Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie » Podyplomowe

35-232 Rzeszów, Podkarpackie
ul. Miłocińska 40, Zobacz na mapie
Tel: (17) 866-04-30
Fax: (17) 866-04-32
WWW: http://www.wsie.edu.pl
Email: info@wsie.edu.pl

Studia podyplomowe
Przetwarzanie Danych w Nowoczesnych Technologiach Geodezyjnych Studia podyplomowe
Szacowanie, Zarządzanie,Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studia podyplomowe
Florystyka Studia podyplomowe
Zarządzanie w Służbach Mundurowych Studia podyplomowe
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni z elementami przedsiębiorczości Studia podyplomowe
Technologie produkcji rolniczej Studia podyplomowe
Gospodarka nieruchomościami Studia podyplomowe

Informacje


Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 2000 r. Decyzją MEN  nr  DNS-1-0145-457/EKo/2000 z dnia 02 sierpnia 2000 r. została wpisana do rejestru niepublicznych uczelni zawodowych pod nr 43. Po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna została przekształcona w uczelnię niepubliczną, co zostało potwierdzone wpisem do rejestru uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 147 (decyzja MENiS nr DSW-3-4001-1014/TT/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.).    

Założycielem Uczelni jest STUDENT Sp. z o. o.

Obecnie WSI-E prowadzi 3,5-letnie studia inżynierskie i 3-letnie studia licencjackie oraz studia podyplomowe , kursy  i szkolenia.


Władze uczelni


 

 

Rektor

dr Sylwia Pelc

 

 

Prorektor

prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski

 

 

Dziekan

dr inż. Anna Szopińska

 

Kanclerz

mgr Jolanta Ptaszek


Misja uczelniMisja uczelni
 1. Kształcenie studentów dla potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
 2. Transfer wiedzy do praktyki ze szczególnym uwzględnieniem firm i instytucji regionu Podkarpacia.
 3. Pełnienie roli kulturotwórczej obejmującej nie tylko studentów, ale również społeczność lokalną.
 4. Prowadzenie kształcenia ustawicznego w zakresie posiadanych kwalifikacji i dostosowywania się do potrzeb rynku pracy.
 5. Umożliwienie kształcenia młodzieży pochodzącej z rodzin niezamożnych, której warunki finansowe nie pozwalają na podejmowanie studiów w odległych ośrodkach akademickich.
 6. Prowadzenie badań naukowych dla instytucji i podmiotów gospodarczych regionu Podkarpacia.

 


Kadra dydaktyczna


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną tworzy zespół doskonałych, wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo - dydaktycznych. Proces dydaktyczny dodatkowo wspomagany jest przez pracowników naukowych z wyższych uczelni Lublina, Warszawy, Krakowa i Rzeszowa. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów -  praktyków życia gospodarczego wywodzących się z renomowanych firm i instytucji. Tak dobrani dydaktycy zapewniają wysoki poziom nauczania nawiązujący do realiów gospodarczych regionu, Polski i Europy.

KATEDRA GEODEZJI I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Prof. dr hab. inż. Roman Kadaj- kierownik katedry
Prof. dr inż. Piotr Dwulit
Dr hab. inż. Lech Lichołai
Prof. dr hab. inż. Karol Noga
Prof. dr hab. inż. Kornelyj Tretyak
Prof. dr hab. inż. Mirosław Żak
Dr hab. inż. Tadeusz Kwater
Dr inż. Andrzej Borowiecki
Dr inż. Jacek Derwisz
Dr inż. Klemens Godek
Dr inż. Artur Kraus
Dr inż. Barbara Lech-Turaj
Dr inż. Sławomir Mikrut
Dr inż. Marek Plewako
Dr inż. Adam Sanek
Dr inż. Władysław Szalacha
Dr inż. Zachrayja Kamel
Dr Tadeusz Jasiński
Dr Eugeniusz Śmietana
Mgr inż. Monika Balwejder
Mgr inż. Jacek Blezień
Mgr inż. Ewa Głowienka
Mgr inż. Andrzej Kinczel
Mgr inż. Przemysław Leń
Mgr inż. Krystyna Michałowska
Mgr inż. Grzegorz Oleniacz
 Mgr inż. Jaromir Rajzer
Mgr inż. Henryk Rybak
Mgr inż. Jagoda Samborska
Mgr inż. Józef Skoczek
Mgr inż.  Tomasz Świętoń
Mgr inż. Mariusz Tejchman
Mgr inż. Tadeusz Sobusiak
Mgr Marek Fura
Mgr Grzegorz Zaguła


KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Dr hab. Adam Czudec, prof. WSI-E – kierownik katedry
Prof. dr hab. Ewa Nowińska
Dr hab. Jan Świtka, prof. WSI-E
Dr inż. Dorota Jankowska
Dr inż. Bartosz Tyrała
Dr inż. Edita Sosnowska
Dr Agata Barczewska-Dziobek
Dr Adam Erechemla
Dr Krzysztof Heliniak
Dr Maciej Kijowski
Dr Aneta Kowalczyk
Dr Grzegorz Kowalski
Dr Bogusław Ulijasz
Dr Karol Wąsowicz
mgr Jan Gołąb
mgr Jakub Chwalba
mgr Józef Lach
mgr Wojciech Magierło

KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH

Dr Sylwia Pelc - Kierownik katedry
Prof. dr hab. Tatiana Matulayova
Prof dr hab. Antoni Nowak
Dr hab. Krystyna Barłóg
Dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. WSI-E
Dr Ewa Barnaś-Baran
Dr Agnieszka Grzywa -Bilkiewicz
Dr Małgorzata Marmola
Dr Sabina Kluz
Dr Wiesława Walc
Dr Anna Witkowska-Paleń

KATEDRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELENI

Dr inż. Anna Szopińska, kierownik katedry
Prof. dr hab. inż. Anna Bach
prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz
Prof. dr hab. inż. Stanisław Cebula
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Lech
Prof. dr hab. inż. Krystyna Pudelska
Prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski
dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski
Dr inż. Franciszek Bosak
Dr inż. Józef Gorzelany
Dr inż. Danuta Kraus
Dr inż. Barbara Kryńska
Dr inż. Robert Kuraszkiewicz
Dr inż. Wojciech Litwińczuk
Dr inż. Teresa Noga
Dr inż. Bożena Pawłowska
Dr inż. Magdalena Rak
Dr inż. Zofia Włodarczyk
Dr inż. Wioletta Wróblewska
Dr Eugeniusz Bernat
Dr Michał Rut
Mgr inż. Anna Grzybowska
Mgr inż. Agnieszka Mazur
Mgr inż. Dominika Pyra
Mgr Waldemar Wiśniewski

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

mgr Justyna Krowiak-Czeran - kierownik
mgr Dorota Kowalska
mgr Dorota Słabczyńska
mgr Katarzyna Stęchły
mgr Dorota Zaremba

STUDIUM KULTURY FIZYCZNEJ

mgr Ryszard Kaszuba
mgr Eliza Kozdrańska
 


Infrastruktura


Kampus Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej znajduje się z dala od centrum miasta, w malowniczej dzielnicy Rzeszowa, przy ulicy Miłocińskiej. Budynki Uczelni umiejscowione są w zabytkowym parku. W sąsiedztwie Uczelni znajdują się liczne obiekty rekreacyjne, z których, szczególnie w okresie wiosenno-letnim korzystają studenci i pracownicy uczelni. Są to min. stadnina koni, korty tenisowe, hala i boiska sportowe.
 
W skład powierzchni dydaktycznej uczelni wchodzi:

 • 9 sal wykładowych wyposażone w rzutniki i sprzęt audio/video
 • 3 nowoczesne pracownie komputerowe
 • pracownia geodezyjna
 • pracownia fizyczna
 • laboratorium chemiczne
 • dendrologiczna ścieżka dydaktyczna 

Ponadto na terenie uczelni znajdują się:

 • biblioteka i czytelnia 
 • klub studencki 
 • galeria
 • biuro karier
 • punkt gastronomiczny
 • parkingi dla pracowników i studentów

 W 2011 roku do użytku zostanie oddany zmodernizowany budynek. Zawierać on będzie sale wykładowe, aulę oraz nowoczesną bibliotekę z czytelnią.

