Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Lingwistyczna » Podyplomowe

42-200 Częstochowa, Śląskie
ul. Kopernika 17/19/21, Zobacz na mapie
Tel: (34) 390-66-92, (34) 365-58-02
Fax: (34) 324-67-48
WWW: http://www.wsl.edu.pl
Email: wsl@wsl.edu.pl

Studia podyplomowe
Tłumacz konferencyjny - język angielski, niemiecki, rosyjski Studia podyplomowe
Studium podyplomowe przygotowujące do egzaminu na Tłumacza Przysięgłego Studia podyplomowe
Podyplomowe Studium w zakresie Przygotowania Pedagogicznego Studia podyplomowe
Oligofrenopedagogika - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z elementami terapii pedagogicznej Studia podyplomowe
Oligofrenopedagogika - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z elementami resocjalizacji i profilaktyki społecznej Studia podyplomowe
Resocjalizacja z elementami profilaktyki społecznej Studia podyplomowe
Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym - dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe - 270 godzin Studia podyplomowe
Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym - trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe - 385 godzin Studia podyplomowe
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe Studia podyplomowe
Dydaktyka języka polskiego jako obcego - trzysemestralne studia kwalifikacyjne Studia podyplomowe
Metody aktywizujące i twórcze w edukacji - dwusemestralne studia doskonalące Studia podyplomowe
Metodyka zdalnego nauczania języka angielskiego - dwusemestralne studia doskonalące Studia podyplomowe
Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości Studia podyplomowe
Język niemiecki w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości Studia podyplomowe
Technologie informacyjne i multimedialne w edukacji - T.I.M.E. Studia podyplomowe

O Uczelni


Uczelnia powstała w roku 1992. Specjalizujemy się w kształceniu na kierunkach filologia (angielska, germańska, rosyjska) i pedagogika. Studia na poziomie licencjackim i magisterskim prowadzimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Nasza społeczność akademicka to ponad 1600 studentów i słuchaczy oraz ponad 140 pracowników naukowych i dydaktycznych, tworzących nowoczesny i przyjazny klimat uczelni.

Stabilna i pewna pozycja WSL to efekt konsekwentnego inwestowania w rozwój pracowników naukowych i studentów, poziom dydaktyki, badania naukowe i wyposażenie techniczne.

Dzięki licznym projektom badawczym z zakresu m.in. metodyki nauczania języków obcych (również na poziomie wczesnoszkolnym), przekładoznawstwa, zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji, języków specjalistycznych, resocjalizacji oraz pedagogiki specjalnej możemy naszym studentom oferować atrakcyjne specjalności i programy nauczania, dające pewność rozwoju indywidualnych talentów. Pewność odnalezienia i uwypuklenia zalet i potencjału, który w nich tkwi. Budzimy ciekawość i zaspokajamy .

Bardzo dbamy o to, by wysoką jakością kształcenia i nowoczesnymi metodami wprowadzać spokój studiowania i wyeliminować stres
w trakcie sesji egzaminacyjnych.

Starania te doceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna. Obydwa prowadzone przez WSL kierunki studiów zostały ocenione pozytywnie (uchwały PKA z dnia 2 lipca i 17 września 2009).

Od lat znajdujemy się w czołówce niebiznesowych uczelni niepublicznych w Polsce.

W tym roku zostaliśmy najlepszą uczelnią niepubliczną w regionie (ranking Wprost 2010).

80% naszych obecnych studentów trafia do WSL z polecenia absolwentów uczelni, którzy chwalą świetną kadrę nauczycielską, obsługę administracyjną oraz atmosferę.

Studenci zdobywają u nas wysokie kwalifikacje oraz znakomite instrumentarium praktyczne. Dzięki temu szybko i łatwo odnajdują się na rynku pracy. Jesteśmy z nich dumni. To nas największa satysfakcja.

Jeżeli uważają Państwo, że studia to spokojna i pewna droga do wiedzy i kompetencji — nasza uczelnia gwarantuje Wam sprawdzoną kadrę nauczycieli akademickich i administracji, wysoki poziom kształcenia, atrakcyjne specjalności, otwartość, kreatywną i pogodną atmosferę oraz doskonałe warunki studiowania.

Dla nas ważni są ludzie. Razem uczymy się zmieniać rzeczywistość na lepszą.

