Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Sieradzu » Podyplomowe

98-200 Sieradz, Łódzkie
ul. Mickiewicza 6, Zobacz na mapie
Tel: (43) 828-63-02
Fax: (43) 828-63-05
WWW: http://www.wshe.sieradz.pl
Email: sieradz@wshe.lodz.pl

Studia podyplomowe
Profilaktyka zagrożeń społecznych i resocjalizacja w środowisku otwartym Studia podyplomowe

Historia


Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu została powołana przez Instytut Postępowania Twórczego w 2002 roku i posiada uprawnienia uczelni zawodowej.
Cykl kształcenia na studiach trwa 3 lata, kończy się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjat.

W Uczelni powołano instytucje i stanowiska akademickie: senat, rektor, prorektor i kanclerz. Studenci Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu otrzymują rzetelną wiedzę specjalistyczną. Uczelnia stara się także stymulować ich twórczy rozwój oraz wyzwalać i wzbogacać potencjał ludzki. Wysoką jakość oferowanego wykształcenia potwierdziła w 2006 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna udzielając akredytacji kierunkowi PEDAGOGIKA.

WSHE w Sieradzu jest Uczelnią zaangażowaną w działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Wyraża się to zarówno podejmowaniem własnych inicjatyw - na przykład Uniwersytet Trzeciego Wieku czy Sieradzki Uniwersytet Dziecięcy, jak i wspieraniem innych - przede wszystkim przez wystawy fotografii i spotkania z lokalnymi artystami.

KSZTAŁCIMY NA KIERUNKU Pedagogika

o specjalnościach:

 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Praca socjalna
 • Profilaktyka i terapia pedagogiczna

Jako młoda, rozwijająca się Uczelnia za priorytet stawiamy sobie również dbanie o stworzenie naszym studentom warunków, w których mogliby rozwijać swoje zainteresowania.

Wraz ze Szkołami Edukacji Innowacyjnej i Klubem AZS tworzymy kampus edukacyjny, który ma na celu zapewnienie wszystkim chętnym dobrego poziomu nauczania.


Misja


Misją Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Sieradzu są - obok kształcenia - działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju jednostki i regionu.

Jako Uczelnia pedagogiczna czujemy się także zobowiązani do szczególnego dbania o potrzeby - zwłaszcza edukacyjne - ludzi w różnym wieku. Stąd inicjatywy, które kierowane są do członków całych rodzin - zajęcia dla najmłodszych w Sieradzkim Uniwersytecie Dziecięcym czy seniorów w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W najbliższym czasie planowane są również zajęcia dla rodziców. Jesteśmy pewni, że integracja międzypokoleniowa i dbałość o potrzeby edukacyjne oraz emocjonalne rodziny jest podstawą do tego, by każdy z jej Członków świadomie uczestniczył w rozwoju własnym i społeczności.


Władze


dr Wanda Baranowska - Rektor

wykładowca akademicki, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - stopień naukowy nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwerstyteu Mikołaja Kopernika w Toruniu ( 2008). Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek honorowy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji i Incjatyw działających na rzecz osób z ADHD "ADHD.ORG.PL". Autor licznych artykułów w monografiach, periodykach popularno - naukowych oraz czasopismach naukowych polskich ( w tym o zasięgu międzynarodowym) i zagranicznych. Redaktor dwóch pozycji zwartych: ADHD - prawie normalne życie ( 2007 ), ADHD. Polemiki i badania ( w druku ). Zainteresowania naukowe: pedagogika dziecka z ograniczeniami rozwojowymi, pedagogika szkolna, relacje nauczyciel - uczeń.