 


Co nas wyróżnia


Uczelnia rozpoczęła swoją działalność na rynku edukacyjnym w 2000 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej  i została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 147.

Pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej
Prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów wraz z specjalnościami otrzymały pozytywne oceny PKA.

Praktyczne umiejętności
W trakcie studiów, poza zdobywaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej student nabywa także konkretne umiejętności praktyczne. Służą temu min.: praktyki zawodowe, ćwiczenia terenowe, staże  (w tym zagraniczne).

Działalność społeczna
Jesteśmy uczelnią o charakterze społecznym, współpracującą z władzami samorządowymi oraz z lokalnymi środowiskami społecznymi min.: z przedsiębiorcami, artystami, z nauczycielami i uczniami szkół średnich (pod naszym szczególnym patronatem są: Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Licealnych w Pawłosiowie oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. J. Słowackiego w Jarosławiu).

Nowoczesna baza dydaktyczna
Zapewniamy znakomite warunki studiowania w nowoczesnych obiektach dydaktycznych w przyjaznym otoczeniu przyrodniczym w Rzeszowie przy ulicy Miłocińskiej. W roku 2007/2008 został oddany do użytku zmodernizowany budynek dydaktyczny, w którym znajdują się sale wykładowe, pokoje pracowników dydaktycznych, klub i bufet studencki.

Współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna współpracuje z znaczącymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.

 • Współpraca zagraniczna:

Coolage of Agricultural Sciences, The Pensylwania State University - USA
Hochschule Nubrandenburg (University of Applied Sciences) - Niemcy
Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze - Słowacja
Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Administracji w Bratysławie –Słowacja
Uniwersytet Nauk Technicznych w Koszycach – Słowacja
Państwowa Akademia Przyrodnicza i Budownictwa na Krymie – Ukraina
Politechnika Lwowska – Ukraina
Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy  w Dublanach - Ukraina

 • Współpraca krajowa:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Państwowej Akademii Nauk w Lublinie
Uniwersytet Rzeszowski
Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków w Katowicach

Programy zagraniczne
Uczelnia umożliwia studentom udział w europejskich programach Erasmus.

Języki
W programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zapewniona jest nauka języków obcych, prowadzonych przez profesjonalnych lektorów. Zajęcia z języków obcych przygotowują do egzaminów na certyfikaty językowe.

Stypendia
Uczelnia zapewnia swoim studentom różne formy dofinansowania min: stypendia za wyniki w nauce, stypendia socjalne, stypendia na wyżywienie, mieszkaniowe, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz jednorazowe zapomogi losowe.

Zniżki w opłatach
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna proponuje:

- zniżki dla absolwentów WSI-E w opłatach za studia podyplomowe (10%),
- zniżki dla studentów WSI-E pochodzących z  jednej rodziny – jednego gospodarstwa domowego (15%), zniżki dla studentów podejmujących kształcenie na dwóch kierunkach lub specjalnościach.

Przyjazna atmosfera
Cechuje nas indywidualne podejście do studenta, życzliwa obsługa

Atrakcyjne otoczenie
Kampus Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej znajduje się z dala od centrum miasta, w malowniczej dzielnicy Rzeszowa, przy ulicy Miłocińskiej. Budynki Uczelni umiejscowione są w zabytkowym parku. W sąsiedztwie Uczelni znajdują się liczne obiekty rekreacyjne, z których, szczególnie w okresie wiosenno-letnim korzystają studenci i pracownicy uczelni. Są to min. stadnina koni, korty tenisowe, hala i boiska sportowe.