Życzymy wszystkim kandydatom, aby wspólnie z nami realizowali swoje marzenia i pasje już od dziś.


Dlaczego WSL?


Ponieważ liczysz się Ty

W WSL jesteś KIMŚ. Najważniejsze są dla nas dobro i przyszłość studenta. Istniejemy dla studentów i dzięki nim. Rozwijamy się i zmieniamy się z nimi na lepsze. Corocznie poddajemy się ich ocenie w anonimowych ankietach. Słuchamy opinii, wyciągamy wnioski i wdrażamy je w życie. Oferujemy studia magisterskie na filologii i pedagogice oraz unikalną w skali kraju, pedagogikę z nauczaniem języka obcego, atrakcyjne programy studiów podyplomowych dla nauczycieli i tłumaczy. Mimo ciągłego, prężnego rozwoju - nie tracimy kameralnej, przyjaznej atmosfery, koniecznej do efektywnego studiowania. Dzięki temu nasi studenci osiągają sukcesy krajowe i międzynarodowe.

Ponieważ możesz nam zaufać

Ufają nam profesorowie z uniwersytetów Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Kanady Hiszpanii oraz profesjonaliści z instytucji edukacyjnych z całego świata. WSL prowadzi autentyczną współpracę z kilkunastoma prestiżowymi ośrodkami w tych krajach, uczestniczy w programach Erasmus, realizuje projekty finansowane z EFS. Skutkuje ona nie tylko wymianą kadry i studentów, ale również wspólnymi programami naukowymi i dydaktycznymi.

Ufają nam przedstawiciele środowisk lokalnych. Od lat aktywnie współpracujemy z nimi realizując lub współrealizując wiele projektów. Inicjujemy działania na rzecz społeczności Częstochowy i okolic, ale również wspieramy inicjatywy z całej Polski.

W 2004 roku otrzymaliśmy nagrodę Komisji Europejskiej, w 2009 akredytację PKA Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla obu prowadzonych kierunków studiów.

Ponieważ cenisz pewność i spokój studiowania

Dzięki licznym projektom badawczym z zakresu m.in. metodyki nauczania języków obcych (również na poziomie wczesnoszkolnym), przekładoznawstwa, zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji, języków specjalistycznych, resocjalizacji oraz pedagogiki specjalnej możemy naszym studentom oferować atrakcyjne specjalności i programy nauczania, dające pewność rozwoju indywidualnych talentów. Pewność odnalezienia i uwypuklenia zalet i potencjału, który w nich tkwi. Budzimy ciekawość i zaspokajamy ją.

Bardzo dbamy o to, by wysoką jakością kształcenia i nowoczesnymi metodami wprowadzać spokój studiowania i wyeliminować stres w trakcie sesji egzaminacyjnych.

Ponieważ WSL to uczelnia na miarę Twoich potrzeb — stabilna i nowoczesna

Dysponujemy doskonale wyposażonym budynkiem w centrum miasta, 5 minut od dworca PKP. Dla studentów specjalności nauczycielskich prowadzimy lingwistyczną szkołę praktyk. Aby umożliwić staże przyszłym tłumaczom stworzyliśmy projekt własnego Centrum Kongresowego. Posiadamy dwa nowoczesne laboratoria komputerowe, salę projekcji multimedialnych oraz dwa nowoczesne laboratoria do kształcenia tłumaczy symultanicznych.

Biblioteka uczelni to kilkadziesiąt tysięcy filologiczno-pedagogicznych woluminów, w formie tradycyjnych książek i zbiorów elektronicznych, dostępnych na miejscu i przez Internet. Do dyspozycji naszych studentów oddaliśmy również 3 internetowe centra informacyjne.

Ponieważ rekomendują nas studenci i absolwenci

Ponad 80% studentów WSL podjęło u nas studia z polecenia obecnego lub byłego studenta uczelni. Nasi absolwenci współpracują z nami i wracają do nas w celu doskonalenia umiejętności zawodowych na studiach podyplomowych i z powodów sentymentalnych podczas cyklicznych zjazdów absolwentów. WSL to oprócz edukacji na najwyższym poziomie również aktywne życie studenckie. To wszystko to dla nas powód do dumy i motywacja do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Ponieważ cenisz siłę intelektualną i prestiż uczelni

WSL to wiodący ośrodek naukowo-dydaktyczny, zatrudniający ponad 140 pracowników naukowych i dydaktycznych. Nasze priorytety rozwojowe to kształcenie i badania naukowe w zakresie:

 1. przekładoznawstwa — szkoleń tłumaczy konferencyjnych - dysponujemy dwoma nowoczesnymi laboratoriami do kształcenia tłumaczy symultanicznych.
 2. technologii informatycznych w dydaktyce języków obcych,
 3. języków specjalistycznych dla szeroko pojętego biznesu,
 4. wczesnoszkolnej edukacji językowej,
 5. resocjalizacji
 6. pedagogiki specjalnej

Od wielu lat WSL plasuje się w ścisłej czołówce uczelni prezentowanych w najpopularniejszych rankingach WPROST, RZECZPOSPOLITEJ I PERSPEKTYW. Dzięki doskonałemu zapleczu intelektualnemu, wysokiej ocenie, zarówno procesu kształcenia jak i szans kariery zawodowej absolwentów, Wyższa Szkoła Lingwistyczna od lat utrzymuje status najlepszej, niebiznesowej szkoły niepaństwowej w południowej części naszego kraju.

Ponieważ żyjesz w Unii Europejskiej

WSL to 18 lat doświadczeń. Studenci zdobywają u nas wysokie kwalifikacje oraz znakomite instrumentarium praktyczne. Dzięki temu szybko i łatwo odnajdują się na rynku pracy. Jesteśmy z nich dumni. To nas największa satysfakcja. Od początku istnienia uczelni inwestowaliśmy w rozwój kadry akademickiej i badania naukowe, których efekty na bieżąco wykorzystujemy w nauczaniu. Nasze kierunki studiów to skuteczne połączenie teorii z praktyką.


Biblioteka


Misją Biblioteki jest wspieranie procesu nauczania i uczenia się, oraz działalności badawczej w Wyższej Szkole Lingwistycznej, poprzez dostarczanie źródeł informacji i dostępu do technologii komunikacyjnych.

W tym celu Biblioteka rozwija swoje zbiory, opracowuje je, chroni i udostępnia, oraz stwarza warunki do ich wykorzystania.

Żeby udoskonalić nauczanie, stworzyć bazę naukowo-badawczą i zaspokoić potrzeby użytkowników, Biblioteka stosuje w swojej pracy najnowsze technologie informacyjne.


Kadra


Katedra Filologii Angielskiej

Kierownik Katedry Filologii Angielskiej
 dr hab. Bogusław Bierwiaczonek , prof. WSL

Zastępca Kierownika Katedry ds. Studiów Anglistycznych
  mgr Dariusz Karmański

  Zakład Kultury i Literatury Anglojęzycznej

  Kierownik Zakładu Kultury i Literatury Anglojęzycznej
   prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga

   dr Olga Binczyk
   dr David Sean Hartigan
   dr Tomasz Kalaga
   dr Marta Oracz
   dr Marek Zasempa

  Zakład Języka Angielskiego

  Kierownik Zakładu Języka Angielskiego
   dr hab. Bogusław Bierwiaczonek , prof. WSL

   prof. zw. dr hab. Piotr Kakietek
   dr hab. Piotr Mamet , prof. WSL
   dr Aleksandra Kalaga
   dr Urszula Michalik
    mgr Aneta Gondro
    mgr Małgorzata Konopnicka

  Zakład Dydaktyki Języka Angielskiego

  Kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Angielskiego
   dr Anna Turula

   dr Anita Buczek-Zawiła
   dr Dagmara Krakowian
    mgr Christine Frank-Szarecka
    mgr Dariusz Karmański
    mgr Aneta Kot
    mgr Grażyna Markowska
    mgr Leszek Mazurkiewicz
    mgr Iwona Nędzyńska-Mól
    mgr Katarzyna Niedźwiedź
    mgr Barbara Nowak
    mgr Sebastian Pięta
    mgr Monika Tarczyńska
    mgr Aneta Walasek
    mgr Małgorzata Wiśniewska
   Helen Chmielowiec
   Richard Hanson
   Haidi Hartigan
   Richard Horton

Katedra Filologii Germańskiej

Kierownik Katedry Filologii Germańskiej
 dr hab. Anna Majkiewicz , prof WSL

Zastępca Kierownika Katedry ds Studiów Germanistycznych
  mgr Edyta Rozmarynowska

