, której zbiory, oprócz pomocy naukowych, zawierają również literaturę światową z ostatnich lat oraz klasykę literatury.

Szkoła posiada cztery nowoczesne laboratoria:

 • chemiczne
 • biologiczne
 • fizyczne
 • mała gastronomia

Dane Teleadresowe


Wyższa Szkoła Gospodarcza w PrzemyśluDane adresowe:
ul. Rolnicza 10
37-700 Przemyśl
tel./fax: 016 672 02 31
email: wsg@wsg.edu.pl

wsgprzemysl@yandex.ru

Adresy email:
Sekretariat: sekretariat@wsg.edu.pl
Dziekanat: dziekanat@wsg.edu.pl
Kanclerz: kanclerz@wsg.edu.pl
Dział szkoleń: szkolenia@wsg.edu.pl


Kursy


Uczelnia prowadzi nabór na kursy specjalistyczne:

- zarządzanie kryzysowe - 60 godzin
- zarządzanie jakością w produkcji i obrocie przemysłowym - 60 godzin
- menadzer jakości w produkcji i obrocie żywnością - 55 godzin
- rolnik kwalifikowany - 60 godz

Kursy kończą się uzyskaniem odpowiednich dokumentów a w zakresie obrotu przemysłowego i żywności certyfikatami GMP, GHP, HACCAP.