Zaangażowana w szereg działań społecznych - była członkiem, założycielem i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba w Zgierzu, obecnie - moderator Wirtualnej Grupy Wsparcia "ADHD.ORG.PL" oraz moderator Szkolnej Grupy Wsparcia dla Rodziców Dzieci z ADHD przy Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu.

dr Małgorzata Kosiorek - Prorektor

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu Łódzkiego, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Nauk o Wychowaniu ( 2007 ). Adiunkt w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Sieradzu oraz w Katedrze Teorii Wychowania i Socjologii Edukacji Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Autorka artykułów z zakresu teorii wychowania, rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli oraz monografii „Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany" (2007). Zainteresowania naukowe: recepcja i adaptacja współczesnych teorii i nurtów wychowania w Polsce, teorie i ideologie wychowania, teoretyczne dylematy alternatywności pedagogiki, ukryte wymiary instytucji edukacyjnych.

mgr Olga Michałowicz - Kanclerz

Magister ekonomii, absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Absolwentka studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem jakością na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim.


Dydaktyka


 • Prof. zw. dr hab. Olga Czerniawska
 • Prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając
 • dr hab. prof. nadzw. WSHE Jan Maciejewski
 • Dr hab. Elżbieta Dubas
 • Dr Wanda Baranowska
 • Dr Magdalena Błędowska
 • Dr Małgorzata Kosiorek
 • Dr Justyna Leszka
 • Dr Renata Szczepanik
 • Dr Joanna Wawrzyniak
 • Dr Elżbieta Woźnicka

?


Kontakt


Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Sieradzu

ul. Mickiewicza 6, 98- 200 Sieradz

e-mail: sieradz@wshe.lodz.pl

 

Sekretariat 043 828 63 02

043 828 63 03
(fax) 043 828 63 05
Kierownik Sekretariatu 043 828 63 99
Kancelaria (tel\fax) 043 828 63 36
Biblioteka 043 822 88 85
Promocja 043 828 63 33
Fundusze strukturalne 043 828 63 16

043 828 63 12
Finanse 043 828 63 17
Administrator IT 043 828 63 00

Kierownik administracji

technicznej

043 828 63 76

Biblioteka


Biblioteka Wyższej Szkoły Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Sieradzu

ul.Mickiewicza 6

98-200 Sieradz

043 822 88 85

e-mail: biblioteka.sieradz@wshe.lodz.pl

GG: 8614247

 

 

Biblioteka czynna dla czytelników w godzinach: 9.00-16.00 zgodnie z poniższym grafikiem:

Dyżury w soboty Zamknięte w poniedziałki
06.02.2010 08.02.2010
06.03.2010 08.03.2010
13.03.2010 15.03.2010
10.04.2010 12.04.2010
24.04.2010 26.04.2010
15.05.2010 17.05.2010
29.05.2010 31.05.2010
12.06.2010 14.06.2010
19.06.2010 21.06.2010

 

Studencie!

 • jeśli chcesz się zapisać do biblioteki, zapoznaj się z regulaminem, wypełnij formularz i zostaw u bibliotekarza.
 • jeśli Biblioteka jest zamknięta, możesz oddać książki w Dziekanacie, pamiętaj jednak aby zostawić w środku kartkę ze swoim imieniem i nazwiskiem.
 • jeśli nie ma książki w naszej bibliotece możesz za pośrednictwem bibliotekarza zamówić ją i sprowadzić z innej biblioteki (czas oczekiwania ok. 2 tygodnie, korzystanie tylko na miejscu, sprowadzane na koszt czytelnika!)
 • jeśli nie ma książki w naszej bibliotece możesz zaproponować bibliotekarzowi jej zakup lub wysłać swoją propozycję na adres: biblioteka.sieradz@wshe.lodz.pl
 • jeśli masz trochę wolnego czasu i chcesz go dobrze wykorzystać, z pewnością sprawdzisz się jako wolontariusz w naszej bibliotece. Możesz włączyć się do organizowania imprez kulturalno- oświatowych, w zajęcia z dziećmi. Swoje zdolności możesz wykorzystać opracowując wystawy okolicznościowe, organizując warsztaty muzyczne, plastyczne, wieczory poezji i prozy.Jeśli jesteś otwarty na nasze propozycje lub masz własne pomysły zgłoś się do biblioteki, wspólnie zastanowimy się nad możliwościami ich realizacji.

W bibliotece prowadzony jest Punkt Informacji Europejskiej. W PIE dostępne są publikacje i dokumenty otrzymane z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) oraz z zakupów własnych (dostępne na miejscu).