Słowo Rektora


 Szanowni Państwo

Wyższe wykształcenie to przepustka do szeroko pojętej kariery zawodowej. Nikt już dziś nie zadaje sobie pytania, czy warto studiować, tylko jaki wybrać kierunek oraz uczelnię. Pytanie to stoi także przed Wami, a odpowiedź na nie będzie jedną z tych najważniejszych w Waszym życiu.
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna jest uczelnią niepubliczną, która powstała w 2000 roku. Dzisiaj jesteśmy miejscem, które poprzez swoje doświadczenie, nowoczesne metody nauczania, sprawdzone wzorce edukacyjne, doświadczoną kadrę i dbałość o infrastrukturę pomaga spełniać marzenia i odnieść sukces.
Naszą dewizą jest otwartość na przemiany cywilizacyjne i standardy europejskie. Działanie według tej dewizy pozwala na to, że mury naszej uczelni co roku opuszczają liczni absolwenci, którzy oprócz wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych cechują się pomysłowością, pasją, ciekawością świata i wiarą w swoje możliwości.
Uważnie obserwujemy i badamy procesy społeczne i gospodarcze. Analizując je tworzymy kierunki studiów, które w przyszłości pozwolą Wam odnaleźć się na polskim i międzynarodowym rynku pracy oraz odnieść sukces, czego serdecznie życzymy.

Serdecznie pozdrawiam
Dr Sylwia Pelc
Rektor WSI-E


Rekrutacja


Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia

        Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 2010/2011 odbywać się będzie  na podstawie konkursu:

 • świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości („nowa matura”),
 • świadectw dojrzałości („stara matura”).
 
 Przedmioty brane pod uwagę w konkursie:
 

Kierunek geodezja i kartografia:

 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia,
 • język obcy.
Kierunek administracja:
 • język polski,
 • historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy.

Kierunek praca socjalna:

 • język polski,
 • historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny

Kierunek ogrodnictwo:

 • biologia lub chemia,
 • geografia lub wiedza o społeczeństwie, 
 • język obcy.
 Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy (zakładka dokumenty do pobrania)
 • świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • 4 kolorowe fotografie (w formacie wymaganym do dowodu osobistego)
 • kopia dowodu osobistego (potw. za zgodność przez pracownika Uczelni)
 • dowód wpłaty opłaty wpisowej i rekrutacyjnej - 430 zł (zakładka dokumenty do pobrania-   kandydaci mogą dokonywać wpłat na jedno z dwóch podanych kont bankowych tj. Bank       Polskiej Spółdzielczości  w Rzeszowie lub Bank Spółdzielczy w Ropczycach)
 Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 2 września w formie zawiadomień listownych oraz umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w budynku "B" Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie.

Kontakt


Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

ul. Miłocińska 40 
35-232 Rzeszów,

info@wsie.edu.pl 

Kontakt telefoniczny:

 • Centrala (017) 866 04 30
 • Fax (017) 866 04 32

 

 • Rektorat  nr wew. 32 (poniedziałek - piątek, 7.30-15.30)
 • Dziekanat nr wew. 39, 20 (poniedziałek - piątek wg. harmonogramu z tablicy ogłoszeń, soboty i niedziele zjazdowe od godz. 8:30 do 12:00)
 • Biblioteka nr wew. 24 (wtorek - piątek w godz. od 8:00 do 15:00, soboty zjazdowe od godz. 8:00 do 15:00)
 • Sudia podyplomowe nr wew. 32,48,34 (poniedziałek - piątek w godz. od 8:00 do 15:00)
 • Kwestura nr wew. 47 (poniedziałek - piątek, 8.00-16.00)
 • Kadry nr wew. 32 (poniedziałek - piątek, 7.30-15.30)

Studia Podyplomowe


Studia podyplomowe w WSI-E w zależności od specjalności, skierowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia. Adresowane są do osób  pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także poszerzyć ją o najnowsze osiągnięcia nauki i umiejętności praktyczne. Studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w nowych, cenionych na rynku pracy, zawodach. Szkolenia pracowników, jakimi niewątpliwie są również studia podyplomowe są więc dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Absowlenci WSI-E 10% zniżki

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszeniowa,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • 3 fotografie,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wszelkie informacje mozna uzyskać telefonicznie: 017 866 04 30 wew. 32, 34 oraz 45