  Zakład Kultury i Literatury Niemieckojęzycznej

  Kierownik Zakładu Kultury i Literatury Niemieckojęzycznej
   prof. dr hab. Zygmunt Mielczarek

   prof. zw. dr hab. Stefan Kiedroń
   dr Karsten Dahlmanns
   dr Grzegorz Kowal

  Zakład Języka Niemieckiego i Glottodydaktyki

  Kierownik Zakładu Języka Niemieckiego i Glottodydaktyki
   dr Grażyna Zenderowska-Korpus

   dr Magdalena Duś
   dr Małgorzata Niemiec-Knaś
   dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych
   dr Ahmed Rafik Trad
    mgr Agnieszka Bernacka-Marek
    mgr Monika Białas
    mgr Mariusz Damian Wleklinski

Katedra Pedagogiki

Kierownik Katedry Pedagogiki
 prof. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska

Zastępca Kierownika ds. Studiów Pedagogicznych
 dr Magdalena Pluskota

  Zakład Teoretycznych Podstaw Edukacji

  Kierownik Zakładu Teoretycznych Podstaw Edukacji
   prof. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska

   prof. dr hab. Igor Kominarec
   dr hab. Wanda Grelowska , prof. WSL
   dr Sylwia Domagalska-Wójcik
   dr Joanna Gajda
   dr Marek Kalaman
   dr Aurelia Kotkiewicz
   dr Cezary Michalski
   dr Krzysztof Niewiadomski
   dr Edyta Sadowska
   dr Katarzyna Wereszczyńska
   dr Olga Zamecka-Zalas
    mgr Elżbieta Augustyniak-Brągiel
    mgr Jolanta Domalewska-Krocz
    mgr Jadwiga Mielczarek
    mgr Anna Mielczarek-Koniecka
    mgr Dorota Świątek
    mgr Katarzyna Wójcik
    mgr Piotr Zamecki

Katedra Przekładoznawstwa

Kierownik Katedry Przekładoznawstwa
 prof. zw. dr hab. Piotr Fast

  mgr Susana Alegre-Raso
  mgr Izabela Iznerowicz
  mgr Barbara Nalewajka
  mgr Barbara Pietrzak
  mgr Klaudia Ulfik

  Zakład Kształcenia Tłumaczy

  Kierownik Zakładu Kształcenia Tłumaczy
   dr Przemysław Janikowski

   dr Tomasz Borkowski
   dr Ewa Gumul
   dr Przemysław Janikowski
   dr Aleksandra Jóźwiak-Dądela
   dr Joanna Krzemińska-Krzywda
   dr Dariusz Makselon
   dr Tomasz Markiewka
   dr Mieczysława Materniak
    mgr Marcin Domiter
    mgr Diana Kawecka
    mgr Rajmund Muller
    mgr Agata Olszta
    mgr Natalia Panuś-Domiter
    mgr Karolina Rebane-Kurek
    mgr Sylwia Siwińska
    mgr Joanna Szymańska

Samodzielne Zakłady

 

Zakład Nowoczesnych Technologii w Edukacji

Kierownik Zakładu Nowoczesnych Technologii w Edukacji

 dr Małgorzata Kurek

 dr Tomasz Walasek

  mgr Dorota Morawska-Walasek

Pracownia Edukacji Językowej Dzieci

Kierownik Pracowni Edukacji Językowej Dzieci

 dr Marzena Wysocka

Zastępca Kierownika Pracowni Edukacji Językowej Dzieci

  mgr Dorota Ficek

  mgr Aleksandra Raźniak

  mgr Edyta Rozmarynowska

  mgr Dorota Wosińska

Zakład Edukacji Wielokulturowej i Językowej

Kierownik Zakładu Edukacji Wielokulturowej i Językowej

 dr hab. Andrzej Pluta , prof. WSL

 dr hab. Bronisława Kulka , prof. WSL

 dr hab. Jadwiga Suchmiel , prof. WSL

 dr Elżbieta Marek

 dr Ferdynand Mielczarek

 dr Melania Orzechowska

  mgr Iga Pięta


Biuro rekrutacji


Biuro rekrutacji

ul. Kopernika 17/19/21 (II piętro)
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02, wew. 22 i 29.

e-mail:
rekrutacja@wsl.edu.pl

 

Biuro rekrutacji czynne w godzinach:

poniedziałek - piątek: od 8.00 do 18.00

sobota: od 8.00 do 14.00